Je důležité mít se rád

To není sobectví. Rodiče mnoho z nás učili, že je správné myslet na druhé. Říkat„ne“ je drzé a arogantní. My ale chceme dosáhnout trvalého pocitu štěstí a spokojenosti. Je tedy na čase naučit se milovat v prvé řadě sebe sama a stavět se na první místo. Když jsme se narodili, byli jsme přirozeně nastaveni na sebelásku. Cítili jsme se dokonalí, nádherní. Věděli jsme, že si zasloužíme pozornost a péči svých blízkých.

Pokud nás v tomto rodina podporovala, naše potřeby a odlišnosti respektovala, přirozeně nám dávala najevo lásku a naši hodnotu nezpochybňovala, pak z nás vyrostl jedinec plný sebedůvěry, sebevědomí a sebeúcty. V životě jsme úspěšní, uplatňujeme svůj talent. Sebedůvěra v naše schopnosti se odráží  v dostatku peněz. Netolerujeme nevyhovující vztahy a jsme zdraví a plní síly.

Protože ale těmito vlastnostmi neoplývají často ani naši rodiče, nemohou být jednak pro nás vzorem, jednak se nás v rámci společenských dogmat snaží přesvědčit, že přirozená sebeláska je něco nedobrého, sobeckého. Naše potřeby začnou potlačovat, trestají nás za projevy naší jedinečnosti a naše vlastní čisté názory na svět nahrazují svými.

Následující výroky devastují sebelásku:

„My s tatínkem nejlíp víme, co je pro tebe nejlepší“

„To ani nezkoušej, nabiješ si tak akorát nos!“

„Ty mě jednou zničíš“

„No vidíš! A máš to! Kolikrát jsem ti říkala, abys to nedělal. Teď mi tu neřvi, když mě neumíš poslechnout!“

„No dělej, jak myslíš! Ale pak za mnou nechoď! Já tě varovala!“

„Na to nemáš!“

„Zkazíš, na co sáhneš!“

„Mám s tebou jen trápení!“

Dítě dříve či později uvěří, že není dost dobré, že není hodno lásky, že je všem akorát na obtíž, že to, co dělá, nemá žádnou hodnotu, že takové jaké je, není v pořádku, že druzí mají lepší názory a větší vědomosti, a možná taky, že kdyby tu nebylo, druhým je na světě lépe.

 

Co je sebeláska?

Sebeláska je vědomí:

že jako člověk jsem v pořádku i se svými chybami

že mám právo na svůj názor

že mám sílu a moc změnit všechno, co mi v životě nevyhovuje, trápí mě a zraňuje

že se za každých okolností můžu svobodně rozhodovat a mám vždy možnost volby

že mohu dělat vše, po čem toužím, beze strachu, co na to řeknou ostatní

že se svým rozhodnutím nikdy nezavděčím všem a je to tak v pořádku

že mám právo říkat „ne“, kdykoli to tak cítím

že ve své blízkosti nebudu tolerovat lidi, kteří mě nerespektují a mají tendenci znevažovat mou hodnotu

že jako člověk jsem jedinečný a originální

že mám právo na čas jen sama pro sebe, pro své zájmy a péči o své tělo a duši

že je důležité stanovit si své hranice a ty dodržovat

že dokážu s příjemným pocitem přijímat komplimenty

že jsem stejně hodnotná jako všichni ostatní a že má hodnota se zakládá na mé samotné existenci, nikoli na tom, co jsem dokázala nebo nedokázala

Mnoho lidí zaměňuje sebelásku se sobectvím. Sebeláska znamená, že se mám ráda taková, jaká jsem i se svými nedokonalostmi, že se oceňuji a podporuji na cestě za svými sny a cíli, aniž bych při tom někoho využívala či nutila, aby se choval jinak, než je jeho přirozenost. Zároveň si netahám pozornost a uznání od druhých, protože si jej přirozeně dávám sama. Když se mám skutečně ráda, nemusím se chvástat a dokazovat druhým, jak jsem skvělá.

Sobectví je naopak uspokojování svých potřeb na úkor druhých. Je to potřeba využívat druhé k vlastnímu prospěchu. Sobectví je v podstatě nepřijetí zodpovědnosti za svůj život a tendence dávat druhým vinu za vlastní nespokojenost. A to je zásadní rozdíl.

Začněte pěstovat zdravou sebelásku a váš život se jako zázrakem začne měnit. Zasloužíte si být pro sebe vždy na prvním místě! Začněte se řídit vašimi pocity. Každý den se pochvalte. Pečujte o sebe. Říkejte druhým „ne“ i s vědomím, že je tím můžete zklamat. Nenechte se ovlivňovat. Nenechte se manipulovat. Jděte si za svými sny, i když je nikdo ve vašem okolí nechápe. Převezměte plnou moc nad svým životem a vším, co k tomu patří! Jen díky tomu může být váš život plný radosti a štěstí!

„Staňte se pro sebe člověkem, se kterým je vám nejlépe, kterého uznáváte, respektujete a ctíte jeho potřeby. Ostatní se k vám přidají!“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *