ÚVAHA – POČASÍ

28.12.15   Michal B.
Představte si (čistě teoreticky, vždyť jde o úvahu), že Země, ale dost možná celá sluneční soustava, prochází změnou vyvolanou průchodem různými částmi nehomogenního vesmíru, ale taky dost možná změnami (vývojem) naší galaxie. Na tyto změny, a to jak hmotné, tak energetické, nutně budou reagovat klíčové objekty, jako je např. naše Slunce a skrze ně pak následně dominovým efektem i planety sluneční soustavy. O tom, že něco takového nutně musí vyvolat i změny v klimatu na Zemi, snad ani není třeba psát. V případě, že by toto byla pravda, pak by materiálně založený člověk musel začít propadat panice v domnění, že mu hrozí smrtelné nebezpečí mající původ v ryze mechanicky fungujícím Vesmíru. Aby si prodloužil své bytí, byla by jeho spásou schopnost regulovat klima tak, aby na vnější změny reagovalo co možná nejméně.


Nějakou dobu mám silné nutkání sepsat něco na téma globálního oteplení alias klimatu a teď zjišťuji, že takový článek zde na blogu již tři roky visí. Abych nevykrádal sám sebe, rozhodl jsem se pro resuscitaci článku. Už jen z důvodů dalších textů, na něž je v úvaze odkaz a které jsou dnes ještě aktuálnější než před těmi třemi roky. Některé věci jsou sice už jinak, ale to jen proto, že vše se vyvíjí.

MichaB

———————————————–
Předně upozorňuji, že tento článek není vhodný pro alergiky na konspirační teorie, ale může dělat dobře naopak – jak trollíci říkají – šémtrailistům (předpokládám, že tím mají na mysli posměšné zkomolení slova chemtrails).

K tomuto tématu, které se mi v hlavě táhne již hezkou řádku měsíců, mě konečně dokopal Petrův komentář k článku zaměřeném na mísení národů. Zde je část z tohoto komentáře:

„…Je to jednoduché. Když žiji na „svém“ území po mnoho generací, moje DNA se přizpůsobí specifickým účinkům místních energetických polí, zjednodušeně řečeno: zvykneme si, naučíme se podvědomé obrany a ochrany vůči negativním vlivům prostředí a začneme těžit z výhod. Proto máme doma mnohem více energie, než na cestách. Čím dál jsme od domova, tím je energetické prostředí jiné a organizmus se musí bránit, znovu se učit reagovat a to stojí síly. Stejné je to i se stravou a migranty. Když přijde cizí člověk do naší blízkosti, není to jenom fyzické tělo, co přijde, ale i energetické slupky kolem. A ty narušují už zaběhlé a vyladěné pole, co tu jsou. Z harmonie se tak stává chaos a ten plodí stres (podvědomý i skutečný)…“

Sice jsme se tam s Petrem bavili o jiných vlivech (energetická pole konkrétních území vs. energetická pole člověka), nicméně pro moji úvahu nad současným vývojem klimatu se to hodí naprosto dokonale.

Nevím jak vy, ale já si nemohl nevšimnout, jak stále hůře lidé okolo snášejí přímé sluneční záření. Zářením nemyslím jen samotné světlo, ale vůbec „slunce“ jako takové, tudíž se vším, co k nám vyzařuje. V současnosti stačí ještě nedávno „ubohých“ 22°C a lidé, když vyloženě nemusí zůstat, utíkají z přímého sluníčka do stínu nebo pod střechu. Přičemž ve stínu zase mají pocit chladu. Jako malý si na něco takového nevzpomínám.

Kde tedy vidím příčinu? Nasadím hned na začátek těžký kalibr, který mnohé vždycky rozhodí – člověkem ovládané klima planety. Že je to možné, přiznávají už i vědci, kteří si lokálně hrají na bohy a támhle spustí déšť, jinde ho naopak utnou (již od 50. let minulého století se např. lokálně řídí počasí při olympijských hrách). To, že oficiálně zveřejňovaný výzkum je roky, někdy celá desetiletí pozadu oproti praxi využívané pro vojenské či politické nadnárodnostní cíle, je zřejmé i lidem mimo řady konspiračních blábolistů, jako jsem já.

Takže ryze v duchu článku, na který je odkaz v druhém odstavci tohoto textu mohu pokračovat v teorii (nebo snad „teorii“?) jak manipulovat s lidskou populací, aby konala ve prospěch hrstky Vyvolených. Z úryvku Petrova komentáře je patrno, co má za následek jakékoliv vybočení z harmonického vývoje člověka – chaos, stres, nutnost se bránit vlivům, což stojí kvanta energie a to oslabuje a hlavně odvádí pozornost od příčiny. Dalo by se pokračovat v dalších dopadech, ale to už si může doplnit každý sám, stačí se rozhlédnout kolem sebe a často i sebekriticky pohlédnout do zrcadla.

Představte si (čistě teoreticky, vždyť jde o úvahu), že Země, ale dost možná celá sluneční soustava, prochází změnou vyvolanou průchodem různými částmi nehomogenního vesmíru, ale taky dost možná změnami (vývojem) naší galaxie. Na tyto změny, a to jak hmotné, tak energetické, nutně budou reagovat klíčové objekty, jako je např. naše Slunce a skrze ně pak následně dominovým efektem i planety sluneční soustavy. O tom, že něco takového nutně musí vyvolat i změny v klimatu na Zemi, snad ani není třeba psát. V případě, že by toto byla pravda, pak by materiálně založený člověk musel začít propadat panice v domnění, že mu hrozí smrtelné nebezpečí mající původ v ryze mechanicky fungujícím Vesmíru. Aby si prodloužil své bytí, byla by jeho spásou schopnost regulovat klima tak, aby na vnější změny reagovalo co možná nejméně.

Představte si, že v důsledku změn ve vesmíru by mělo následnými interakcemi na Zemi dojít například k významnému oteplení (což by vedlo i k zvýraznění vypařování vody, srážkám, bouřkám, proudění vzduchu atd.). A nejenom to. O svoje bytí se obávající člověk by se pokusil udržet klima jakž takž na „normálu“. Logickým řešením by bylo částečně regulovatelné odstínění slunečního záření. A jsme u chemtrails. Toto samo je tak obsáhlé téma, že se mu tady nemohu věnovat, ale předpokládám, že ten, kdo to dočetl až sem, ví, oč se asi jedná a taky proč.

Teď nakrátko zdánlivě odbočím. Opět si představte, že vesmír vůbec není mechanická záležitost beze smyslu vzniklá z velkého bumprásktřesku (viz článek ZDE:), ale že jde o obrovskou živou strukturu s vlastním Vědomím. Pochopitelně jistě na zcela jiné úrovni než je to lidské. Toto Vědomí usiluje o vývoj svého „těla“ a všech jeho součástí stejně jako mentálně zdravý člověk, a tudíž vše, co se v něm odehrává, nemá destruktivní záměr, ale naopak konstruktivní – tvořivý. Zbytek vám snad docvakne během úvahy.

Tak a šup zpět. Opět si představte, že ke změně klimatu způsobené vnějšími vlivy (viz. předchozí odstavec) nedojde naráz, ale postupně. Právě přesně takovou rychlostí a intenzitou, aby se vše pro následný vývoj důležité mohlo adaptovat na probíhající změny. Jenže co se asi tak stane, když je klima člověkem uměle udržováno na úrovni, jež neodpovídá skutečným vnějším vlivům? Vše živé se bude pochopitelně přizpůsobovat svému životnímu okolí, tudíž začne být stále více a více pozadu oproti podmínkám, které by tu panovaly bez umělé modulace klimatu – jen na základě přirozených podnětů z vnějších vlivů.

Ale protože nejde odstínit všechny vlivy působící z vnějšku, které jako celek působí v promyšlené harmonii, tak bude vše živé modulováno částečně přirozenými, avšak neúplnými informacemi a částečně uměle navozenými úpravou klimatu. Tím nutně musí docházet k disharmonii vývoje všeho živého. Čím složitější struktury závislé na ostatních, tím k větším disharmoniím vývoje organismů bude docházet. Že to asi nejvíce bude působit na člověka, je jasné.

Nemám vhodný grafický editor, tak omluvte zhoršenou kvalitu vizuálního zpracování, protože ke změnám nebude docházet lomeně a vývoj samotný nemusí jít po přímkách 🙂

V levé polovině grafu je černě znázorněn vývoj klimatu (nikoliv jen teploty, ale jako celku), kterému se věrně přizpůsobují všechny živé organismy jak na úrovni fyzické, tak té energetickoinformační (viz. Petrův komentář). V roce X začaly na naši planetu působit vnější vlivy, které by změnily dosavadní směr (nebo rychlost) vývoje (rozuměno přizpůsobení) jak klimatu, tak všeho živého. Z důvodů, ke kterým se nyní nebudu vyjadřovat, se někdo rozhodl, že přicházející změny hlavně se týkající mentální části člověka (i probouzení některých dosud spících schopností?) nejsou vítány, a proto se přistoupilo k ovlivňování klimatu směrem, který tyto změny alespoň pozdrží co nejdéle, než se přijde na vhodná opatření jiného druhu.

Tudíž od tohoto roku X, kdy by vývoj klimatu včetně všeho živého šel po fialové linii v grafu, je vývoj uměle udržován podle červené křivky. Jak ale z grafu vyplývá, s postupujícím časem vzniká čím dál větší rozdíl mezi uměle modulovaným klimatem a klimatem, které by tu bylo bez zásahu člověka (fialová přímka vs. červená).

Pochopitelně s přirozenou změnou klimatu by se postupně adaptovalo vše živé na planetě přesně podle Záměru Vědomí, jež vnější vlivy řídí (viz. odstavec se zdánlivým odbočením). Jenže čím větší je rozdíl mezi červenou a fialovou linií, tím větší je třeba vynakládat jak finanční, tak technologické i energetické prostředky na řízení klimatu, a jednoho dne, který v grafu znázorňuje „okamžik neudržitelnosti“, pomyslné kšandy prasknou. Těm, co mají představivost, není těžké popisovat, co to bude pro vše živé znamenat.

A teď už by nemělo být tak těžké si domyslet, proč může mnohým lidem připadat sluníčko, jež je pro nás hlavním zdrojem, řídícím modulátorem a transformátorem informací, kterými se řídí jak zemské klima, tak i vývoj všeho živého na všech úrovních, i při relativně příjemných teplotách nesnesitelné. Je tu totiž čím dál větší rozdíl mezi naším přizpůsobením se životnímu prostředí a komplexními informacemi, které proudí ze Slunce (a nejenom z něj). Vzniká tu disharmonie v přirozeném vývoji a té se Země bude, a také tak činí, bránit.

Pokud jsem tuto celkem jednoduchou myšlenku napsal příliš složitě, pak se omlouvám a pokusím se to napravit jednoduchým připodobněním.

Představte si, že dlouhodobě žijete uprostřed přírody. Vaše psychika i tělo se adaptuje na venkovní vlivy – teplo, mráz, slunce, déšť, ale i gravitaci, magnetické pole Země, radiační záření proniklé přes atmosféru atd. atd. To je případ přirozeného přizpůsobení na všechny informace (vlivy) a jejich výkyvy a střídání.

A teď ten samý případ, jen s rozdílem, že budete žít uvnitř moderního izolovaného domu. Mnoho informací modulujících vaše tělo i psychiku zůstane nezměněno – gravitace, radiační záření, magnetické pole, světlo, tma. Ovšem mnoho ostatních zmíněných již na váš vývoj bude mít minimální vliv díky odstínění domem, který symbolizuje umělé ovlivňování klimatu. Když se pak někdy dostanete mimo ochranu domu, bude to do jisté míry pro vaše tělo i psychiku šok. Dům taky nebude stát věčně. Čím starší bude a čím větší budou výkyvy počasí, tím více vás bude stát udržení domu ve funkčním stavu. Toto však nelze donekonečna a jednoho dne dům stejně nakonec spadne. Buď stářím, nebo ho odfoukne tornádo. Snad se mi teď podařilo jednodušeji nastínit, co se mi motá hlavou.

Vše berte jen jako úvahu a teoretickou možnost.

Jen bych ještě k tomu v krátkosti dodal, že před dvěma roky (možná třemi – už nevím) jsem své okolí v dosahu cca 10 – 15 km plně osadil orgonity vlastní výroby, a to na specifická, předem vybraná místa. Do té doby každý rok byla naše vesnice párkrát vypláchnuta vodou, blesky práskaly do okolních stromů a párkrát do roka nějaké to krupobití – zkrátka jako kdekoliv jinde. Od té doby ani jedno extrémní počasí. Vždy nás to obejde. I lidi jsem o tom zaslechl si povídat, ale to víte, příčinu jsem si nechal pro sebe. Podle mne tyto orgonity mají schopnost jednak transformovat tzv. černý orgon, který dle výzkumů p. Wilhelma Reicha stojí za vznikem mnohých extrémů počasí (např. bouře), na tzv. bílý orgon. Ten je mimochodem možné i vidět nezaostřeným zrakem a má podobu stříbřitých jisker bláznivě se mihotajících prostorem.

Za vznikem černého orgonu podle mne stojí i chování a skutky člověka, proto zdaleka ne všechny extrémy počasí je třeba brát jako záměrnou lidskou manipulaci klimatem, nýbrž jako snahu přírody o nastolení rovnováhy mezi energiemi. A druhou schopností orgonu vyplývající z té první je harmonizovat okolí a uvádět alespoň lokálně klima do podoby, která odpovídá vnějším přirozeným vlivům. I proto je nyní v našem okolí většinou o ždibec tepleji než u kus dál, což dříve nebývalo. A konec konců právě tato „změna“ místního klimatu a naprostá absence extrémních výkyvů počasí mě dohnala k této možná absurdní hypotéze.


(c)2015 Michal B.

Zdroj: myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/07/uvaha-pocasi.html#more

3D, 5D A DALŠÍ „REALITY“

11.12.15   Michal B.
lilie
Přechod do tzv. 5D tedy není jakýmsi vyšuměním (převibrováním) kamsi jinam, do jiné dimenze (podle mnohých guru k tomu je prý dokonce nutné ukončit současnou inkarnaci), nýbrž „pouhým“ zvýšením vnímavosti našeho těla a bdělého vědomí. Zcela přesný pojem je ono známé „rozšířené vědomí“. Jen již nebude podmíněno hlubokou meditací, hypnózou či dalšími technikami. Toto rozšířené vědomí pak už bude normálním běžným bdělým stavem, zrovna takovým, v jakém jste nyní, když čtete tyto řádky. Jen vás pak už nerozhází, když si to vedle vás skrze zeď profrčí bytost nebo entita prazvláštního tvaru i povahy.

Nedávno jsem na Svobodném vysílači poslouchal pořad s Jaroslavem Chvátalem (matrix-2001.cz), kde krom mnoha dalších zajímavostí zaznělo pro mě něco velmi přijatelného ohledně „dimenzí“, tolik propíraných ezoteriky. Konečně něco rozumného, nikterak se to ve mně nešprajcovalo a vůbec – podporovalo to můj názor na danou věc.  Podstatou rozdílů mezi tzv. 3D, 5D a dalšími realitami nejsou odlišnosti mezi nimi, nýbrž odlišnosti v rozpětí našeho vědomého vnímání reality. Není žádná dimenze 5D, kam se upíná pozornost mnoha duchovně založených lidí, ani 6D či 72D. Vtip je v tom, že realita je pouze jedna, ale my, lidské bytosti, pěti smysly svých fyzických těl vnímáme pouze její zlomek. A tento zlomek je naší 3D realitou.

Nacházíme se však na prahu doby, kdy se krajní meze našich pěti fyzických smyslů postupně spontánně rozšiřují, čímž se nám dostává možnosti vnímat zase o krapet větší část reality. Zpočátku mozek, který zpracovává impulzy z rozšiřujících se fyzických smyslů, tyto vjemy předkládá naší nepřipravené vědomé mysli v neúplné či zatím pokroucené podobě. Dost možná jde jen o změny v odfiltrovávání informací proudících z fyzických smyslů a dál pak mozkem zpracovávaných. Snad právě proto v současnosti člověk využívá jen nevelkou jeho část. S postupným rozšiřováním vědomí však bude docházet i ke zvyšování aktivity v tuto chvíli ještě neaktivních částí mozku, který pak bude pro naše bdělé vědomí informace přicházející ze smyslů zpracovávat ve větším a větším objemu.

Setkávám se jak osobně, tak i z vyprávění lidí kolem mne s tím, že například můžeme na různých místech v různých okamžicích vnímat vůně a pachy, které nemají zřejmý původ. Zrovna tak v zorném poli lze zaznamenávat záblesky, různé pohybující se světelné objekty nebo barevně pozměněnou určitou oblast vnímaného obrazu, zrovna tak jevy podobné fata morgáně nad rozehřátou silnicí a další zvláštnosti. Toto zažívá více lidí, než by se očekávalo, protože většina se o tom nikomu z různých důvodů nesvěřuje.

Předpokládám, že výjimkou nebudou ani ostatní fyzické smysly – sluch, hmat a dost možná i chuť. Souběžně s tímto fenoménem se pravděpodobně budou rozvíjet (u mnohých lidí tomu tak je již nyní) smysly další, ne nutně založené na fyzickém těle, které lze zatím jen těžko definovat slovy, protože názvy pro ně prostě ještě nejsou. Postupně však tyto „fantomové“ jevy v našich smyslech budou dostávat stále jasnější a konkrétnější podobu, která nám umožní vnímat realitu/bytí v širším spektru.

Přechod do tzv. 5D tedy není jakýmsi vyšuměním (převibrováním) kamsi jinam, do jiné dimenze (podle mnohých guru k tomu je prý dokonce nutné ukončit současnou inkarnaci), nýbrž „pouhým“ zvýšením vnímavosti našeho těla a bdělého vědomí. Zcela přesný pojem je ono známé „rozšířené vědomí“. Jen již nebude podmíněno hlubokou meditací, hypnózou či dalšími technikami. Toto rozšířené vědomí pak už bude normálním běžným bdělým stavem, zrovna takovým, v jakém jste nyní, když čtete tyto řádky. Jen vás pak už nerozhází, když si to vedle vás skrze zeď profrčí bytost nebo entita prazvláštního tvaru i povahy.

Pro náš mozek může být v současné době těžké pochopit, jak by mohly tyto nově objevované části reality zaplňovat tentýž prostor (naši 3D), protože pro něj je vnímaná realita již plná a nelze ji plnit dalšími objekty. Stačí si však představit, že i nyní vnímáme souběžnou existenci světla a tepla (elektromagnetická vlnění o různých vlnových délkách) v tomtéž prostoru – třeba při posezení u krbu. A přičtěte si klidně i vůni smůly.

Připusťme však na chvíli, že naše smysly nejsou konečné a v tomtéž prostoru najednou mohou rozeznat i další „reality“ – energetická pole jako je např. aura, nálady lidí okolo, jejich zdravotní stav, vnímání jejich minulosti, jejich myšlenek atd. A kdo nepatří mezi ty, co se drží u zdi, si může dosadit i vnímání existence jiných forem bytostí.

Dalším názorným připodobněním by mohlo být vnímání zvuku člověkem a netopýrem. Námi slyšitelné frekvence jsou onou 3D realitou, kdežto frekvence, které slyší netopýr, ale my už ne, si lze představit jako 4D. Podobný rozdíl nalezneme i ve zrakovém vnímání: některá zvířata vidí ve spektru, jež my vnímáme jako teplo (infračervené spektrum elm. vlnění), tudíž vidí i v (pro nás) absolutní tmě. Oproti přicházející době jsme na tom asi jako člověk, který se narodil bez zraku, sluchu a čichu, bez rukou a nohou, bez schopnosti vnímat teplo a doteky – a člověkem, který má všechny smysly v pořádku.

Takže až někdy uvidíte třeba na zahradě věci či bytosti, které tam podle logiky prostě být nemohou, nepropadejte panice, ale užijte si to, protože ony tam byly i předtím, ale vaše smysly ještě nebyly schopné je zaregistrovat.

Vím o dalších „špecích“, kdy funkce jednoho smyslu lze přemístit do smyslů jiných (vidět ušima, prstem na ruce …..). Stejně tak by to chtělo se zmínit o potřebě výše popsané rozšířené vnímání ovládat, protože například jet autem a z ničeho nic nekontrolovaně vše vnímat jako vířící proudy různě zhuštěné energie nebo vidět přímo před nárazníkem pohybující se nehmotný objekt není zrovna bezpečné. Ale to už by bylo na podstatně delší povídání ….

(Vše zde uvedené je jen a pouze můj osobní názor.)

Úvaha svlečená do naha

 

most

v rámci mých seminářů a přednášek se mne lidé ptají, proč se děje v současném světě tolik negativních věcí. Pokusím se nastínit svůj názor, který nikomu nevnucuji, ale pochopil jsem, že vše, co se kolem nás děje, není pouze nahodilé, ale řízené. Pokud si říkáte, že je to jasná věc, kterou každý ví a mocná skupina lidí, které není třeba jmenovat, vše naplánovala, tak se moc neradujte. Vše je z mého pohledu trochu jinak, než si myslíme. Tou řídící jednotkou je zcela někdo jiný, daleko moudřejší a nepopsatelný pro naše chápání. Ale ještě jednou podotýkám, že jde jen o můj názor a nikomu jej nevnucuji.

Nyní trochu klasiky

Tak především, zda jsou věci negativní, či nikoliv, o tom by se dalo debatovat hodiny, neboť již Wiliam Shakespeare řekl, že „věci nejsou dobré, ani špatné, to z nich dělají naše myšlenky o nich“. Jak moudrý člověk to byl! Bohužel, dnes z nás hovoří především strach, který je celoplošně v lidech podněcován. Proto jsme přesvědčeni, že vše, co se ve světě děje, musí být jen negativního charakteru. Když se kolem sebe rozhlédneme v širším kontextu, tak zjistíme, že vše je pouze o zákonech Univerza a jelikož i my jsme jeho součástí, patrně se vývoj bude týkat i nás. Již slyším hlasy, které mi spílají, že jsem cynik, tedy pokud nepovažuji současné dění ve světě za negativní. Mám k tomu však své osobní důvody. Je možné, že se svým názorem zůstanu sám, ale to mi vůbec nevadí, protože nechci psát něco, co se každému líbí a navíc jsem v psaní absolutní amatér a nevzdělanec, což mi budiž polehčující okolností.

Nyní trochu ezoteriky

Pokud si připustíme, že vesmírné zákony se týkají i nás a nevylučujeme inkarnace, karmu, energie, či další atributy ezoteriky, tak to pro nás začne být opravdu „výživné“. Zákon rovnováhy platí v celém Vesmíru. Čas je však důležitý pouze pro nás, tudíž z univerzálního pohledu nehraje žádnou roli. Teď se jistě mnoho z vás ptá, co mají společného se současným děním ve světě čas a rovnováha a co tu vlastně „plácám“ za nesmysly? Tak se do toho pusťme! V předchozím textu byla zmíněna karma. Co vlastně představuje toto cizí slovo, které na každého působí zcela jiným nádechem. Karma je něco, jako zachování rovnováhy energií.
Jelikož i my jsme energie, které během inkarnací nabírají různé zkušenosti (vibrace), čímž se více nebo méně odchylujeme z energetické rovnováhy, přenášíme si svůj energetický dluh, který je třeba splatit (vyrovnat) například i v několika následujících inkarnacích, s sebou do jednotlivých zrození. Pokud jsme v minulém životě ubližovali lidem, je třeba, abychom si v následujícím zrození vyzkoušeli, jaké to je, když nám je ubližováno. Není to tedy žádný Boží trest, žádný osud, ale součást plánu duše. Jestliže někdo žil jako masový vrah, potom si v další inkarnaci připraví takový úkol, aby vyrovnal zákon rovnováhy a tím vyrovnal svůj dluh z minulosti. Proto bychom měli chápat, že někteří lidé, s určitým postižením, mohou pouze vyrovnávat svoji karmu nebo při úmrtí člověka v mladém věku jde v mnoha případech o karmu. Důležité je chápat pojetí smrti, ale to snad až v některém z příštích příspěvků. Není pouze karma jednotlivců, ale i celých národů a jestliže jsme si donedávna řešili každý svoji karmu jako jednotlivci, tak v současnosti nastupuje karma národů. Národy, které nějakým způsobem vybočily z rovnováhy nyní zažívají vyrovnání v podobě zkoušek, které v minulosti připravily jiným národům.

Nyní trochu historie

Španělsko, Portugalsko, Řecko, Francie, Velká Británie Holandsko, Belgie, Německo, Rakousko, Itálie atd. Co nás napadne, když si přečteme jména uvedených zemí? Každého samozřejmě něco jiného, ale zamysleme se, proč jsem napsal zrovna tyto národy pohromadě v souvislosti s tím, co se nyní děje a výše napsaným? Všechny tyto státy byly více, či méně kolonizátoři. Omlouvám se, pokud neuvádím přesný název pro dobývání, okupování, zabírání, či jiné uzurpování ostatních národů. Uvedené země narušily rovnováhu a právě tato rovnováha je v současnosti vyrovnávána.
Podívejme se, co všechno v minulosti provedlo Německo téměř celému světu. Rozpoutalo největší válku v dějinách lidstva, čímž některým bytostem urychlilo karmu na jedné straně, ale zároveň uvedlo svět do nerovnováhy na straně druhé. Pokud připustíme, že jde o karmu, není třeba jakkoliv komentovat, odsuzovat, či jinak řešit situaci v Německu. Samozřejmě můžeme sáhnout ještě po jedné zemi, která je v současné době doslova kolonizována muslimským světem. Jde o Velkou Británii. Její rozsah, co do kolonizování světa nemá obdoby. Podepsala se na 3,5 milionu afrických otroků dovezených a prodaných do USA. Rabovala v Indii, kde brala místním obyvatelům suverenitu nebo je držela pod přísnou kontrolou impéria. A dnes? Energie, kterou svými činy uvedla do nerovnováhy, se opět vrací. Co více dodat?

Nyní trochu z domova

Vraťme se opět na náš dvoreček a zamysleme se, proč k nám současní uprchlíci nechtějí. Považují nás za xenofoby? Nemáme tak vysokou životní úroveň? Nejsme pro ně zaslíbená země? Nebo jim nemáme z materiálního hlediska co nabídnout?
Pokud hledáte odpověď na otázky uvedené výše, tak se ani nemusíte namáhat, protože ji nenajdete. Naše země byla odjakživa nazývána srdcem Evropy. Ona jím je nejen z geografického hlediska, ale hlavně z pohledu energetického. Zatímco v minulých letech byla světová duchovní centra v Tibetu nebo v Peru, současné světové duchovní centrum se nachází v Čechách a na Moravě. Praha má například několik energetických bodů, které ještě sehrají obrovský význam. Když pominu naši zemi, jako energetické centrum, tak nemohu opomenout její význam a čistotu z hlediska karmy, neboť náš národ nikomu v minulosti neubližoval, ani neuzurpoval jiné národy. Již Karel IV. odmítl křížovou výpravu do Turecka, čímž nám v současnosti nesmírně pomohl.

Nyní trochu odvahy

Pokud se bojíte událostí současného světa, tak doporučuji pochopit sám sebe, neboť nikdo nám nemůže ublížit. Tedy kromě nás samotných.

Jiří Lexa, Lužec nad Cidlinou 25.11.2015

Básnička – pro hezký den

Kdo tohle zrýmoval, snědl kýbl vtipné kaše. 

Televizní reklama,
hýbe celým světem,
z dospěláků dělá voly,
plete hlavy dětem.


Dětičkám se dobře daří,
Actimel je chrání,
za maminku dneska vaří,
z Vitany ta paní.


K snídani si dávám Be-Be,
k tomu šálek Granka,
slíbila mi modré z nebe,
Hypoteční banka.


Hypotéka za hubičku,
odloží Ti splátky,
jen pár procent za službičku,
účtují si zpátky.

Za Vašutem jsem si skočil,
za chvilku mě přesvědčil,
dřív jsem za den stokrát močil,
Prostenal mě vyléčil.


Objevil se příznak chřipky?
Horečka a kašlání?
Do krabičky vraťte čípky,
Coldrex, ten Vás zachrání.

Děti hnusem křiví tlamu,
když jim večer mažu Ramu.
Že prý k žrádlu vůbec není?
Je však zdravá, to se cení.

Tatínek má svoje dny,
na balkóně chlastá,
maminku to netrápí,
vyšla nová Vlasta.

Žirafa co duhu svačí,
to mě vždycky bere,
v bříšku ji to hrozně tlačí,
Lentilky pak sere.

Na kopci jsem zpozoroval
fialovou krávu,
kdo tenhle spot nafilmoval,
asi hulil trávu.


Z WC leze havěť,
svěžest se jí příčí,
ať si mrchy píšou závěť,
Domestos je zničí!


Sušenku si omlékuje,
malá chytrá holčička,
zaskočil jí keksík v krku,
zmodrala jí hlavička.
Neolízne, neotočí,
marně lapá po dechu,
slzy se jí řinou z očí,
neměla žrát ve spěchu.


Pampers, nebo jiné pleny?
Maggi nebo Vitana?
Co rozpustí nejlíp hleny?
Škodovku či Nissana?


Vy, co ještě tápete,
chcete filmy v celku,
u reklamy chrápete,
přepínáte telku.

Ten kdo stvořil reklamu,
zasloužil by přes tlamu.