Pro koho jsou užitečné a komu naopak škodí sluneční erupce?

 

Slunce je v poslední době neobyčejně aktivní a dochází na něm k řadě erupcí. Ta ze šestnáctého července byla ale tak neobvyklá, že víc než krátkodobou explozi připomínala nepřetržitý proud energie, který trval celou hodinu, zatímco většinou jde o pět deset minut! Víme, že energie Slunce představuje vyšší spravedlnost, čistotu a zákon. Jsme rádi, když proudí k nám na Zemi, ale zdaleka ne všichni to s námi sdílejí. Sdělovací prostředky jsou schopny vytvořit z jakékoliv erupce katastrofu a zasévají tím jenom strach. Znamená to tedy, že ti, kteří jsou jejich vlastníky, těží z takového veřejného mínění o Slunci? Proč lidem vsugerovávají strach a negativní vztah k naší hvězdě, bez níž se na planetě nedá žít?

Ihned po této červencové erupci se objevilo množství hrůzostrašných publikací, jejichž základní myšlenkou byl názor, že Slunce přináší obyvatelům Země jenom problémy. Emise mraku nabitých částic, který vytvořila sluneční erupce, může mít pro nás nepříjemné následky. Díky magnetické bouři vzniká elektrický proud tam, kde se obvykle neobjevuje a to může vést k poruchám různých zařízení, zejména pak navigace a systémů dodávek elektrické energie. V historii byly zaznamenány případy, kdy měly sluneční erupce skutečně vážné následky. Nejznámějším z nich je výpadek elektřiny v Kanadě v březnu 1989, kdy kvůli ní v zemi v doslovném slova smyslu hořely transformátory.

Můžeme ale uklidnit naše čtenáře, neboť si myslíme, že Země nyní sluneční erupce velmi potřebuje. Jsou to právě ony, kdo tvoří evoluci. Vzpomeňte si na velkého Čiževského, který dokázal, že sluneční aktivita je přímo spojena s aktivitou vědomí národů. Tudíž ji moc potřebujeme, moc potřebujeme probuzení a pochopení toho, co se děje. Vždyť stojíme na prahu nové epochy, která je nazývána Zlatým věkem a která byla předpovězena již před tisíci lety.

Ve zprávách se píše, že sluneční erupce představují nebezpečí jenom pro elektroniku, neboť excitují magnetosféru Země a vyvolávají tak poruchy elektromagnetických polí přístrojů. Ano, elektrická zařízení jsou důležitou součástí našeho života a bez nich si není možné představit současnou civilizaci. Pokud se na to ale podíváme s odstupem, pak právě současný pokrok přivedl naši civilizaci k úpadku, neustálým válkám, ekonomických krizím, hrozbám hladu a epidemií, odcizení a vytvoření společenských tříd. Je možné, že nám tak Slunce ukazuje na přežité mechanismy získávání energie, pro které již v budoucnosti nebude místa? Bylo objeveno množství alternativních zdrojů potravy, jež zatím prostě nebyly zveřejněny. Jsou bezpečnější jak pro ekologii planety, tak i pro člověka a nevyžadují, tak jako elektrická energie, žádné finanční náklady. Je toto tím, co nedopřeje klidu mocným tohoto světa, protože každý člověk bude moci získat energii jednoduše ze vzduchu?

Samozřejmě nevyzýváme k tomu, aby byla ignorována doporučení lékařů. Silné sluneční erupce mohou mít negativní vliv na zdraví člověka. Vždyť ohnivá energie nám přestala být blízkou a my ji přijímáme častokrát bolestivě. Podle lékařů by lidé se srdečně cévními chorobami měli mít u sebe potřebné léky. Srdce je právě tím orgánem, který jako první přijímá tuto energii. No a my víme, že problémy se srdcem vznikají díky silným a dlouhodobým negativním emocím, křivdám a strachům. Tyto emoce uzavírají srdce, které potom bolestivě reaguje na proud lásky a spravedlnosti vyslané Sluncem. Mluví o tom i legendární autorská metoda Světlany Lady-Rus, která ve svých knihách nazývá urážku příčinou mnoha nemocí a která lidi učí tomu, jak se jich navždy zbavit. Jenom otevřené srdce je schopné přijmout evoluční sluneční proud bezbolestně a s radostí. Vždyť Slunce spaluje veškerá negativa v srdci, a proto se ho musíme zbavit.

Je třeba mít na paměti, že doba temna skončila a nová stále nezačíná. Slunce pomáhá Zemi přejít do nové éry. Proto otevřeným a dobrým lidem jeho erupce nic špatného neudělají, ba naopak jim pomohou. V této době je potřeba být více v kontaktu se Sluncem a požádat o pomoc, abychom pochopili a zbavili se všech křivd. Slunce vám určitě pomůže!

BÝT, ČI NEBÝT?

Být, či nebýt – volit, či nevolit? To je to, oč tu běží. Začínám sice slovy klasika, ale jde o velmi aktuální a závažnou věc. Již zítra můžeme rozhodnout o budoucnosti naší, našich dětí a vnoučat. Prosím vás – nezahoďme tuhle poslední příležitost! Neseďme doma, pojďme všichni k volbám. Vymeťme ty pomatence na vysokých místech a dejme šanci těm, kterým jde o nás, obyčejné lidi, občany. Toto jsou možná POSLEDNÍ svobodné volby – za čtyři roky tady může být totalita tisíckrát horší, než jakou si pamatujeme z éry budování komunismu. Může se stát, že pak už k žádným volbám jít nebudeme moct… Toť smutná vize budoucnosti, pokud propásneme tuto poslední možnost změny.

Ano, velmi vás všechny prosím, přijďte k volbám. A volte tak, aby se už žádní „Burešové“, či „Nedělkové“, všichni ti, kteří jen sklánějí svoje hlavy před bruselským diktátem a krok za krokem nás okrádají o naše občanské svobody a kteří rozkradli, nebo nechali rozkrást naši vlast, již nedostali ke svým korýtkům. Politikaření,  rozkrádání, lží, podvodů již bylo dost. 

Nedejte svůj hlas nikomu, žádné straně, která vládla po roce 1989! Ale také nedejte svůj hlas straně, která má méně než 5% preferencí, protože taková strana, či hnutí můžou u voleb propadnout a jejich hlasy se připočítají straně, která získá ve volbách nejvíce hlasů. A tak váš hlas dostane nějaký bureš, kterého už u moci nechceme vidět.

Pozor na strany sluníčkářské, na vítače invazivních vojsk slimáků. Volbou takové strany či hnutí volíte zánik naší civilizace, kultury, zvyků – volíte naše totální zotročení.

Možná vám pomůže rozhodnout se můj náhled. Více jako čtyři roky pozorně sleduji pana Tomia Okamuru. Za ty čtyři roky nikdy neuhnul ze svých tezí, nikdy se ničeho zlého nedopustil. Jsem přesvědčena, že je to práve on, který nikdy nás – občany, nezradí. On je jediný, komu nejde o koryto a o moc, ale o nás a naši vlast. Vím, že nepůjde do koalice s nikým, kdo nepodpoří jeho vlastenecký program svobody a přímé demokracie. Jak řekl – to raději půjde opět do opozice, ale NEZRADÍ NÁS, nezradí svůj program. Pro mně je volba jasná: Jedině SPD!

Volím odvolatelnost politiků, hmotnou odpovědnost politiků, možnost referenda (a vystoupení z té prohnilé diktatury zvané „EU“), zvýšení důchodů, peníze potřebným  – ne parazitům, podporu rodin s dětmi. Volím zjednodušení daní, zákaz islámské ideologie, deprivatizaci vody, volím konec rozkrádání. Hlasuji pro silnou, zdravou a svobodnou Českou republiku. Volím slušnost, čestnost, vlastenectví, svobodu. Proto volím SPD.

Žádné jiné hnutí, žádná jiná politická strana nemá tak podrobný a komplexní volební program. Žádný z uchazečů o politické rokýtko nemá tak čistý a lidský kredit, jako právě Tomio.

Již teď jsme jen drancovavou  a ždímanou kolonií Německa. Pokud se chceme osvobodit a zvýšit svoji životní úroveň, zvýšit kredit naší vlasti, pojďme k volbám a volme SPD. To je naše jediná šance lepších zítřků.

Jak vnímáte současné energie?

Máte pocit, že jste se propadli zpět tam, kam jste doufali, že už se vracet nemusíte?
Zdá se vám, že tenhle zápas už jste sváděli stokrát?
Nebo vás něco pohání vpřed, jakási nově nalezená síla, otevření se, které přivádí možnosti?

 

autumn-1072827_960_720.jpg

Vyrovnávání polarit (mluvím tu především o mužském a ženském principu) na planetě se v těchto dnech zintenzivnilo. A proto tu vnímám takovou rozpolcenost v prožitcích. Stále je však důležité pamatovat na to, že všechno se teď děje, abychom v sobě našli to nejlepší a použili to. Někteří z nás potřebují po tisící navštívit tu temnou, slepou uličku, než si řeknou: a dost, já to můžu udělat jinak. Někomu se znovu ozvou vnitřní démoni, aby je konečně mohl nakrmit láskou. A někdy se na nás v jeden okamžik vyvalí vlna bolesti, protože ucítila příležitost: teď můžu být prožita, teď mě nechá odejít.
V těchto dnech je ta bolest kolektivní. Pokud se necítíte dobře, je pravděpodobné, že se podílíte na očišťování celého kolektivu, není to jen vaše a neudělali jste nic špatně. Je to součást toho, co jsme sem přišli vykonat. Prožít to a tím to ukončit – ve své rodové linii a na planetě všeobecně. Rodí se tu veliká síla. A tím klíčem je dovolit si tento proces bez odsuzování, nezavírat před ničím oči, praktikovat důslednou upřímnost k sobě sama, a zároveň si podržet v srdci prostor pro tuto sílu – pro její naději, odhodlání, otevřenost a zranitelnost. Je to konec konců ženský aspekt síly. Je to vedení Láskou. A hledá teď vyjádření, které spojuje sjednocení a smíření s prudkostí, divokostí a požadováním spravedlnosti.
Žijeme v hodně neučesaných časech – jak jinak, když dochází ke změně paradigmatu – a všichni hledáme správnou míru a vyváženost. Cesta k tomu bude vždycky pár kroků dopředu, do strany a zpět. Má to tak být, neboť hledáme, zkoumáme, nevíme, učíme se řídit svým instinktem a čistou přirozeností, které se léta a staletí nedostaly ke slovu. Důvěřujme téhle cestě, nebojme se na ní umazat, zakopnout a spadnout – no a co – zvedneme se a jdeme dál, jen na tom záleží.
Buďme teď sami se sebou a se svými pocity. I když mohou být velmi těžké, není to celý obrázek o vaší situaci, jen vy rozhodujete, jak tohle dopadne a jestli zůstanete na kolenou, v apatii, v oběti, v pochybnostech, v zajetí myšlenek, nebo se zvednete s vědomím, že jste a můžete víc. Je čas nechat promluvit svůj instinkt – ten hlas za strachem a odporem.
To je možná hlavní poselství pro tento týden: (po)vstaň bojovníku Světla. 

 

S láskou,
Anna
www.zijsvesvetlo.cz