Jděme cestou pokory – vstupme do 5. dimenze

 

images-3I cesta je cíl, jak víme. Ale zůstaneme-li u vyššího cíle, pak je jím pokora. A k té se dopracujeme napříč mnoha životy. Jistě, jdeme k ní postupně, takže je i cestou, avšak abychom se stali nesmrtelnými duchy, pak až po absolvování mnoha zkoušek.

Je těžké o této skutečnosti psát, je třeba mít již něco zpracováno, aby bylo toto téma pochopeno, leč i střípky uvědomění jsou cenné. Co tedy znamená pokora?

Pokora je zbavení se veškerého odporu v nás, tedy všech negativních myšlenek a emocí, a to i smutku a lítosti. Obojí je projevem nesouhlasu, tedy odporem, který nevede k cíli, ale vytváří nový zápis v karmě. Takže když někoho litujeme, pak nesouhlasíme s jeho osudem, odporujeme mu, čímž vytváříme negativní energii.

Vím, zdá se to možná kruté, ale každá duše se narodí tam, kam má. Narodí se tam, kde její vibrace ladí s místem, kam přišla, tedy i do válečné zóny. Proto my, co žijeme v míru, jsme dál. Už nepotřebujeme tolik „zlých“ zkušeností, abychom věci přijímali tak, jak jsou. Již jsme se ocitli ve vyšší vibraci a jsme blíže bráně do 5. dimenze, která je právě označována jako pokora.

Jen jedna sedmina lidí dokáže žít v pokoře a neprotiví se „zlu“. Proč v uvozovkách? Protože zlo je jen iluzorní. Pokud nám někdo něco provede a my na to nebudeme reagovat odporem, pak zlo neexistuje. Naše emoce nenapomohou k tomu, aby se čin druhých proměnil ve zlo. Pokud zareagujeme, pak jsme zlu dovolili, aby vstoupilo i do našeho života. Posílili jsme ho svým negativním postojem. Takže veškeré boje proti čemukoli (i jakoby nevinné rozčilování se u televizních zpráv) jdou vlastně ve prospěch toho, proti čemu bojujeme, ať se to zdá jakkoli paradoxní.

Přeji vám, abyste se den po dni učili pokoře. Vše je nám dáno tak, abychom prošli vším, čím musíme. Jen tak naše duše může zamířit k Bohu a spojit se s ním v Jedno. Jen tak se staneme součástí harmonie, po které prahneme po celé dlouhé věky. 🙂

Jděme cestou pokory – vstupme do 5. dimenze

KOČKY JSOU BIOREZONÁTORY

Kočky dokáží vycítit i ty nejjemnější pocity stresu, nervozity, ustaranosti, agrese nebo smutku u člověka – příjdou se přitulit nebo se položí na Vás a začnou příst.

Kočky a biorezonance

Přišla žena a zeptala se, zda je možné, aby kočka léčila. Na můj dotaz popsala situaci, kdy jí byla diagnostikována rakovina dělohy, čekala na další vyšetření a termín hysterektomie (odnětí dělohy). V té době jí na klíně začala sedat její kočka, nechala se hladit a předla, pravidelně k ní šla několikrát denně, po několika týdnech na vyšetření zjistili, že nález zmizel, je negativní, žena byla zdravá.

Odpověděl jsem, že ano, že již ve starém Egyptě byly kočky uctívány jako bytosti, které dokážou transformovat jakoukoli, i negativní energii, na pozitivní, aniž by utrpěly újmu. Na rozdíl od psů, kteří rovněž přejímají negativní nebo „nemocnou“ energii od blízkých lidí, snaží se ji čistit, ale většinou při příliš velkém zatížení na tyto nemoci umírají.

V lékárně se setkávám s velkým množstvím lidí, kteří žádájí léky pro své psy a po dotazu se ukáže, že zvíře i majitel trpí stejnou nemocí. Podle mých zjištění jde o klasické partnerské zrcadlení vztahů,které místo člověka vykonává zvíře, které je často bráno jako čitelnější náhrada partnera lidského.

Domácí zvířata tedy přebírají úlohu zobrazit majiteli jeho nevyváženosti a sdílejí jeho nemoci. Podobné zkušenosti mám i s velkými zvířaty, například s koněm. Jistá žena byla silně navázána na kobylku, která začala trpět silnou elergií, kdy si rozdírala kůži do krve, především v oblasti kořene ocasu a hřívy, místy byla lysá. Po delší době žena naznala, že bude vhodné kobyly prostřídat a dala původní do velmi blízkého sousedství a vzala si jinou na její místo. V krátké době došlo k manifestaci stejných příznaků, přestože podmínky chovu byly shodné. Původní kobyla se v těsném sousedství uzdravila a nová příznaky odpovídala původnímu stavu. Kůň zrcadlil mechanismy ženina vnitřního duševního rozpoložení, které v té době bylo velmi komplikované, žena se cítila v dlouhodobém partnerském a existenčním stresu.

Ale zpět ke kočkám.

Bohyně, uctívaná jako bohyně plodnosti a štěstí, Velká kočka nebo ochránkyně koček, se jmenuje Bastet.

Za původní domovinu kočky se v naší novodobé historii považuje Egypt, kam se zřejmě dostala z Nubie asi 2500 let př.n.l. Svou oblibu si získaly kočky lovem myší a dalších škůdců a staly se tak ochránkyněmi domova a polí. Kočka se postupně stala více než jen lovkyní. Začala být uctívána nejen jako ochránkyně, ale také jako symbol plodnosti, mateřství, krásy a štěstí.

Domestikaci kočky datujeme do doby před 9000 lety př. n. l., kdy se na blízkém východě divoká kočka dostala k lidem, u kterých v obilí lovila myši. Lidé se s ní tedy naučili žít. Koťata si ochočili a tak se stala kočka postupně domácím zvířetem, které mělo pracovní úlohu zbavit obydlí nepříjemných hlodavců.

Do Egypta se dostala později. Lidé se s ní postupně sžili natolik, že se stala nepostradatelnou součástí lidských obydlí.Nebyla pak už jen lovkyní, ale také domácím mazlíčkem, který plnil i úlohu společnice. Všestrannost, kterou vynikala, ji posunula na samý vrchol. Lidé k ní vzhlíželi s úctou a uznáním. Její schopnosti byly připisovány ochraně bohyně Bastet a proto s ní bylo i tak nakládáno. Jako každý jiný člen domácnosti dostávala pravidelnou odměnu. Ta byla tvořena z vybraných lahůdek.Kočka nesměla strádat.

Smrt kočky pak byla v rodině velmi smutnou událostí.Pokud někdo usmrtil nebo zranil kočku, následoval velmi krutý trest. Při pohřbívání se jí dostávalo všech poct, což dokazují nálezy velkého množství kočičích mumií.

Bastet, coby bohyně koček, plnila i další úlohu. Byla symbolem štědrosti, východu slunce a měsíce, krásy a manželství. Byla vyobrazována nejprve s kočičím tělem a lví hlavou. Postupně měla ženské tělo a kočičí hlavu. Sošky bohyně a sošky koček nechyběly v žádné domácnosti. Ochraňovaly domácnost a zajišťovaly její blahobyt. Chránily dokonce i před nemocemi a neštěstím.

Ve městě Bubastis, dnešním Tell Bastra, byl kdysi postaven chrám z červené žuly, v jehož středu byla umístěna socha Bastet. Žily zde posvátné kočky, které byly pravidelně krmeny. Krmení těchto koček se stalo rituálem.

Egyptská kočka, také nazývaná egyptská mau, má štíhlé tělo, velké uši a charakteristické tečkování.

Pokud má člověk zdravotní potíže, bolí jej hlava, je rozzloben, je v hádce nebo dyskomfortu, a je současně v kontaktu s kočkou, jeho tep se postupně normalizuje, arteriální tlak se snižuje, zlepšuje se mikrocirkulace lidského těla, pomalu mizí napětí cév a hladkého svalstva, tělo se uvolní, snižuje se bolestivost. Ve spojitosti s těmito fakty mluvíme o biorezonančním efektu.

Kočky jsou přirozeným příkladem biorezonance, vytváří kolem sebe osobitou atmosféru klidu, zmenšují množství konfliktů v rodině, při zooterapii se doporučují pro hyperaktivní děti, které se po kontaktu s kočkami zklidňují, naopak děti uzavřené do sebe jsou aktivnější, veselejší, lépe se zapojují do společnosti. Kočky dokáží vycítit i ty nejjemnější pocity stresu, nervozity, ustaranosti, agrese nebo smutku u člověka – příjdou se přitulit nebo se položí na Vás a začnou příst.

Kočičí předení kolísá mezi dvěma základními frekvencemi 24 -150 Hertz. Kočka propouští rezonanční vibraci celým svým tělem. Kočka generuje tento zvuk při výdechu i nádechu a propouští jej do celého těla.

Většinou se domníváme, že kočky předou ve chvílích blaha. Předou ale i když jsou nemocné, zraněné nebo je něco bolí.Pospávání, polehávání a nečinnost neudržují právě ideální tělesnou kondici – zejména na kosti a svaly, přestože kočka málokdy spí v jednom kuse a občas zaujímá krkolomné polohy i ve spánku, takže se přirozeně protahuje, jako kdyby cvičila jogu.

Kočka je schopná prospat i 17 hodin, dvě třetiny dne. Aby byla kočka ve formě, i ve spánku někdy přede. Tato vibrace pak zlepšuje pevnost kostí, stav svalů a dokonce i hojení ran. Stačí si dát kočku večer na klín nebo třeba za krk, pořádně ji hladit a mazlit a ona se vám odmění léčebným předením. To, že kočky jsou schopné usnout v jakékoli poloze, zase dokazuje obrázek…

Pokud se nachází u kočky nádorové buňky, nachází je často v dolní části těla – a to především na ocase. Biorezonanční efekt k němu nedosahuje tak silně jako ke zbytku těla a tudíž většina onemocnění a narušení se týká především zadní části těla kočky. Když si tedy kočka na Vás lehne a začne příst, vaše dýchání, krevní oběh, svaly, vše začíná postupně rezonovat souhlasně s kočičími vibracemi a začíná se harmonizovat, uvolňujete se.

Pokud není v pořádku více členů rodiny, bude je kočka postupně obcházet, ale nejvíce času bude trávit s tím, kterému je nejhůř. Když Vás bolí hlava, když jste rozzlobení nebo ve stresu, objeví se kočičí miláček a můžete jej stokrát poslat pryč s tím, že na něj nemáte náladu nebo že potřebujete pracovat, kočka se o Vás stejně bude otírat, vrnět, mazlit se s Vámi a dokud se sama nerozhodne odejít, neodejde.

Tam, kde byla kočka, mizí díry a narušení biologického pole. Kočky jsou schopny přesně určit geopatogenní zóny. Kočka dokáže transformovat negativní energii. Proto místo, kde bude trávit nejvíce času, může být místem (ale nemusí) pro člověka méně vhodným, může to být místo negativní energie, místo kde byste neměli trávit moc času.

Kočky málokdy tráví většinu svého času tam, kde jim Vy dáte pelech. Jsou spíše tam, kde se mohou nasytit energií a protože mohou, na rozdíl od většiny ostatních zvířat, využít i negativní energii, mohou se často zdržovat tam, kde je nějaký problém.Je tam totiž také pro ně větší klid a ostatní zvířata se místům vyhýbají, nejsou jim příjemná. Podobnou transformační schopnost mají i některé druhy společenského hmyzu, mravenci či včely, ze savců je nejznámější kočka.

Zase, na druhé straně, určitě nemusí člověk propadnout obavám, pokud se kočka přitulí k Vám nebo k malému dítěti a hledat za tím vždy chorobu by byla úchylka. Kočky jsou společenské a přítulné, využijí TAKÉ negativní energii, a pokud mohou prospět, prospějí – ale rozhodně jim je milé lidské teplo, normální lidské zdravé vyzařování i jemné vyzařování dítěte. Komu by nebylo?

Viděl jsem na vlastní oči případ, kdy se přátelil pes s kočkou. Když pes postupně stářím chátral, kočka jej udržovala ve zdraví a postupně i naživu masáží předními tlapkami a dodáváním bioenergie, takže mu významně prodloužila život. Pes jí byl vděčný a kočku k tomu nikdo nenutil. Pejsek se jmenoval Profesor, a už nežije, kočka má jméno Anna Lisa a je stále při síle a zdraví. Lidí, kteří to viděli, bylo více.

Považovat kočky za tak podřízené člověku, aby měly pouze vyhraněnou funkci léčitelky, by bylo nadsazené. Majitelé koček vědí, že kočky jsou velmi nezávislé, nicméně s člověkem souzní a uznávají jej. Jsou důstojné a moudré. A každá je jiná. Některá je hrdá šlechtična a některá živočišná nosička myší na práh domu. Nemyslím, že by byla některá lepší, jsou prostě unikátní – jako lidé a ostatní bytosti.

Každý tvor někdy pracuje a někdy se baví. Kočky jistě nejsou vyjímkou, jsou přirozené. V tom, i v přiměřeném odpočinku, bychom se měli inspirovat. A také v přílišném nevyhýbání se negativním věcem, ale spíše jejich proměnou na pozitivní, protože jak jinak změníme sami sebe?

Domnívám se, že toto je pravý důvod uctívání starých Egypťanů, vysoká transformační schopnost totiž vede k plnění naší úrovně jemnou pozitivní silou a k celkovému zjemnění života – a kočka je jedním ze vzorů, jak a pročto dělat.

http://www.zdravi4u.cz/alternativni-medicina/7513-kocky-jsou-biorezonatory

Mám už toho dost. Vy také? Já taky!

 

Mám už toho dost.

vesmír -záře

Mám už toho všeho dost, co se nám snaží Globalistické elity vtlačit do hlav a jak se snaží mermomocí uskutečnit na poslední chvíli svou prvotní vizi NWO, budovanou pod vlivem Plazoidní entity od doby Babylonu, Egypta.

Mám už toho dost, manipulace a zakrývání pravd, pronásledování lidí na všech úrovních pro své myšlenky a názory, proto jsem se rozhodl, zde bez skurpulí  odhalit některé informace související s dnešní dobou našim čtenářům tak, jak je dostávám již delší dobu. Je mně dnes již jedno, jestli si někdo myslí opak a nebo to bere jako „blábol“, prostě neřeším a hlavně nevnucuji.

V dnešní době na Zemi dochází k silnému střetu dvou vesmírných frakcí, mezi Plazoidními a Vesmírnou federací. Plazoidní se snažili svou říši budovat zde na Zemi od dob Babylonu, přes Egypt až do dnešní doby. Jejich základní zákon byl udržet lidstvo jako otroky, omezit jejich poznání a využívat jejich emocionální energie. Z těchto Plazoidních vznikla nám zde známá frakce Wartburgů, Rotchildů, Sorosů  atd, včetně jejich nájemných sluhů v zastoupení ve vládách západní aliance jako Obama, Busch, Clintonová, Merkelová atd. Plazoidní vždy pro své důležité změny používali „ženy“ jako nositelky ženské tvůrčí energie, protože na Zemi vždy převládala původně ženská energie.

reptiliánské oko

http://energieupramene.blogspot.cz/2015/02/jak-poznate-kdo-je-clenem-temnych-lozi.html   

Tuto kolonizační frakci jistí pak chazarští židé, kteří dohlížejí na správný chod událostí pro vznik kolonizační idee NWO a to ve všech směrech. Např.  dosazováním těch „správných“ objektů z řad lidí, které budou spolupracovat za podpory jistých výhod pro vytvoření dokonalého NWO se všemi následky. 

Jenže nastal pro ně časový a inteligenční „zádrhel“ na Zemi. Člověk se začal více probouzet, rozšiřovat si vědomí a těch pár technických vymožeností, co nám dopřáli volně uskutečnit, stačilo lidem i pro inteligenční a duchovní probuzení. Aspoň velká část lidstva si začala uvědomovat zákeřnost některých technických vymožeností a tak se začal v této době rychle vyrovnávat deficit poznání mezi technikou a duchovním poznáním,  začal se prudce zvyšovat inteligenční koeficient a tím myslím oba koeficienty současně, jak inteligenční (jen tento nestačí), tak emocionální (příště IQ a EQ), tak vznikl pro ně nepředloženě  inteligenční „Třesk“ velké skupiny lidstva, která již svým dnešním myšlením zasadila a upevnila i nové body realit v protonaci (vševědomí) lidstva a Univerza. 

kosmická loď se zámkem v horách

Poznání je vždy nebezpečné a oni si to uvědomovali velmi přesně, proto až do dnešních dnů se nás snaží manipulovat zkreslenými, polovičatými pravdami, ale hlavně strachem, který jak oni moc dobře vědí, brzdí lidský tvůrčí potenciál.

Dnes mohu říct podle všech informací, které se ke mně dostali, že je pro tuto kolonizační frakci konečná. Mezi Vesmírnou federací a Plazoidní  kdysi vznikla jistá dohoda o nezasahování do vývoje lidstva, na které si tito Plazoidní dělali vlastnické právo. 

Byla však ve smlouvě mezi těmito frakcemi zanesena podmínka, která jasně určuje bod okamžiku, ukončení experimentu Plazoidních, pokud lidstvo dosáhne bodu zvýšení inteligence v obouch aspektech IQ a EQ a tak se může zařadit do Vesmírné federace inteligentních entit. Plazoidní totiž vždy považovali lidstvo za zvěř a v lepším, jako trochu myslící otroky.

pyramidy

Díky všem těmto dosaženým kladným aspektům lidstva i přes prožité hrůzy, emocionální strádání, mnohé tragédie i celých národů se nepodařilo Plazoidním zastavit vývoj člověka ve všech aspektech inteligence. 

V dnešní době došlo k bodu, kdy na konci roku (listopad – prosinec) 2016 se má sejít Vesmírná federace s Plazoidními zde na Zemi a bude se jednat o zrušení smlouvy a předání lidstva pod ochranu Vesmírné federace. Mohu prozradit, že k Vesmírné federaci je pozván prezident Japonska, Číny, RF, Indie atd.(obrázek si udělá všímavý čtenář sám) jako zástupci lidstva. Jak víte, jsem před touto zprávou záměrně uvedl článek: http://energieupramene.blogspot.cz/2016/10/boom-energii.html,  který jasně a srozumitelně naznačuje co se děje a k čemu se schyluje, teď už to víte.

Od nového roku 2017 by měl přestat pro všechny frakce platit zákaz maskování všech hvězdných prostředků, nevměšování, propustnost všech energií ze Zdroje, spolupráce aj.

Situace, jaká nastane při tomto setkání dvou frakcí, byla zde již dávno popsána (jak jsem vždy říkal, čtěte mezi řádky a dávejte si informace jak puzzle): http://energieupramene.blogspot.cz/2012/03/mayove-2012-konci-slovane-ne.html

Doplňující informaci k tomuto zde článku máte od odstavečku –Konec časů tmy-

 umělé ufo

 

Tím, že se vše najednou provalí, co myslíte, budou to i ty poslední Vánoce u lidstva, jak to „někdo“ vyřkl? http://energieupramene.blogspot.cz/2014/12/umele-vanoce.html 

Mám už toho dost, obelhávání lidstva, utrpení, tragédie a snaha držet lidstvo záměrně ve zvířecím atavismu až do toho nejzaššího konce jen proto, aby Země zůstala jako nějaká farma?

Tyto události budou mít za následek změnu všech dnešních kolonizačních aspektů, v kterých zde lidstvo záměrně uměle žilo tisíce let. Začne se měnit sociální prostředí, technická a duchovní poznání, konec všech náboženství a spolupráce ostatních inteligentních entit ve vesmíru s lidmi. Zasloužíme si to, vytrpěli jsme již dost.

Zdroj: http://energieupramene.blogspot.cz/2016/10/mam-uz-toho-dost.html

Tělo si všechno pamatuje: kde jsou ukryty stopy toho, co jsme prožili

 

telo-si-vse-pamatuje

“Tělo si všechno pamatuje“ – tak zní jeden ze zákonů psychosomaticky orientované psychoterapie. Tělo uchovává veškeré vzpomínky a emoce, které jsme prožívali.

PSYCHOSOMATICKÁ MAPA STRACHŮ

mapa-strachu

Jestliže člověk své pocity a strachy ignoruje, najdou si výraz ve zdravotních problémech. Pokud jim nebude věnovat pozornost i nadále, bude jich stále více a budou narůstat. Každá část lidského těla odpovídá za určité strachy. Podle toho, kde nepříjemné pocity vznikají, se dá určit, čeho se člověk obává.

Lidské podvědomí nerado některé pocity přiznává. Ty se pak uchylují na různá místa těla, kde se usadí. Tomuto mechanismu se v psychologii říká „vytěsnění“. Podvědomí vytěsňuje bolestné prožitky, myšlenky a vzpomínky, včetně strachů a obav. Aby se připomněly, transformují se tyto pocity do nemocí, a pokoušejí se tak získat pozornost.

Jak nakreslit individuální tělesnou mapu strachů?

Potřebujete list papíru a kreslicí pomůcky – ne však fixy nebo propisovačky.

1. Nakreslete svoje tělo.

2. Zavřete oči, soustřeďte se na své tělo, pokuste se do něj vcítit. Cítíte nějaké napětí? Cítíte se dobře? Vnímáte své tělo?

3. Stále se vciťujte do svého těla a ptejte se: Kde v mém těle žije strach?

4. Vyznačte na kresbě místa, kde přebývá strach. Takových míst může být několik, někde se strach projevuje silněji, jinde slaběji – můžete to vyjádřit intenzitou barvy.

Tělesná mapa strachů: kde se schovaly prožitky.

1. Nohy. Bolest v nohou může vypovídat o strachu ze ztráty stability a opory. Člověku chybí jistota ohledně zítřka.

2. Pánev. Problémy v pánevní oblasti vyjadřují obavy v sexuální sféře. Tento strach provokuje řadu onemocnění a také brání ženskému orgasmu.

3. Břicho. Neklid v této oblasti signalizuje strach o život. K ohrožení života nemuselo reálně dojít, ale i podvědomě prožitá obava o život může být adekvátní příčinou vzniku problému. Člověk se nedokáže zcela uvolnit a cítit se v bezpečí.

4. Oblast bránice plus žaludek. Zde se ukládají sociální strachy. Člověk má strach, že ho společnost zavrhne.

5. Hrudní koš. Na mapě lidských strachů spatříme v této oblasti obavu člověka ze samoty, strach ze zavržení jakožto osobnosti.

6. Ruce. Zde se projevuje strach z kontaktu se světem. Lidé skrývající tento strach si často volí takové zaměstnání, kde nejsou nuceni ke kontaktu s okolím.

7. Zápěstí. Zde se vyjevují problémy v komunikaci. Pravé zápěstí vypovídá o obavách mužů, levé o obavách žen.

8. Záda. Člověk se bojí vlastní nedokonalosti, má strach, že nenaplní očekávání ostatních. Častý problém perfekcionistů.

9. Ramena. Ramena symbolizují zodpovědnost a sílu. Bolest v této oblasti je spojena s lidským strachem projevit nedostatek sil, nebo nevyrovnat se s vlastní zodpovědností

10. Šíje. Časté angíny, pocity staženého krku, škrábání v hrdle, to vše trápí lidi, pro které je těžké vyjádřit vlastní pocity. Neustálé napětí šíje vzniká proto, že kdykoli se city chtějí vyjevit, hrdlo se stáhne a brání jim proniknout ven.

11. Obličej. Na tělesné mapě strachů obličej symbolizuje obavu ze „ztráty tváře“. Tito lidé potřebují lásku a pochvalu. Aby všem vyhověli, nosí na obličeji ustavičně masku.

12. Oči. Strach z reality ochromuje jeden z hlavních kanálů lidského vnímání. Člověk odmítá vidět pravdu, což se projevuje v problémech se zrakem.

Emoce nesmíme zadržovat v sobě. Zejména utajovaný strach bývá příčinou řady onemocnění. Vyrovnáte-li se se svými vnitřními prožitky, zbavíte se zdravotních problémů.