Kalergiho plán vyhubení slovanské bílé rasy má hluboké kořeny

Kdysi v dávné minulosti žil na severu kolem severního pólu národ, který se nazýval Hyperborejci. Tehdy severní pól ještě nebyl severním pólem, zemská osa byla pootočena jinak. Archeologický průzkum tamějšího Lomonosova dnes podmořského pohoří ukázal, že zde kdysi žila velmi vzdělaná rasa, která uměla číst, psát, počítat, znala zemědělství a řemesla, byla monogamní, neznala válku nebo ji pokládala za kontraproduktivní. Zmínky o nich se dochovaly v řeckých pramenech. 
 
Hyperborejci (později Praslované) považovali válku za nesmyslnou, a tato vlastnost se u Slovanů projevuje někdy k jejich škodě dodnes. Neumějí se totiž dost dobře včas bránit.
 
Naprosto vulgární povaha jižanů se projevila vůči ze severu příchozím Hyperborejcům v tom, že si Hyperborejce sprostě podmaňovali jako své otroky, vnucovali jim svou „víru“ v Baala a učili je pěstovat falický kult. Rasy se začaly mísit a výsledkem toho byla vytvořena např. ve starém Egyptě hyperborejskoafrická negroidní hnědá rasa se sníženou inteligencí cca IQ=85 ((100+70) : 2). Je jasné, že z toho neustálého zírání na falus musí člověk nakonec zblbnout. 
 
Ježíš Kristus byl pak člověk s hyperborejskými kořeny, pokřtěný Janem Křtitelem, který uměl mantrickou řeč praslovanskou. Mantrickou proto, že vyslovená slova působila, aby slova nabývala hned reálnou účinnost. Proto na konci proslovu říkával Amen, amen, pravím vám! Nebo-li staniž se! 
 
Je jasné, že se slovy proto museli Hyperborejci nakládat uváženě, ukecanost dnešních politiků nebo novinářů by je přímo zabila. To, že Ježíš mluvil mj. i praslovansky, lze doložit jeho výrokem na „kříži“, tedy ve skutečnosti na kůlu na Golgotě, kde jej jižani popravili. Před svou smrtí pronesl slova, která západní archeologičtí písmoznalci nedokázali přeložit, poněvadž se domnívali, že jsou v hebrejštině. Ježíš řekl: „…eli,…eli, lan asab akta nyj.“ Praslovansky to znamená: „Veliký, veliký, jen přijmi (osob si, přivlastni si) dílo (akta) naše“. To dává už nějaký smysl, naproti tomu, co je napsáno v překladu bible, tedy např. : „Bože, Bože, proč jsi mne opustil.“ Jeho slova neuměli ovšem přeložit ani apoštolové, takže jim dali přibližné hebrejské znění i význam.
 
Židé prostě nepoznávají svého spasitele a zabijí jej. Za to se jim dostává odplaty od Říma zpustošením jejich chrámu a vyvražděním odpadlých Židů. Na živu jich zůstalo jen asi 10.000 kromě těch, kteří se mezitím stali křesťany. Tím končí náboženská historie etnických Židů a přesouvá se na severovýchod do oblasti, kde žili Chazaři. 
 
Chazaři jsou, co se týče etnika, velmi nekvalitním, sprostým, vypočítavým a především ukrutným národem, žijícím tehdy mezi Kaspickým a Černým mořem. Když etničtí Židé ztratili své zaslíbení dané Jáhvem (Jehovou), ucítili Chazaři svou příležitost a konvertovali k judaizmu. Ovšem ne jako k náboženské víře, ale jakožto politickému nástroji uchvácení moci nad lidstvem. Tato jejich „víra“ jim vydržela jakožto státní náboženství až do desátého století, kdy je popadl rapl a zaútočili na Rusy. To neměli dělat. Kníže Igor je porazil i s mnohem menším počtem vojáků, než měli Chazaři. Od té doby tuto porážku nemohou Rusům odpustit. 
 
Své ziskuchtivé náboženství převzaté po Židech uplatňují až dodnes, a přitom se zaštiťují tímto náboženstvím v politické sféře. Nejnověji dali tomuto náboženství satanistický charakter sionistické chazarské mafie hiksosovského typu, což je jeden z nejodpornějších druhů satanismu. V politicko-hospodářské sféře obsadili především bankovní sektor, pomocí něhož okrádají světovou veřejnost. V moci mají i informační média, armády, lékařství apod. V poslední době ztrácejí své pozice tím, že národy světa začínají chápat, s kým měly a mají tu čest. Světová elita, složená především z Chazarů, se snaží zuby nehty si udržet svou podvodem získanou moc a to je také případ Kalergiho plánu, jak dobýt a udržet si pozice.
 
Bílá rasa tedy podle záměru chazarských uctívačů Baala by měla být preventivně odstraněna a na její místo nastoupit v celém světě a celém stvoření jižanské rasy uctívači Baala, Satana, Allaha, atp. A tak vidíme trend „ředění“ bílé rasy černochy především v USA, kde již dnes je poměr 50:50. Evropa stále vzhledem ke své kulturnosti odolávala, a toho si pravděpodobně všiml i kříženec mezi rakouskou Židovkou a Japoncem, pan Kalergi, pravděpodobně na základě toho, že sám nebyl čistou bílou rasou.
 
Jak ovšem provést něco, co se dnes děje mohutným exodem muslimů do Evropy, aby to skutečně působilo na obyčejné lidi zdánlivě zdůvodnitelně. Pojďme opět do izraelské historie a prozkoumejme ono zaslíbení, dané Izákovi Abrahámem o budoucí světovládě jeho semene. Ovšem, věc měla jeden háček. Byl tu také Izmael, který byl rovněž synem Abrahámovým, a to dokonce dříve narozeným, než Izák. Abrahám jej měl ale pouze s otrokyní a ne s pravoplatnou manželkou. Kdo je tedy ten, kterému toto zaslíbení náleží. To vyvolalo odvěký spor o světovládu mezi Izraelity a Araby, později mezi Židy a muslimy. 
 
A právě tento spor je nyní zneužit chazarskými židy, kteří se potřebují zbavit jak Arabů, tak bílé rasy, protože sami evidentně k bílé rase nepatří. Proto tento exodus užitečných idiotů z řad Arabů proti bílé rase řízený penězi chazarských židů, jmenovitě Rothschildem, Rockefellerem, Morganem, Oppenheimerem, Bushem, Clintonem a Clintonovou, Mc Cainem, Sorosem, Gatesem, Nulandovou, Merklovou, Obamou, celým vedením EU a EK, atd., a pro likvidaci bílé rasy byl vybrán scénář, který vymyslel pravděpodobně rasově zhrzený pan Kalergi. 
 
Celá tato šaráda má ovšem jeden zásadní háček. Rusové nepatří ani ke globálním prediktorům (GP), ani k jižní rase, ale jsou potomky bílé rasy hyperborejské. Už už si GP myslel, že je ruka v rukávu, a ejhle, Rusko zamíchalo karty i GP a zamotalo hlavu celé té chazarské mafiánské smečce. Putin je čistokrevný Slovan (na rozdíl od např. Medvěděva, jenž je trochu postižen židovskou krví, a proto často „breptá“ ve prospěch „podpindósniků“ (řitních alpinistů Západu), a tento Putin si nenechá od jižanů nadělat na hlavu a zradit svůj národ. Má svědomí jako Hyperborejci. Věc je nyní v běhu, a čeho se lze nadít, je všeobecný obrat v židovské chazarské zradě vůči celému lidstvu. Co bychom tedy měli dělat, abychom dokázali, že si svou existenci zasloužíme a dovedeme uhájit? 
 
Upřednostňujme principy, na kterých byla založena hyperborejská společnost bílé rasy, která má ambice nakonec vyvést lidstvo ze slepé uličky chazarského omámení spotřebitelismem a technikou, a upřednostnit své duchovní hodnoty a víru ve smyslu skutečné pravdy a skutečné lásky, aby měl Stvořitel důvod a oprávnění v těžkých dobách bílé rase pomoci. Rusko už takovou cestu nastoupilo. My Češi, Slováci, Poláci, Maďaři a Bulhaři se snad také rozkolíbeme, abychom se uměli ubránit slovem i činem vůči chazarské zvůli, která manipuluje ekonomickými vandráky a muslimskými teroristy, aby imigrací naplnili zvrhlou vůli Chazarů. 
 
Pokud budeme posuzovat jejich dnešní zvůli z tohoto zorného úhlu, bude nám okamžitě jasné, oč jde těmto židovským lotrům při prosazování např. povinného očkování, povinné inkluse, nadržování menšinám, sociální vydírání bílé rasy, prosazování juvenilní justice, cílené lhaní sdělovacích prostředků, zneužití naší armády a její ochromení, prosazování TTIP s obchodem s geneticky upravenými „potravinami“, které nás mají co nejdříve oddělat, popř. značně snížit reprodukci bílé rasy, atd. Za vším tímto svinstvem hledejme chazarské židy, chazarskou hiksosovskou mafii. 
 
To není namířeno proti všem židům, ale proti takovým, kteří tuto genocidu organizují. V takovém případě jsou adekvátní všechny prostředky, které povedou k odvrácení této genocidy a nebavme se s nimi o tom, zda je něco vhodné či nikoli. Prostě za tím hledejte chazarskou mafii. Ona se k této činnosti dokonce sama přiznává prostřednictvím svých židovských agentů-aktivistů. Nebojujme s kováříčky muslimy, ale jděme po krku přímo kovářům této zrůdnosti, tj. chazarské mafii v EU a EK.
 
Zdroj: internet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *