Čakry – barvy duhy pro zdraví

vstřícslunci

V sobotu proběhl zajímavý seminář o energetických centrech. Sešlo se nás asi 7, ale byla to jak pro mě, tak pro účastníky zajímavá zkušenost. Někteří meditovali poprvé… Slíbila jsem, že seminář zopakuji, případně rozšířím o další informace a meditace.

1. část

Ve světě vládne chaos, války a nespravedlnost. Mnozí se mě ptají, co se proti tomu dá dělat. Odpovídám jim, že bojovat nemá smysl, násilí plodí zase jen násilí. Musíme začít od sebe. Musíme se začít mít rádi. Bezpodmínečně. A začít na sobě pracovat. Učinit náš život spokojeným a šťastným, plným radosti, lásky a hojnosti. Pak se změní věci okolo nás a čím víc bude nás šťastných a spokojených, tím méně zde bude místa pro ty nenávistné, závistivé a nepřející. Musíme se začít zabývat naším systémem čaker, odblokovat je a dále je aktivovat.
Čakry jsou energetická centra ve fyzickém těle, která jsou umístěna v neviditelné části fyzického organismu, v tzv. éterickém těle. Jsou schopné ovlivňovat naše buňky, orgány i celý náš hormonální systém. Rovněž působí na naši duši, pocity a myšlenky. Čakry tedy pomáhají tělu rozvádět energii potřebnou pro různé jeho fyzické, emocionální, mentální a duchovní funkce. Čakry nestojí samostatně, naopak jsou propojeny sítí kanálů, takže kvalita fungování jedné z čaker se nutně odrazí i na ostatních.
V čakrách se ukládá energie našich různých nepříjemných a bolestivých událostí, ale i traumat, strachů a nepřijetí, které jsme prožili. Z tohoto důvodu mohou být některé čakry touto špatnou energií zablokované a bohužel mohou vznikat různé bolesti nebo dokonce chronické nemoci,
Čakry jsou vibrační brány do vyšších dimenzí a jejich vyčištěním a aktivací získáme přístup k léčivé energii, k informačnímu poli, ke své podstatě. Staneme se tak mostem mezi světem duality – kde můžeme prožívat to příjemné i to nepříjemné – a světem, kde každý prožívá to, co je jeho vůlí. STÁVÁME SE TVURCEM ŽIVOTA. Energetická centra jsou zdrojem reality. Můžete cokoli, ale vaše energetická centra musí být čistá a aktivní.
Čaker je v těle hodně (každý akupunkturní bod je čakra), ale my se budeme zabývat sedmi hlavními čakrami.
V prvních 3 čakrách je všechno, co jsme zdědili po předcích – naše vztahové problémy, náš vztah k penězům, k hojnosti vůbec.….
Ve zbylých 4 čakrách je to, co žijeme nyní. Láska, schopnost komunikovat, kreativita, talent, intuice, logické uvažování a naše napojení na absolutno.
1. Kořenová čakra – barva červená. Najdete ji mezi kostrčí a pohlavím. Pokud čakra funguje správně, máte životní sílu a radost ze života, žijete vědomě, umíte se prosadit, jste vitální, stabilní. Pokud nefunguje úplně správně, cítíte únavu, jste přehnaně opatrní, toužíte po uznání, po změně, ale nejste ji ochotni realizovat, chybí energie k uskutečnění svých přání. Jste dominantní, zaměření jen na peníze, moc a sex, je zde možná závislost na drogách, alkoholu i jídle, jste agresivní, útoční.
2. Sakrální čakra – barva oranžová. Tu lze nalézt tři prsty pod pupíkem. Tato čakra bývá karmicky nejzatíženější. Pokud funguje správně, jste optimističtí, kreativní, dobře vycházíte s ostatními, žijete harmonický a citový život. Při špatném fungování ztrácíte životní sílu, trpíte různými sexuálními dysfunkcemi, nedůvěřivostí ke druhým, nespolečenskostí, stáváte se sobcem, jste přehnaně pyšní, arogantní.
3. Solární čakra – barvas žlutá Je umístěná v horní části břicha. Centrum síly a emocí. Pokud tato čakra funguje dobře, máme schopnost vyjadřovat svoje city, plní se nám přání, přitahujeme si to, co chceme, máme hojnost všeho – lásky, zdraví i peněz. Nikdy nemůžete být chudý, vždy máte dostatečné množství zdrojů, nejste nikdy nemocní. Vytvořím v sobě stav blahobytu a pak ho budu mít stále. Náhody neexistují, náhody vytváří naše energetická centra. My jsme zdrojem našeho osudu. Při nedostatečné činnosti čakry trpíme nízkou sebedůvěrou, máme pocit, že ztrácíme kontrolu nad svým životem, máme pocity nedostatečného uznání, nepochopení, izolace, nedůvěra, strach učit se něco nového,a nebo naopak při nadměrné činnosti této čakry jsme nároční perfekcionisté a workoholici, mentálně šikanujeme, zastrašujeme, posuzujeme, kritizujeme.
4. Srdeční čakra – barva zelená. Nacházíme ji ve středu hrudníku. Je to nejdůležitější energetické centrum, centrum lásky. Při správném fungování jste schopni milovat, dávat najevo své city a pocity, dovedeme rozvíjet sebe a podporovat ostatní, toužíme po harmonii ve všech oblastech, jsme vyrovnaní. Vždycky potkáváte milující lidi, v jakémkoli prostředí, lidi milují vás a i vy nebudete citově strádat. Vytěsňujete bytosti, které mají v sobě negativní energii, tito vám nemohou dominovat – např. váš šéf. Při nefungování a nebo nadměrné činnosti této čakry jsme bázliví, sebelitující, máme pocit nemilovanosti, deprese při odmítnutí, máme potřebu ostatním dávat, zpochybňovat se, jsme majetničtí, nároční a snažíme se ostatní ovládat, trpíme zlostí, žárlivostí, náladovostí, lakomstvím, skrblením, obviňováním druhých.
5. Krční čakra – barva světle modrá. Najdeme jí uprostřed krku v těsné blízkosti ohryzku. Při správně vyvážené čakře jsme spokojení, klidní, máme dobrý smysl pro načasování, umělecké i řečnické nadání. Toužíme po meditaci i spiritualitě. Pokud čakra dostatečně nefunguje, jsme uzavření, slabí, bázliví, nespolehliví, máme odpor ke změnám, strach řečnit na veřejnosti a nebo naopak činnost čakry je nadměrná – jsme arogantní, panovační, sarkastičtí, mluvíme zeširoka, ale nedokážeme naslouchat ostatním. Máme negativní až kruté vyjadřování.
6. Čelní čakra – třetí oko – barva tmavě modrá. Je umístěna těsně nad kořenem nosu, mezi obočím. Při správně vyvážené čakře jsme opravdu spokojení, cítíme vnitřní štěstí, spojení s intuicí i vnitřním vedením, komunikujeme telepaticky. Myšlenky, přání a představy se uskutečňují. Jsme dobří v matematice, logice, jsme schopni dobře vizualizovat, obě poloviny mozku se aktivizují. Pokud jsme plaší, váhaví, neprůbojní, neschopní se radovat ze života, stydliví, frustrovaní, v depresi – činnost čakry je nedostatečná. Při nadměrné činnosti jsme pyšní, manipulativní, netrpěliví, fanatičtí a egocentričtí.
7. Korunní čakra – barva fialová. Nachází se na temeni hlavy. Při správném vyvážení přináší osvícení a hluboké propojení s celým vesmírem, bohem, absolutnem, bytostmi vesmíru, máme přístup do podvědomí, jsme otevřeni vůči vyšším energiím. Pokud se stahujeme do sebe, neschopni radovat se ze života, cítíme se nedoceněni, stydliví, frustrovaní, v depresi, trpíme silnými migrénami, potřeba cítit se oblíbení a nepostradatelní

aura1

Při čištění a aktivaci čaker n e m ů ž e m e přijít o osobnost, jen o trochu EGA – identifikujeme se s absolutnem – JÁ JSEM ABSOLUTNO, BUH.