Vibrace vnitřního těla a jiné neobvyklé symptomy

Kundalini

Vzestupové symptomy = symptomy aktivace kundaliní. Patří k nim mj. návaly horka nebo chladu, bolesti po celém těle vč. hlavy, jasnovidnost, jasnoslyšení, čichové vjemy pálícího se kadidla, fyzické vyčerpání, duševní neklid, touha po samotě, netolerance vůči přítomnosti jiných lidí a vůči negativním věcem, paranormální prožitky, archetypální a lucidní sny a mnohem více… Hlavně žádný strach a vydržet.
V loňském roce jsem zjistila, že pociťuji zvláštní vibrace, když se dostanu při meditaci do transu. Stalo se mi to ale také např. když jsem se v noci zbudila. Nikdo mi nedokázal odpovědět. Je to velice příjemné, cítím vibrace hrudníku a přivádí mě to do stavu blaženosti. V současné době také cítím návaly horka (nejedná se o přechod), které vyzařuje z organismu ven.
Během let jsem narazila na několik článků o četných symptomech vzestupu, o stoupání kundaliní a jeho příznacích a o znovuzapojování („předrátování“) těla i mozku. Podstatou věci je to, že všechny tyto nezvyklé zkušenosti představují ten samý proces. Všechno jsou to vzestupové příznaky, příznaky kundaliní, protože jsou jedna a TA SAMÁ věc.
Jaká je lepší, rychlejší cesta k transmutaci všech našich nižších frekvencí a našich nevyřešených, polarizovaných, potlačovaných, ignorovaných, poraněných, ustrašených, traumatizovaných, nezpracovaných a nemilovaných částí, než nechat na ně zapůsobit intenzivní alchymickou ohnivou bouři, jakou představuje současné stoupání kundaliní? Jeho příčinou je proces vzestupu naší planety i druhu. Proč se tento proces odehrává nyní, během našeho života? Protože se cyklus naplňuje a je čas na to, abychom se osvobodili a vyvíjeli, povstali z hlubin multidimenzionální negativity a suprese.
Lidstvu v tomto urychleném evolučním procesu pomáhají světelné energie z vyšších dimenzí, které jsou opakovaně uvolňovány formou Světelných vln – mysleme na vodnářské energetické vlny — z kosmu, z galaktického středu Mléčné dráhy a z našeho Slunce (prostřednictvím slunečních erupcí, slunečního větru, solárních bouří, výronů koronální hmoty atd.). Jejich cílem je spustit v lidstvu a v Zemi proces integrace hustoty a duality, čištění, transmutace a energetické transformace. Jinými slovy, vývoje/vzestupu na vyšší úroveň vědomí, bytí a reality.
Symptomy vzestupu kundaliní
Tyto příznaky se mohou u mnoha lidí objevovat po mnoho let. Jiní lidé jimi procházejí, příp. jen některými z nich, během krátkého období. Nebojte se nic.
• opakovaná, intenzivní vnitřní tělesná horkost („návaly horka“), přičemž extrémně se tyto pocity projevují v rukou a/nebo v chodidlech, v oblasti páteře, zad, hlavy; horko může být pociťováno v celém těle
• extrémní pocení při každém tomto návalu horka
• opakované návaly chladu, studené oblasti ve vnitřním těle, určité čakry na nějakou dobu zchladnou
• vibrace vnitřního těla připomínající působení elektřiny, bzučení, vnitřní třes, pozvolna se pohybující vnitřní energetické vibrace
• nadměrná tělesná elektřina, velmi časté elektrické rány při dotýkání se věcí
• svalové křeče, cukání, svědění, podivné pocity na pokožce nebo pod ní, nervová citlivost
• bolesti a tlaky v určitých oblastech páteře, tlaky jsou tak intenzivní, že dokážou vytlačit určité obratle z jejich pozice
• duševní zmatenost, neschopnost koncentrace, dočasné zapomínání jistých slov, jmen, pojmů atd.
• náhlé změny nálad, intenzivní vztek, frustrace, smutek, radost, pocit požehnání, odpor vůči všemu negativnímu
• občasné (a dočasné) mírné „bláznění“
• nekontrolované vyjadřování extrémního hněvu a odporu vůči všemu negativnímu
• jasnozřivá vidění světel, vidění bytostí z jiných dimenzí
• čichový vjem pálení kadidla, ačkoli poblíž žádné není
• jasnoslyšné vjemy nefyzických zvuků, hlasů, slov, cvakání, bzučení, neidentifikovatelných zvuků
• náhlé návaly nevolnosti
• náhlé přívaly točení hlavy, pocitů pádu, zakopnutí, padání skrz podlahu atd.
• náhlý nástup nebo zhoršení alergií
• náhlý nástup vysoké citlivosti vůči chemikáliím
• vysoká citlivost na zvuky, pachy, světlo, horko, chlad, energie, jiné lidi, nižší energie, nižší vědomí atd.
• náhlé změny stravovacích návyků, chuť na bílkovinné potraviny, potřeba lehkého stravování, malých porcí jídel, jedení v jinou dobu než dříve
• potíže strávit všechna jídla, neschopnost pít alkohol, brát drogy atd.
• fáze, kdy se objevují průjmy, střevní přecitlivělost, nadýmání, bolestí & tlaků
• bolestivé nadýmání, opuchnutí v oblasti střev a bránice, „Buddhovo břicho“
• intenzivní fáze bolestí a tlaků v hlavě, pocit potlučení a pohmoždění lebky
• neschopnost fyzického pobytu s lidmi a/nebo ve velkých skupinách lidí
• neschopnost fungovat, potřeba soukromí a klidu, abychom mohli překonat vše, čím procházíme
• padání vlasů, jejich lámavost a zastavení růstu, slabé a podvyživené vlasy
• noční můry, archetypální sny, lucidní sny
• paranormální prožitky pozitivní i negativní, paranormální útoky ve spánku i za bdělého stavu
• náhlé a neočekávané mimotělní zkušenosti
• opakované noční buzení ve zvláštní dobu, např. v 1:11, 3:00, 3:33, 4:44, 5:55 atd.
• neschopnost spát, častá probuzení,
• potřeba spát a dostávat se z těla během dne, častá zdřímnutí z vyčerpání
• hluboké fyzické vyčerpání, citové vyčerpání, duševní vyčerpání
• tělesná slabost, svalová slabost, letargie, bolavé tělo, kosti, klouby
• stavy nadměrného vzrušení, neklidu, podráždění, neschopnosti dosáhnout uvolnění nebo pohody, mysl běží na plné obrátky navzdory vyčerpanému tělu
• extrémně emoční fáze: pláč, truchlení, pocit vyšší lásky ke všem bytostem atd.
• velkolepé změny vědomí/vnímání a jeho expanze, kvantové vědění vs. lineární myšlení
• zásadní odbourání ega
Těchto symptomů je ještě mnohem více, ale už byste měli mít představu, jak intenzivní, zvláštní a multidimenzionální je většina příznaků vzestupu kundaliní. Opravdu důležité je zde to, že toto všechno se teď každou minutu každého dne děje vám a vzrůstajícímu počtu lidí – a proč se to děje. Znovu: nestrachujte se, protože toto je pozitivní znak naší urychlené evoluce, našeho expandujícího vědomí a všech těch pozitivních věcí, které tento vzestup přirozeně provázejí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *