Mám už toho dost. Vy také? Já taky!

 

Mám už toho dost.

vesmír -záře

Mám už toho všeho dost, co se nám snaží Globalistické elity vtlačit do hlav a jak se snaží mermomocí uskutečnit na poslední chvíli svou prvotní vizi NWO, budovanou pod vlivem Plazoidní entity od doby Babylonu, Egypta.

Mám už toho dost, manipulace a zakrývání pravd, pronásledování lidí na všech úrovních pro své myšlenky a názory, proto jsem se rozhodl, zde bez skurpulí  odhalit některé informace související s dnešní dobou našim čtenářům tak, jak je dostávám již delší dobu. Je mně dnes již jedno, jestli si někdo myslí opak a nebo to bere jako „blábol“, prostě neřeším a hlavně nevnucuji.

V dnešní době na Zemi dochází k silnému střetu dvou vesmírných frakcí, mezi Plazoidními a Vesmírnou federací. Plazoidní se snažili svou říši budovat zde na Zemi od dob Babylonu, přes Egypt až do dnešní doby. Jejich základní zákon byl udržet lidstvo jako otroky, omezit jejich poznání a využívat jejich emocionální energie. Z těchto Plazoidních vznikla nám zde známá frakce Wartburgů, Rotchildů, Sorosů  atd, včetně jejich nájemných sluhů v zastoupení ve vládách západní aliance jako Obama, Busch, Clintonová, Merkelová atd. Plazoidní vždy pro své důležité změny používali „ženy“ jako nositelky ženské tvůrčí energie, protože na Zemi vždy převládala původně ženská energie.

reptiliánské oko

http://energieupramene.blogspot.cz/2015/02/jak-poznate-kdo-je-clenem-temnych-lozi.html   

Tuto kolonizační frakci jistí pak chazarští židé, kteří dohlížejí na správný chod událostí pro vznik kolonizační idee NWO a to ve všech směrech. Např.  dosazováním těch „správných“ objektů z řad lidí, které budou spolupracovat za podpory jistých výhod pro vytvoření dokonalého NWO se všemi následky. 

Jenže nastal pro ně časový a inteligenční „zádrhel“ na Zemi. Člověk se začal více probouzet, rozšiřovat si vědomí a těch pár technických vymožeností, co nám dopřáli volně uskutečnit, stačilo lidem i pro inteligenční a duchovní probuzení. Aspoň velká část lidstva si začala uvědomovat zákeřnost některých technických vymožeností a tak se začal v této době rychle vyrovnávat deficit poznání mezi technikou a duchovním poznáním,  začal se prudce zvyšovat inteligenční koeficient a tím myslím oba koeficienty současně, jak inteligenční (jen tento nestačí), tak emocionální (příště IQ a EQ), tak vznikl pro ně nepředloženě  inteligenční „Třesk“ velké skupiny lidstva, která již svým dnešním myšlením zasadila a upevnila i nové body realit v protonaci (vševědomí) lidstva a Univerza. 

kosmická loď se zámkem v horách

Poznání je vždy nebezpečné a oni si to uvědomovali velmi přesně, proto až do dnešních dnů se nás snaží manipulovat zkreslenými, polovičatými pravdami, ale hlavně strachem, který jak oni moc dobře vědí, brzdí lidský tvůrčí potenciál.

Dnes mohu říct podle všech informací, které se ke mně dostali, že je pro tuto kolonizační frakci konečná. Mezi Vesmírnou federací a Plazoidní  kdysi vznikla jistá dohoda o nezasahování do vývoje lidstva, na které si tito Plazoidní dělali vlastnické právo. 

Byla však ve smlouvě mezi těmito frakcemi zanesena podmínka, která jasně určuje bod okamžiku, ukončení experimentu Plazoidních, pokud lidstvo dosáhne bodu zvýšení inteligence v obouch aspektech IQ a EQ a tak se může zařadit do Vesmírné federace inteligentních entit. Plazoidní totiž vždy považovali lidstvo za zvěř a v lepším, jako trochu myslící otroky.

pyramidy

Díky všem těmto dosaženým kladným aspektům lidstva i přes prožité hrůzy, emocionální strádání, mnohé tragédie i celých národů se nepodařilo Plazoidním zastavit vývoj člověka ve všech aspektech inteligence. 

V dnešní době došlo k bodu, kdy na konci roku (listopad – prosinec) 2016 se má sejít Vesmírná federace s Plazoidními zde na Zemi a bude se jednat o zrušení smlouvy a předání lidstva pod ochranu Vesmírné federace. Mohu prozradit, že k Vesmírné federaci je pozván prezident Japonska, Číny, RF, Indie atd.(obrázek si udělá všímavý čtenář sám) jako zástupci lidstva. Jak víte, jsem před touto zprávou záměrně uvedl článek: http://energieupramene.blogspot.cz/2016/10/boom-energii.html,  který jasně a srozumitelně naznačuje co se děje a k čemu se schyluje, teď už to víte.

Od nového roku 2017 by měl přestat pro všechny frakce platit zákaz maskování všech hvězdných prostředků, nevměšování, propustnost všech energií ze Zdroje, spolupráce aj.

Situace, jaká nastane při tomto setkání dvou frakcí, byla zde již dávno popsána (jak jsem vždy říkal, čtěte mezi řádky a dávejte si informace jak puzzle): http://energieupramene.blogspot.cz/2012/03/mayove-2012-konci-slovane-ne.html

Doplňující informaci k tomuto zde článku máte od odstavečku –Konec časů tmy-

 umělé ufo

 

Tím, že se vše najednou provalí, co myslíte, budou to i ty poslední Vánoce u lidstva, jak to „někdo“ vyřkl? http://energieupramene.blogspot.cz/2014/12/umele-vanoce.html 

Mám už toho dost, obelhávání lidstva, utrpení, tragédie a snaha držet lidstvo záměrně ve zvířecím atavismu až do toho nejzaššího konce jen proto, aby Země zůstala jako nějaká farma?

Tyto události budou mít za následek změnu všech dnešních kolonizačních aspektů, v kterých zde lidstvo záměrně uměle žilo tisíce let. Začne se měnit sociální prostředí, technická a duchovní poznání, konec všech náboženství a spolupráce ostatních inteligentních entit ve vesmíru s lidmi. Zasloužíme si to, vytrpěli jsme již dost.

Zdroj: http://energieupramene.blogspot.cz/2016/10/mam-uz-toho-dost.html

Proč volit neparlamentní strany a konečně pohřbít, parlamentní dinosaury!

Není třeba popisovat to Sobotkovo bahno, které nás dusí a stahuje stále hlouběji!

Velká Dohoda – Oddělme zrno od plev !

Raději svobodu s jejím nebezpečím, než klid otroctví.

Prosazení programu o přežití a podnět, prezidentu republiky Milošovi Zemanovi k odvolání Sobotkovy vlády.

Tento program prosazuje základní a životně nejdůležitější zákony, na které následně navazují změny k naší bezpečnosti a ochraně, soběstačnosti, zaměstnanosti, obnova školství, kultury, bezplatné zdravotnictví, odděleni důchodů od státního rozpočtu a další.

1. Listinu základních práv a svobod nadřadit Ústavě ČR. Všechny ústavní a následné právní výkonné normy musí byt v souladu s Listinou základních práv a svobod.

2. Zákon O rodině – základem státu je funkční rodina. Nenávratna státní půjčka je poskytována novomanželům, osobní důchodové účty, podpora mezigenerační solidarity, garantovaná penze. Za DŮSTOJNÝ  život našich důchodců. Kteří si to již odpracovali a zaslouží.

3. Zákon o občanské bezpečnosti a ochraně státu v případě ohrožení. Aktivní a nepřetržitý zabezpečovací režim kontroly státní hranice a vzdušného prostoru.

4. Zákon o všeobecném, neodvolatelném referendu a s ním související prováděcí ústavní zákon.
Každý občan má právo vyvolat referendum. K zahájení referenda je zapotřebí 250.000 originálních podpisů s připojenou platnou adresou trvalého pobytu. Každé navržené referendum má právo na objasnění, na obhájení a vysvětleni předkladatelem ve veřejnoprávních mediích denně v hlavním vysílacím čase. Referenda se mohou zúčastnit pouze občané ČR starší 18 let. Uspořádat referendum o vystoupení z EU, NATO, odmítnutí TTIP.

5. Zákon o regulaci církví, Žádná církev nemá právo vlastnit jakýkoliv nemovitý majetek na území ČR Církev je odloučena od jakékoliv vazby na politiku a státní rozpočet Jsou zakázány jakékoliv projevy islamizace.

6. Zákon o migraci a více občanství. Zpřísnění podmínek pro cizince pro jejich pobyt na území našeho státu, vázané na jejich legální vstup, identifikaci, zdravotní vyšetření s povinností oznámení místa jejich pobytu Občan ČR nesmí být současně občanem jiného státu.

7. Zákon o půdě a podnikání cizinců na území republiky. Cizinec nesmí vlastnit půdu v ČR, půda může být pouze pronajata. Všichni podnikající na území ČR, platí z této činnosti daň v ČR.
Cizinec smí na našem území samostatně podnikat pouze za předpokladu, že jednatelem
společnosti nebo předsedou představenstva je občan ČR. Jediným kontrolním orgánem je stát.

Kordinátor V.D. : Pavel Matějka
Kosmická 742/11 Praha 149 00
Tel. : 777 815 589
MatPavel@seznam.cz        EGO nebo Vlast?! Jejich koryta, nebo životy nás všech?!

Prohlášení premiéra Austrálie – Jediná cesta pro Evropu

 Ne často se stane něco, co řekne politik a nepotřebuje to můj komentář. Tentokrát ano. Tohle chci slyšet od politiků naše státu i EU. A hned!

Celý svět potřebuje takového vůdce! Předseda vlády Kevin Rudd – Austrálie

Muslimové, kteří chtějí žít podle islámského práva Sharia, byli ve středu vyzváni, aby opustili Austrálii, čímž se vláda zaměřila na radikály ve snaze odvrátit možné teroristické útoky. Cituji:„Přistěhovalci, ne Australané, se musí přizpůsobit. Přijměte to, nebo odejděte. Jsem unavený obavami tohoto národa u toho, zda nejsme ohroženi nějakými jedinci či jejich kulturou. Od teroristického útoku na Bali jsme u většiny Australanů zaznamenali nárůst vlastenectví.“Naše kultura se vyvíjela během více než dvou století bojů, pokoušení a vítězství milionů mužů a žen, jež usilovali o svobodu. Mluvíme převážně anglicky, ne španělsky, libanonsky, arabsky, čínsky, japonsky, rusky, nebo jakkoli jinak. Tudíž, pokud se chcete stát součástí naší společnosti, naučte se jazyk! Většina Australanů věří v Boha. Není to žádný politický pravicový nátlak, ale prostý fakt, neboť právě křesťanští muži a ženy založili tento stát na křesťanských principech, což je jasně zdokumentováno. A je jistě vhodné, aby to bylo vyobrazeno na stěnách našich škol. Pokud vás bůh obtěžuje, navrhuji vám, abyste uvažovali o jiné části světa jako svém domově, neboť Bůh je součástí naší kultury. Vaši víru můžeme akceptovat, a nebudeme se ptát proč. Vše, co žádáme, je aby jste vy akceptovali tu naši a žili s námi v souladu a pokojném soužití. Tohle je naše země, naše půda a náš způsob života a dáme vám veškerou příležitost k tomu, abyste toho všechno mohli užívat. Ale jakmile jste si začali stěžovat, naříkat a remcat o naší vlajce, našich závazcích, naší křesťanské víře nebo našem způsobu života, velmi Vám doporučuji využít další přednosti naší skvělé australské svobody – právo odejít. Pokud jste nešťastní, odejděte. Nenutili jsme vás sem přijít. Požádali jste, abyste tu mohli být. Tak přijměte zemi, která přijala vás.“
Zdroj.: Rande.cz

2 vynálezy Nikoly Tesly, které mohly změnily svět

Nikola Tesla, geniální fyzik srbského původu, byl nepochybně přední osobností 19., ale i 20. století. Přestože byl výjímečný fyzik, neměl Tesla potřebné podnikatelské schopnosti. Na konci svého života měl veké dluhy a různé právnické problémy. Tesla zemřel poměrně chudý, ale jeho vynálezy a myšlenky poskytly světu obrovské bohatství. Podívejte se s námi na dva z jeho největších vynálezů, které mohly obrátit svět vzhůru nohama

 tesla1

Teslův transformátor             

Tesla zkonstruoval svůj transformátor v roce 1891. Zařízení se skládalo ze dvou samostatných cívek, primární a sekundární, přičemž každá měla svůj vlastní kondenzátor. Kondenzátory slouží jako úložiště energie a cívky generují jiskry a elektrické výboje. Tesla toto zařízení vyvinul, protože byl posedlý myšlenkou bezdrátového napájení měst. Dnes můžete tento vynález vidět hlavně v zábavních vědeckých centrech, v muzeích, ale i něktěrých školách.

Obří transformátor           

Jako jsme již zmiňovali, Nikola Tesla byl doslova posedlý myšlenkou bezdrátového přenosu elektrické energie. Věřil v to, že takovýto přenos je možný i ve vyšších nadmořských výškách. Proto v roce 1899 vybudoval laboratoř v Colorado Springs, kam umístil svůj největší transformátor. Ten se skládal ze třech cívek a v průměru měl až 15 metrů. Zařízení generovalo milióny voltů elektrické energie a střílelo blesky dlouhé až 40 metrů. V té době šlo o nejmohutnější umělé blesky. Tento projekt byl předchůdcem Teslova snu o „Tesla Wardenclyffe“, což měla být obrovská věž, která měla poskytovat elektřinu zadarmo do celého světa. Jeho finanční partneři však tento projekt nepodpořili, neboť na co by byl? Elektřina by byla zadarmo, tak na čem by vydělávali?

tesla2

Teslova turbína             

Na začátku 20.století zažíval pístový motor v automobilech svůj obrovský rozmach. Tesla se snažil těmto motorům konkurovat a tak vyvinul svojí vlastní turbínu. Šlo o bezlopatkovou turbínu založenou na princípu tření mezi proudícím palivem (voda, pára) a povrchem rotoru turbíny. Když Teslův vynález v roce 1909 testovali, výsledky byly víc než ohromující. 60ti% efektivita. V porovnání s dnešnými motory, které dosahují asi 42%, byla Teslova turbína nadčasová. Avšak kvůli světovému obchodu s ropou a plynem se svět ubíral směrem pístových motorů.