Pro koho jsou užitečné a komu naopak škodí sluneční erupce?

 

Slunce je v poslední době neobyčejně aktivní a dochází na něm k řadě erupcí. Ta ze šestnáctého července byla ale tak neobvyklá, že víc než krátkodobou explozi připomínala nepřetržitý proud energie, který trval celou hodinu, zatímco většinou jde o pět deset minut! Víme, že energie Slunce představuje vyšší spravedlnost, čistotu a zákon. Jsme rádi, když proudí k nám na Zemi, ale zdaleka ne všichni to s námi sdílejí. Sdělovací prostředky jsou schopny vytvořit z jakékoliv erupce katastrofu a zasévají tím jenom strach. Znamená to tedy, že ti, kteří jsou jejich vlastníky, těží z takového veřejného mínění o Slunci? Proč lidem vsugerovávají strach a negativní vztah k naší hvězdě, bez níž se na planetě nedá žít?

Ihned po této červencové erupci se objevilo množství hrůzostrašných publikací, jejichž základní myšlenkou byl názor, že Slunce přináší obyvatelům Země jenom problémy. Emise mraku nabitých částic, který vytvořila sluneční erupce, může mít pro nás nepříjemné následky. Díky magnetické bouři vzniká elektrický proud tam, kde se obvykle neobjevuje a to může vést k poruchám různých zařízení, zejména pak navigace a systémů dodávek elektrické energie. V historii byly zaznamenány případy, kdy měly sluneční erupce skutečně vážné následky. Nejznámějším z nich je výpadek elektřiny v Kanadě v březnu 1989, kdy kvůli ní v zemi v doslovném slova smyslu hořely transformátory.

Můžeme ale uklidnit naše čtenáře, neboť si myslíme, že Země nyní sluneční erupce velmi potřebuje. Jsou to právě ony, kdo tvoří evoluci. Vzpomeňte si na velkého Čiževského, který dokázal, že sluneční aktivita je přímo spojena s aktivitou vědomí národů. Tudíž ji moc potřebujeme, moc potřebujeme probuzení a pochopení toho, co se děje. Vždyť stojíme na prahu nové epochy, která je nazývána Zlatým věkem a která byla předpovězena již před tisíci lety.

Ve zprávách se píše, že sluneční erupce představují nebezpečí jenom pro elektroniku, neboť excitují magnetosféru Země a vyvolávají tak poruchy elektromagnetických polí přístrojů. Ano, elektrická zařízení jsou důležitou součástí našeho života a bez nich si není možné představit současnou civilizaci. Pokud se na to ale podíváme s odstupem, pak právě současný pokrok přivedl naši civilizaci k úpadku, neustálým válkám, ekonomických krizím, hrozbám hladu a epidemií, odcizení a vytvoření společenských tříd. Je možné, že nám tak Slunce ukazuje na přežité mechanismy získávání energie, pro které již v budoucnosti nebude místa? Bylo objeveno množství alternativních zdrojů potravy, jež zatím prostě nebyly zveřejněny. Jsou bezpečnější jak pro ekologii planety, tak i pro člověka a nevyžadují, tak jako elektrická energie, žádné finanční náklady. Je toto tím, co nedopřeje klidu mocným tohoto světa, protože každý člověk bude moci získat energii jednoduše ze vzduchu?

Samozřejmě nevyzýváme k tomu, aby byla ignorována doporučení lékařů. Silné sluneční erupce mohou mít negativní vliv na zdraví člověka. Vždyť ohnivá energie nám přestala být blízkou a my ji přijímáme častokrát bolestivě. Podle lékařů by lidé se srdečně cévními chorobami měli mít u sebe potřebné léky. Srdce je právě tím orgánem, který jako první přijímá tuto energii. No a my víme, že problémy se srdcem vznikají díky silným a dlouhodobým negativním emocím, křivdám a strachům. Tyto emoce uzavírají srdce, které potom bolestivě reaguje na proud lásky a spravedlnosti vyslané Sluncem. Mluví o tom i legendární autorská metoda Světlany Lady-Rus, která ve svých knihách nazývá urážku příčinou mnoha nemocí a která lidi učí tomu, jak se jich navždy zbavit. Jenom otevřené srdce je schopné přijmout evoluční sluneční proud bezbolestně a s radostí. Vždyť Slunce spaluje veškerá negativa v srdci, a proto se ho musíme zbavit.

Je třeba mít na paměti, že doba temna skončila a nová stále nezačíná. Slunce pomáhá Zemi přejít do nové éry. Proto otevřeným a dobrým lidem jeho erupce nic špatného neudělají, ba naopak jim pomohou. V této době je potřeba být více v kontaktu se Sluncem a požádat o pomoc, abychom pochopili a zbavili se všech křivd. Slunce vám určitě pomůže!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *