Praha a Londýn. Podobnost čistě náhodná?

25. 07. 2016 6:13:13
Praha a Londýn jsou hlavní města dvou evropských států. Když jsem si dal vedle sebe centra obou metropolí, vyhrklo ve mne. Vždyť v půdorysu si jsou geometricky docela i podobné!

Pokud nevěříte, zkuste se podívat se mnou.

1) Všimněte si jak teče Vltava v okolí Malé Strany. A také jak teče Temže v okolí Westminsteru. Jediný rozdíl je snad jen v tom, že Temže je něco širší než Vltava.

2) Všimněte si i uspořádání mostů přes Temži a Mostů přes Vltavu. I tam lze nalézt určitou podobnost.

3) Nyní si v každém městě vytyčme pomyslný trojúhelník, který bude vytyčovat sídlo hlavy státu, budovy parlamentu a oficiální rezidence premiérů. Co zjistíme? Místa v obou městech se nalézají na stejném (západním) břehu řeky.

4) Pražský hrad (sídlo českého prezidenta) a Buckinghamský palác (sídlo anglické královny), jsou ze všech tří míst vždy nejzápadnější.

5 Osa Pražského hradu vede pod velmi podobným azimutem jako osa Buckinghamského paláce.

6) Kramářova vila i Downig Street 10 jsou v obou případech nejsevernější.

4) Budova PS PČR i House of Parliament jsou v obou případech nejjižnější.

8) Oba trojúhelníky jsou sice jinak natočené a jinak veliké, ale při pozornějším průzkumu zjistíme, že mají velice podobný tvar.

9) Severně a nedaleko od obou zmíněných trojúhelníků se nalézají významné dopravní uzly obou měst. V Praze je to Kulaťák v Dejvicích a v Londýně je to známé náměstí Piccadilly Circus.

10) Určitou podobnost lze nalézt i na východním břehu řek. Podívejte se, že v Praze směřuje Václavské náměstí do středu vltavského meandru. Obdobný jev můžeme vysledovat i v Londýně. Mezi náměstím St. George Circus, hlavní silnice London Road a Elephant and Castle.

11) V místě, které odpovídá pražskému Staroměstskému náměstí, se v Londýně nalézá kruhový objezd Waterloo

12) V centru Prahy můžeme jít od Národního divadla, Národní třídou, ulicí na Příkopě až do Revoluční, kde se opět ocitneme u Vltavy. V Londýně je tomu obdobně. Od Temže se dá jít po Lambeth Road a Blackfriars Road a prakticky budeme kopírovat ten samý tvar.

13) Podívejte se na mapu, jak je na východním pobřeží v Londýně vedena železnice. Pokud bychom to přenesli na Prahu, zjistíme, že obdobně jsou vedeny trasy pražského metra.

Jsou to všechno jenom náhody a nebo má Praha z Londýnem víc společných znaků než si myslíme?

Použitá mapa: www.mapy.cz

Autor: Libor Čermák | pondělí 25.7.2016 6:13 |

Zdroj: http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=538894

Podstata manipulace a jak se proti ní bránit

30. červen 2016

Manipulace je nejhorší choroba lidské morálky. Mnoho lidí si myslí, že se jich netýká nebo si ji uvědomují jen částečně. Pravdou je, že je nedílnou součástí našeho života, přestože je mnohdy těžké ji včas odhalit. Člověk je klamán i několikrát denně a žije v mnoha omylech. Proces projekce lze pozorovat v rodině, mezi přáteli a spolupracovníky, ale v nejvyšší míře je patrný v reklamě a politice. Jsme ovlivňováni skrytým kontextem mainstreamové zábavy a manipulujeme dokonce i sami sebou, když si namlouváme něco, co není podložené objektivními fakty nebo když je naše jednání v rozporu s naším svědomím.

Definice významu slova MANIPULACE pro účely tohoto článku: Manipulace je snaha ovlivňovat myšlení, cítění a chtění člověka za účelem kontroly či řízení jeho chování.

Manipulace může v určitých případech i pomáhat, ale v konečném důsledku vždy brání člověku se vyvíjet v sebevědomou a svobodně se rozhodující bytost, protože žije v omylech a nemá pravdivý základ, na kterém by mohl kvalitně budovat. Je velmi nebezpečné se nevědomě odevzdat všem vlivům, které mezi námi jsou a neustále se vyvíjejí. Po celém světě se šíří mnohé, co nemůže lidem prospět, ale naopak jim to škodí. V tomto článku bych rád tuto problematiku trochu objasnil a ukázal základní metody, jak manipulaci rozpoznat a bránit se jí.

Proč a jak manipulace funguje

Dva základní faktory, které v současnosti umožňují rozkvět manipulace, jsou hektický životní styl a rozvoj znalostí v psychologii a sociologii. Pochopené slabosti člověka jako jednotlivce i lidstva jako celku se dají určitými technikami zneužít.

Dnešní rychlý životní styl, kdy nás informace zaplavují ze všech stran, neumožňuje se na něco soustředit po delší dobu. Žijeme neuroticky a naše myšlení se rozmělňuje na mnoho myšlenek či představ, které se rychle střídají. Napadají nás rušivé myšlenky, které je těžké ovládnout. Skoro nikdy si neuděláme čas sami pro sebe, abychom si důkladně vše promysleli. Lidé jsou tak zaneprázdněni vlastním životem, že si skoro nevšímají, co se kolem nich děje. Žijeme v podstatě na „autopilota“. Ovládají nás převzaté vzorce chování a programy myšlení, které znemožňují naší vůli se aktivně podílet na rozhodování o celkovém směru vývoje našeho života.

Každý z nás má nějaké slabé místo, které ho motivuje k jednání – např. marnivost, lenost, požitkářství… a u naprosté většiny lidí ovlivňuje rozhodování potřeba peněz nebo touha po moci. Peníze postupně prosakují do každé oblasti našeho života, což vede ke stále větším požadavkům na jejich vydělávání a je lehké jimi manipulovat. Zmocní-li se našeho slabého místa manipulátor, lehce se podrobíme jeho vůli, zvláště pokud jsme nesoustředění a nemáme sílu se vzepřít. Ve všedním životě se lidi nechávají ke svému jednání přimět tím, co je osobně uspokojuje.

Manipulátor

V krajním případě psychopat či sociopat je člověk s vrozenou či naučenou vadou – absence empatie (schopnost vcítit se do druhých) a morálky (nehledí na důsledky). Není schopný oddělit emočně významné od bezvýznamného. Takový člověk nejdříve jedná tak, aby získal sympatie a důvěru. Využívá k tomu svůj šarm a charisma, znalosti slabých stránek druhých a stavění se do pozice

autority. Jakmile uspí naši vůli, podnikne na ni útok za účelem zmanipulování k vlastnímu prospěchu.

Základní projevy manipulátora

 1. Je egocentrický a nesnáší kritiku. Prezentuje své slabosti jako přednosti.
 2. Kořistnictví a zlatokopectví skrývá za slušnost.
 3. Nechce nebo není schopen uvědomovat si následky svých činů.
 4. Má výkyvy nálad. Nesděluje jasně své požadavky, odpovídá neurčitě a často mění postoje.
 5. Lže nebo říká polopravdy, překrucuje a popírá zjevná fakta.
 6. Snižuje sebevědomí druhých, zpochybňuje jejich kvality a navozuje u nich pocit viny.
 7. Pomlouvá a kritizuje, aby zaséval nesvár a podezíravost.
 8. Pokud není po jeho, tak citově či jinak vydírá.
 9. Přivlastňuje si zásluhy a práci druhých.
 10. Vynucuje si závazky (sliby a smlouvy) a povinnost nekriticky souhlasit s jeho sděleními.
 11. Svůj prospěch schovává za prospěchem druhých.
 12. Lichotí ostatním jen tehdy, když to je v jeho zájmu.
 13. Není schopný si udržet dlouhodobé vztahy

Často používané výroky

 1. Po mně ať přijde potopa. To už není můj problém.
 2. Darovanému koni na zuby nehleď. Poznámka: To říkejte Trojanům.
 3. Co je mi po tom. Já mám svých problémů dost.
 4. Co oči nevidí, to srdce nebolí.
 5. Nevědomost je sladká. Důležité je si to užít.
 6. Nehas, co tě nepálí. Poznámka: Až se to rozhoří, tak uhoří všichni.
 7. Však jsme lidi, nějak se pak domluvíme.

Typologie manipulátorů

Počtář – Stále vyhodnocuje situaci a jedná pouze podle toho, co je pro něj nejvýhodnější. Co se mu líbí, to dělá bez vytáček, ale jakmile něco neodpovídá jeho záměrům, tak „zapomene“ nebo „onemocní“, vždy se najde něco, co mu v činnosti zabrání.

Rodič – Stará se o Vás, aniž by se vás ptal, jestli o to stojíte. Myslí si, že ví, co je pro Vás nejlepší a to také bez zeptání dělá. Nepřipustí, že by se mohl mýlit.

Diktátor – Staví se do pozice autority a nesnáší odporování. Vždy prosazuje svoji vůli a jde „přes mrtvoly“.

Drsňák – Manipuluje hrubostí a nehoráznou sebejistotou. Myslí si, že pouze on má patent na rozum. Své okolí překřičí a ostatní mu ustupují převážně proto, aby se s ním nedostali do konfliktu.

Mafián – Chce loajalitu a závazek za poskytnutí ochrany či pomoci. „Za loajalitu platím dobře, ale pokud se mi postavíš do cesty, tak tě smetu. Kdo nejde se mnou, jde proti mně.“

Obětavec – Říká, že nic nechce pro sebe a vše dělá pro druhé, ale zároveň po nás stále něco chce až do úplného vyčerpání.

Chudáček – Dělá ze sebe oběť a mluví o své méněcennosti a těžkostech, aby ho ostatní litovali. Předstírá závislost na druhých, aby se o něj starali a on na nich mohl parazitovat. Nepříjemné úkoly „neslyší“ nebo „zapomene“. Je mu blízká hypochondrie.

Poslední spravedlivý – Neustále Vás kontroluje a kritizuje. Vyvolává ve svém okolí pocit viny a méněcennosti. Sám sebe považuje za bezchybného.

Manipulační techniky

Rád bych věřil, že všichni lidé mluví pravdu a mají na srdci blaho ostatních. Ale zpátky do reality. Naprosté většině lidí jde pouze o sebe. Svědomí a důvěřivost berou jako vadu přecitlivělých lidí, které neváhají zneužít ve svůj prospěch bez ohledu na následky. Řekl bych, že to jsou dostatečné argumenty k tomu, abychom se učili manipulační techniky rozpoznat a osvojili si postupy na jejich zneškodnění.

Manipulaci si můžeme rozdělit na individuální (ovlivňování jednoho člověka člověkem) a kolektivní (více lidí naráz). U kolektivní manipulace musíme vzít v potaz dvojí účel – propagace zboží a služeb na jedné straně a ovlivňování veřejného mínění na straně druhé. Principy jsou u všech druhů manipulace podobné.

Základní principy

 1. Dojem – Kontext slouží k získání sympatií, vytvoření požadované nálady a úhlu pohledu.
 2. Umění slova – Jednoduchá lež či polopravda porazí složitou pravdu.
 3. Kladné emoce – Vyvolání dobré nálady (např. předstíraným nadšením) pro získání sympatií.
 4. Záporné emoce – Vykolejení lidé se snáze manipulují (např. strach či nejistota), protože se nedokáží soustředit.
 5. Autorita – Využívání příkladu přirozených autorit (např. celebrity, politici, doktoři) k přijímání tvrzení bez kritického uvažování.
 6. Vůle – Čím sebejistější postoj, tím silnější realita. Aktivní vůle vnucuje své chtění vůli pasivní.
 7. Opakování – Opakované tvrzení se dostává do našich myšlenek, následně do podvědomí, až ho nakonec přijmeme za své. 100 krát opakovaná lež se stává pravdou.

Jazyk jako nástroj k manipulaci

Slova na nás působí buď kladným, nebo záporným dojmem. Přiznejme si, že jen málokdy promýšlíme danou věc skutečně do důsledků. Většinou se rozhodujeme na základě toho, jestli se nám to na první pohled líbí nebo ne. Této lidské vlastnosti lze poměrně jednoduše zneužít. Uvedu několik příkladů.

Neutrální vyjádření Pozitivní vyjádření Negativní vyjádření
bojovník bojovník za svobodu povstalec
útok spojenecká pomoc okupace
přišli o práci snižování stavů propouštění
státní dluh deficit otroctví
mrtví civilisté vedlejší ztráty incident, masakr

Slova působící pozitivně: aktivní, cenný, debata, děti, důvěra, chválit, iniciativní, jedinečný, hnutí, hrdý, konflikt, lidský, mír, mobilizovat, morální, naslouchat, naše, nedotčený, občan, oddanost, odolnost, odvaha, pečovat, povinnost, podnětný, právo, pravda, princip, prosperita, příležitost, reforma, rodina, sen, sdílet, síla, soutěžit, správný, stavba, světlo, svoboda, tvrdá práce, učit se, úspěch, vést, vize, volba, výzva, zachovat, zajímat, zdravý rozum, změna.

Slova působící negativně: byrokracie, destruktivní, důsledky, chorý, ideologický, krize, kolaps, korupce, lačnost, lež, meze, mělký, mrhání, nekompetentní, nejistý, nemocný, ničení, nucení, ohrožení, oni, pohltit, pokrytectví, přinutit, radikál, rouhání, zánik, zneužití, zrada.

Zkuste v televizi pozorovat, jak moc jsou tato slova používána.

Závazek zadarmo

Nastrčený prospěch je vnadidlem, jímž je možno vést cizí vůli. Dostaneme něco zdarma nebo za „výhodných“ podmínek a později se to začne zdražovat nebo je vyžadováno něco na oplátku. Situace se může vyhrotit až k výhrůžkám a vydírání.

Umělá autorita

Komunikace většinou probíhá na rovnocenné úrovni, ale jedna strana se také může postavit do role větší autority a druhá se tím pádem dostane do podřízeného postavení (očekává se od ní, že bude sdělení přijímat nekriticky). Tato technika funguje i obráceně, když někdo manipuluje z pozice slabšího. Na kolektivní úrovni je tato metoda používána pro slepé přijímání sdělení a příkladu propagovaných autorit (celebrity, politici apod.).

Vykolejení

Nejlépe se manipuluje s emočně rozhozenými lidmi (stres, strach, deprese). Psychicky narušené povahy podléhají čemukoli rychleji. Kdo má nějaký problém, lehce se podřídí tomu, kdo mu nabídne pocit bezpečí či zdánlivé řešení.

Vykolejení z jistoty či rozhození je velmi funkční metodou, jak někoho dostat do podřízeného postavení.

Zmatek vytvoří závislost na manipulátorovi, který je na situaci dopředu dobře připravený. Určitě stojí k zamyšlení, proč mainstreamové zprávy tak často podávají situaci z toho nejhoršího úhlu pohledu.

Na individuální úrovni se tato metoda může projevovat několika způsoby. Vždy jde o to přesvědčit nás, že na něco nemáme, a opakovat to tak dlouho, dokud o tom nepřesvědčíme sami sebe.

Mnoho lidí o sobě pochybuje a nemají se rádi takoví, jací jsou. A jakmile se někdo dotkne jejich slabého místa, velmi rychle podléhají.

Projevy

 1. Záměrné měnění prostředí (únava, změna teploty, nekvalitní strava).
 2. Zmatená komunikace, abychom se neorientovali a cítili se nesví.
 3. Vyvolávání rozpaků, zoufalství a pocitu viny.
 4. Stálé upozorňování na nedostatky.
 5. Zastrašování, ponižování a urážky.

Příklady

 1. Vzhled – „Vypadáš nějak špatně. Je ti dobře?“
 2. Výkon – „Proč si myslíš, že bys na to zrovna ty měl mít?“
 3. Dětství – „To tě tví rodiče nenaučili?“
 4. Normalita – „Ty jsi divný.“ nebo „To není normální.“
 5. Sexualita – Poukazování na velikost přirození, zadku, poprsí, apod.

Massmedia

Televize, rádio, internet a všechny další způsoby kolektivní komunikace slouží k ovlivňování veřejného mínění a programování spotřebního chování. Všechny sdělovací prostředky jsou připravené ovlivňovat veřejné mínění podle vůle lidí, kteří je ovládají. Co se má prosadit, je podáváno pozitivně, aby to probudilo vnitřní touhu (reklama, kontext filmů a seriálů, ale také hudba a další mainstreamová zábava). Skutečná moc massmédií spočívá v tom, že lidem ukazují, co je „normální“, co by si měli přát a co by měli dělat. Jsme ovlivňováni skrytým kontextem mainstreamové zábavy. Pravdu nahrazuje veřejné mínění a člověk se stává otrokem všeho, po čem slepě touží.

Propaganda

Kdo ovlivňuje veřejné mínění, má moc získávat lidi na svoji stranu tím, že je stále dokola přesvědčuje o svém úhlu pohledu. Pokud realita není dost barevná, aby přesvědčila veřejné mínění, není problém si ji přibarvit. Důležité je, aby byl kontext líbivý a zábavný nebo naopak tak hrozný, že nás nenapadne, že by to mohlo být jinak. Nejúčinnější manipulace působí na myšlení, cítění a chtění (vůli) zároveň.

Druhy propagandy

 1. Bílá – objektivní pravda z potřebného úhlu pohledu, jasný zdroj, důvěra.
 2. Šedá – nepřesné či mylné informace, zmatek, nejasný zdroj.
 3. Černá – dojem známého zdroje, lži, polopravdy, dezinformace, fámy, skrytý záměr.

Používané metody

 1. Účelový výběr informací – interpretace fakt z vlastního úhlu pohledu. Záměrné řazení informací, aby posloužily účelu. Z jednotlivostí vytržených z kontextu se činí obecné závěry. Účelový výběr komentátorů a svědků, naaranžování okolností.
 2. Emocionalita – působení na city a pudy, vyvolání nálady a touhy.
 3. Neuroparalýza – zahlcení informacemi a poskytnutí tolika možností, aby nebyla možnost si správně vybrat.
 4. Zamlžování a ignorace nežádoucích témat.
 5. A opět – opakovat, opakovat, opakovat. Prostředí se může měnit, ale hlavní vyznění je vždy stejné: „kup si mě“ nebo „vol mě“.

Doporučení: Podívejte se na film Vrtěti psem, kde je krásně ukázané, jak se zpracovává veřejné mínění.

Psychická sebeobrana

Základem je uvědomění, že pouze my sami jsme pány svého života. Psychiku nám může někdo narušit jen tehdy, když mu to dovolíme svou nesoustředěností. Pozornost nemá nikdy spát, protože úmyslnost vždy bdí. Než uděláte nějaký krok, kterého byste mohli později litovat, raději to pořádně promyslete a pochopte, jaké důsledky z toho plynou. Rovněž, než se s někým začnete otevřeně bavit bez kritického myšlení, pochopte nejdříve jeho motivy. Prokrastinace se někdy vyplácí. Lehkomyslná náklonnost či svéhlavost ve slovech a činech vždy dříve nebo později přináší nesnáze.

Co pomáhá: Pozornost, kritické myšlení, sebekontrola.

Co škodí: Nesoustředěnost, nervozita, strach.

Základy

 1. Ovládejte se a nejednejte automaticky (bez rozmýšlení).
 2. Udržte si klid a nadhled. Nenechte se rozhodit.
 3. Nepodléhejte prvnímu dojmu. Oddělte osobu a obsah sdělení.
 4. Přemýšlejte, než něco přijmete. Zvláště, pokud je to zdarma a předtím Vás ani nenapadlo, že byste to mohli potřebovat. Naučte se říkat NE a nenechte si vnutit nic, co nechcete.
 5. Když manipulační techniku rozeznáte a není možné se jí ubránit, nebo se situace příliš vyhrotí, přerušte ji a odejděte.

Slovní obrana

Během hovoru vždy přemýšlejme nad důsledky. Snažte se odpovědět si na následující otázky:

 1. Co se po mně žádá?
 2. Proč to říká takhle?
 3. Co vynechává?

Odmítnutí

Odmítnutí může být někdy těžké, ale pokud se necháme donutit udělat něco, co nechceme, skoro vždy to přináší problémy. Manipulátoři nesnáší odmítnutí, a pokud se neovládnou, můžou se začít chovat arogantně. Pamatujte, že „pes, který štěká, nekouše“. Pokud nezabírá slušnost, musíte dát jasně najevo: „Tak takhle ne! Tohle je můj život a ty o něm nebudeš rozhodovat.“ Pokud protistrana nebere naše NE jako odpověď, je třeba podle situace přitvrdit nebo odejít.

Obrácení situace

Rozhovor je energetický proces. Pokud se stanete obětí manipulace a včas ji rozpoznáte, nedejte nic znát a hrajte dál hru manipulátora. Když uvidí, že nás má tam, kde chtěl, nebude se tolik hlídat a postupně vyčerpá svoji energii. Nesmíte se přitom uvést do rozpaků nebo uvést v pohyb afekty. Pokud to má nastat, tak ať se tak stane na straně manipulátora. Promyšlenou slovní argumentací a energetickou převahou obraťte situaci ve svůj prospěch.

Na závěr…

Nejdůležitější otázkou zůstává, proč se tak závažné téma, které rozkládá naši společnost, zametá pod koberec. Někdo, ba celá společnost v současném stavu, se nás od narození snaží přesvědčit, že nejvyšší metou v životě jsou peníze, statky, oblíbenost, sláva a moc. To však štěstí nepřináší, dříve či později se zákonitě musí probudit syndrom vnitřního vyhoření.

Štěstí přináší jedině svoboda – svoboda se rozhodovat a svoboda jednat podle sebe, ne podle názorů a očekávání druhých. Tuto svobodu máme všichni, ačkoli ji mnoho z nás v sobě už potlačilo. Jsme otroci minulosti, ale pány své budoucnosti. Budoucnost se tvoří na základě našich současných rozhodnutí, za jejichž důsledky ale také neseme plnou odpovědnost. Na těchto důsledcích se ukáže, zdali si svobodu zasloužíme, nebo se o ni necháme připravit. I nedělat nic je rozhodnutí.

Chceme-li něco na svém životě změnit, musíme začít u změny svého myšlení. Musíme převzít odpovědnost za svůj život, své rozhodování a svůj rozvoj. Když se naučíme si manipulaci uvědomovat, naučíme se jí také bránit. Budeme odolnější vůči pastem ve společnosti, která se začne postupně uzdravovat. Lidé se naučí ovládat své emoce a nenechají se zneužívat.

Čím budeme klidnější, soustředěnější a uvědomělejší, tím budeme také sebevědomější, zdravější a šťastnější. Jen ten, koho vede láska k činnosti a odevzdání se pravdě, jedná opravdu svobodně. Svoboda je láskyplné oddání se skutečné realitě. Naše doba je těhotná velkými možnostmi – destruktivními i konstruktivními. Záleží na nás, které si zvolíme.

Tomáš Nimmerrichter – tomens(víteco)email.cz

EU a Brexit.

EU v konjunktuře fungovala, protože byla na dobrých vztazích mezi Berlínem a Moskvou. USA vyvolala krizi, rozvrátila Ukrajinu, uvalila sankce na Rusko. USA se děsí silného Německa a Ruska. Silné Německo je silná Evropa. Už tehdy USA rozhodla, bude-li pokračovat konjunktura a spolupráce s Ruskem, tak se do dvaceti let Evropa stane neporazitelným ekonomickým hegemonem, představující nebezpečí pro americké zájmy ve světě. Od krize v roce 2008 USA rozvrací všechny evropské státy, naposledy přes imigranty. Po světové krizi se rodiny ve všech státech Evropy začaly zadlužovat. Je to všechno jen náhoda?

Po Brexitu je mnoho povyku pro nic. V EU se opět jednalo o nás bez nás /co mi to je  připomíná?/, jen několik zakládajících států. Najednou někdo navrhuje, aby se všechny státy EU sloučily co  nejrychleji v jeden stát, kterému by vládla jedna vláda, aby tento „stát“ měl stejné daně, jednu armádu atd. Armáda by nebyla k společné obraně, ale k tomu, kdyby se chtěl některý stát oddělit od EU a chtěl žít samostatně.

EU se nemůže v žádné případě reformovat. Nejde o to, že to principiálně není možné, ale hlavní důvod je ten, proč vůbec EU vznikla. Nejprve to byla jakási ocelářská společnost, postupně salámovou metodou se změnila v Evropskou Hospodářskou Spolupráci. Pak Lisabonskou smlouvou se EHS změnila v Unii. Konečný cíl NWO se urchluje. Inkluze a imigrace postupně promění Evropu v nemyslící analfabety a otroky a zmizí původní evropská civilizace. Proto se tak spěchá se sjednocením,  inkluzí a imigrací. Postupným rozpadem EU se moc světovlády přesune asi na OSN , ale ne dřív, dokud EU nebude jeden stát.

Pro Anglii jistě nebude problém sjednat si smlouvu EFTA, kde je kolem 38 států, spojit se s BRISC, domluvit Hedvábnou stezku atd., takže povyk kolem Británie je zbytečný. Nejde EU o ty stamiliony, o které přijde obchodem Británie?

Proč je taková katastrofa, když jeden stát odejde? Česko a Slovensko se rozdělily v naprostém klidu. Nebo účast v EU je povinná a odchod z EU je zakázaný? Až se Anglii začne dařit lépe, nastane dominový efekt a odejdou všehny státy. Jenže 50 000 politiků a úředníků by přišlo měsíčně o půl milionu a prebendy /cestovné, stravné, ošatné…/ v hodnotě čtvrt milionu. Proto takový povyk. Navíc by se zjistilo, jak jsou tito úředníci zbyteční.

V německých trezorech se stále rezervuje marka. V Anglii se uvažuje o zákazu práva volit pro starší lidi. Mladý lidem se snadno vymývá mozek. Výstupem z EU budou konečně rybáři lovit své ryby v neomezeném množství.

Sjednocení celé Evropy v jeden stát je příkazem z posledního setkání v Bilderbergu. Je počítáné i se zařazením Turecka do EU. Erdogan už dává turecké občanství všem Syřanům. Nepochybně dojde i k bezvizovému styku Turecka a EU. Současný hlavní úkol NWO – viz Torontské protokoly, čl. 5.

Vládnou  státy EU skutečně demokraticky, na principu vzájemné dohody a spolupráce, nebo vládne celé EU jen svazačka Merkelová? Proč nevládne prezident – předseda EU? Ten minulý se myslím jmenoval nějak jako Rumpál a vzhledem neuvěřitelně připomínal našeho nejbohatšího důchodce. Zná vůbec někdo jméno současného předsedy EU?

Čakry: jejich uplatnění v každodenním životě

Na co pomyslíte, když uslyšíte slovo „čakra“?
Možná víte, jak se jednotlivé čakry jmenují, jakou mají barvu a kde leží…
Snad dokonce víte, za co odpovídá každá z nich.
To znamená, že máte určité informace o energetickém systému člověka.

Čakry1.PNG

Jak ale tyhle znalosti uplatnit v reálném každodenním životě?!

Ve skutečnosti nám čakry pomáhají PROJEVIT, KÝM doopravdy JSME.

Pár názorných příkladů:

Jste příliš hovorní, přeskakujete z jednoho tématu na druhé? Pak máte příliš aktivní čakru hrdla.

Často trváte na svém a myslíte, že jen vy máte pravdu? Zdá se, že máte přebytek energie v sluneční pleteni.

Když porozumíte praktickému uplatnění každé z čaker, můžete znalosti o jejich energii využít k získání vyváženosti a harmonie v každodenním životě, ve vztazích s jinými lidmi i k sobě samým.

Čakry v každodenním životě:

1. Múládhára – kořenová čakra

1To je pevná životní základna, o niž se opírají všechny ostatní čakry. Proto je první čakra mimořádně důležitá.

Odpovídá všem zemským věcem včetně těla, zdraví, bytí, materiální i finanční stránky života. Kořenová čakra působí vyváženě, pokud žijete ve vyhovujících podmínkách a cítíte jistotu a bezpečí.

Jak rozpoznat, že 1. čakra vyžaduje pozornost:

– Je-li vaše existence ohrožena, pociťujete STRACH. Silný strach je příznakem poškození základu 1. čakry.
– Pokud často pociťujete neklid, cítíte se skleslí, zakoušíte stres, snadno se rozzlobíte nebo se na okolí utrhujete, je příčina skryta v nevyváženosti kořenové čakry.
– Také časté úrazy a poranění signalizují, že byste měli věnovat pozornost kořenové čakře.

Protože je kořenová čakra nejhustší a nejvíce fyzická, jsou jakékoli fyzické projevy projevem její energie: cesta do obchodu, placení účtů nebo praní…

Pozor: STRACH kořenovou čakru blokuje!

Nejlepší cestou k udržení 1. čakry v dobré kondici je převzetí odpovědnosti za vlastní život; je třeba vzít ho do svých rukou a jednat tak, aby naše základní potřeby byly vždycky uspokojeny!

2. Svádhišthána – sakrální čakra

2Tato čakra je spojena s city, s vaším právem otevřeně vyjadřovat své emoce.

Moudrost sakrální čakry se ukrývá ve vědění, že jakékoli city a emoce mají vždycky svou příčinu. Ať pociťujete cokoli, máte na to právo a znamená to, že všechno je s vámi v pořádku.

Bohužel však naše společnost nás od dětství vede ke skrývání vlastních citů, potlačování a zavrhování emocí.

Jak poznat, že 2. čakra si vyžaduje naši pozornost:

 1. Váš život se proměnil v únavnou a nudnou rutinu.
 2. Nic od života nečekáte a nežádáte. Nemáte žádná přání. Na jakékoli návrhy odpovídáte odmítnutím.
 3. Nedostává se vám doteků, pozornosti a péče.
 4. Ztratili jste sexuální touhu nebo se pokládáte za sexuálně nepřitažlivého.
 5. Schází vám spontaneita. Nemáte žádné tvůrčí nápady.

Pozor: Pocit VINY sakrální čakru blokuje!

Otevřený rozhovor s partnerem na téma vaší citlivosti a sexuálních priorit je projevem energie sakrální čakry.

Vyslovení vašich přání a tíhnutí rovněž stimuluje 2. čakru. Snažte se co nejhlouběji procítit VEŠKERÉ své emoce.

3. Manipúra – solární čakra

3Tato čakra je ohnivou, sluneční čakrou, která nám dává světlo, teplo, energii a sílu.

Představuje vaši schopnost jednat, vaši volní a životní sílu. Právě ve sluneční pleteni vznikají nepříjemné pocity, když jste nervózní, cítíte se nejistí a bezmocní.

Vyvážená manipúra umožňuje projevovat svou individualitu, vymezovat a hájit své hranice. Všichni známe lidi s přehnaně aktivní manipúrou – jsou to manipulátoři využívající k dosažení toho, co si přejí, jakéhokoli nátlaku i velitelského tónu.

Oslabení sluneční pleteně je jedním z hlavních problémů duchovních hledačů. Ústupná, souhlasná pozice jak v dětství, tak v dospělosti a vyhýbání se konfliktům brání projevům vaší individuality.

Jak rozpoznat, že 3. čakra vyžaduje naši pozornost:

 1. Raději budete souhlasit s cizím míněním, než prosazovat to své.
 2. Domníváte se, že vaši blízcí vás nedoceňují nebo si vás neváží.
 3. Bojíte se zavržení, jste mimořádně citliví na kritiku.
 4. Máte problémy s důvěrou. V krizové situaci snadno propadáte zmatku.

Pozor: čakru sluneční pleteně blokuje STUD.

Jakýkoli čin, kterým „překročíte“ své pochyby a nejistotu, napomáhá vyvážení solární čakry.

4. Anáhata – srdeční čakra

44. čakra – srdeční – symbolizuje přechod od pozornosti soustředěné na sebe, na svá přání a jednání k něčemu většímu a hlubšímu.

Srdeční čakra je místem, kde se spojuje horní se spodním, vnitřní s vnějším.

Čakra srdce je sídlem Lásky. Lásky jako formy bytí, nezávislé na chování a jednání člověka.

Když otevíráte své srdce, začínáte spoluprožívat city jiných lidí.

Jak poznáme, že 4. čakra vyžaduje naši pozornost:

1. Nepřijímáte sami sebe, podceňujete se.
2. Neumíte odpouštět a často propadáte smutku.
3. Jste netolerantní k chybám jiných.
4. Často se řídíte egoistickými zájmy.
5. Ohrazujete se před světem, vyhýbáte se styku s lidmi.

Pozor: ŽAL srdeční čakru blokuje.

Všichni jsme jeden druhému zrcadlem.

Máte-li schopnost cítit soucit a soustrast i k tomu, s kým máte nějaký spor, stimulujete otevření srdeční čakry. Získáváte od sporu odstup, zaujímáte neutrální pozici a jste schopni vidět reálné příčiny toho, co se děje.

Když v sobě posilujete schopnost soucítění s člověkem bez ohledu na to, jak se chová, vysíláte energii srdeční čakry.

5. Višuddhi – čakra hrdla

5Tato čakra je čakrou hrdla. Odpovídá jakémukoli způsobu sebevyjádření: prostřednictvím verbálního styku i řečí těla, stejně jako vlastního tvůrčího vyjádření.

Když v sebe věříte a vaše jednání je ryzí a od srdce, projevuje se vaše skutečné JÁ. Vaše schopnost vyjadřovat a slyšet PRAVDU přímo závisí na vyváženosti čakry hrdla.

Nejlépe ze všeho se tato schopnost projevuje v každodenním styku.

Čakra hrdla vám poskytuje schopnost přijímat moudrá rozhodnutí, vyjádřit sám sebe a využít vlastní osobní sílu k výrazu své touhy v její reálné podobě.

Jak rozpoznat, že si 5. čakra žádá vaší pozornosti:

1. V rozhovoru ztrácíte nit, cítíte „knedlík“ v hrdle.
2. Máte problémy s rozhodováním, neustále pochybujete sám o sobě a svém jednání.
3. Soustavně říkáte jen půl pravdy nebo přímo klamete své blízké.
4. Často kritizujete a odsuzujete jiné i sám sebe.
5. Také nemoci dýchacích cest signalizují, že přišel čas odblokovat vaši hrdelní čakru..

Pozor: Čakru hrdla blokuje LEŽ.

Pokud aktivujete spodní energetická centra, stane se hrdelní čakra vyjádřením vašich zkušeností a znalostí.

Napájí vaše srdce tím, co rádi děláte a předvádí to světu.

6. Ádžňá – čakra čela

6Tato čakra je čakrou třetího oka. Hledí na svět prostřednictvím srdce.

Zastupuje intuitivní, podnětné prvky. Přináší hluboké porozumění, že znalosti, které vám jsou dostupné v dané životní etapě, jsou právě tím, co potřebujete znát. Energie této čakry se projevuje schopností brát lidi takové, jací jsou. Dává schopnost vidět i skrze štíty a bariéry, za které se lidé schovávají.

Hovoříte s někým a okamžitě postřehnete, že vám zalhal, nebo že neříká úplně vše – takové je jedno z hlavních uplatnění možností čakry třetího oka v životě.

Jak rozpoznáte, že 6. čakra si žádá vaší pozornosti:

1. Primárním příznakem bývá nahlučení velkého množství myšlenek a otázek v hlavě.
2. Věty typu „Měl jsem si dát pozor, co říkám…“
3. Problémy s pamětí mohou rovněž být vyjádřením nerovnováhy této čakry.
4. Bolesti hlavy, migrény, problémy se spánkem, slabý zrak – to jsou signály zablokované 6. čakry.

Pozor: Čakru třetího oka blokují ILUZE.

Čakra třetího oka vám přináší schopnost poznat, co chce člověk říci, aniž to verbálně vyjádří.

Pokládejte konkrétní otázky, abyste získali konkrétní odpovědi.

7. Sahasrára – korunní čakra

7Korunní čakra je energetickým spojením všech sedmi čaker.

Právě tato čakra je v józe pokládána za sídlo osvícení.

Korunní čakra vám pomáhá spatřit celkový obraz obsahující množství detailů.

Napojuje naše vědomí na nejvyšší nevědomé úrovně, poznáváme přes ni duchovnost a duchovní sílu. Otevírá nám přístup k poznání.

Poskytuje možnost spojit naše vědění s věděním kosmu v našem vědomí a uplatnit je.

Jak poznáte, že si 7. čakra žádá vaší pozornosti:

1. Zvýšená citlivost na zvukové a světelné podněty.
2. Velmi vysoká podrážděnost a neklid.
3. Noční můry mohou rovněž avizovat blokádu 7. čakry.
4. Říkává se, že brzká ztráta vlasů rovněž souvisí s touto čakrou…

Pozor: Korunní čakru blokuje velké rozptýlení NÁKLONNOSTÍ.

Díky korunní čakře už světu více nevyprávíte, kdo jste. Ukazujete to na příkladech.

Čím silnější je vaše spojení s vyšším vědomím, s božským principem, tím více vědomé pravdy vysíláte do reálného světa. Praktickým uplatněním energie korunní čakry je vaše vnitřní vědění, jistota, jak dále jít a jak si počínat v životě.