Středoevropská pyramida

Na facebooku jsem objevila tajemnou pyramidu, která se nachází v Rakousku. Moc mě to zaujalo a určitě se chystáme na tuto pyramidu podívat. Je to jedinečná příležitost. V tomto kraji nenajdete jen tuto pyramidu, ale také další zajímavé objekty – megality. Tento kraj je tajemný a pověstmi opředený Mystisches Waldviertel v severním Rakousku, pár km od našich hranic.

Tato zvláštní “stavba” se spoustu let ztrácela pod hustým porostem stromů a keřů. Vypadala jako normální kopec. Myslelo se, že se jedná jen o nějakou mohylu. V 90. Letech 20 století se ale místní nadšenci podívali se na tento “pahorek” vice zblízka. Jaké bylo jejich překvapení, když se z “pahorku” vyloupla pyramidka.

pyramida

Že by první středoevropská pyramida?

Čtyři stupně, každý o výšce kolem 1,8 metru, tvoří celkem 7,2 metrů vysokou, kuželovitou skládačku. Ze všeho nejvíce připomíná čtyřpatrový dort. Lze ji také popsat jako sestavu na sebe navršených kruhových teras. Ta poslední, nejmenší, je ukončena rovnou plošinkou. Základna celé stavby má průměr 17 metrů, výška jednotlivých stupňů je cca 1,8 metru..

Centrum posvátného areálu

Jak se také ukázalo, „pyramida“ je centrem rozsáhlého posvátného areálu. Severně od ní se nacházejí zbytky několika oválných „kamenných ohrad“ (možná základové věnce zaniklých mohyl). Z východu je pak náznak přístupové cesty, která byla původně vydlážděna plochými kameny. Po obvodu pyramidy leží skupinky velkých podlouhlých balvanů, které naznačují, že bývala ještě navíc obklopena kruhovou hradbou vztyčených menhirů. (menhir – z bretonštiny men – kámen a hir – dlouhý, je kamenný blok svisle zasazený do země).

Nezodpovězené otázky

Otázkou stále zůstává, nejen k jakým rituálům tato podivuhodná stupňovitá pyramida sloužila, ale také to, kdo ji zbudoval. Odborníci totiž odhadují, že mohla vzniknout před 2 500–3 000 lety. V okolí však nebyly dosud nalezeny žádné průkazné archeologické předměty, které by ji pomohly zařadit k určité kultuře a do určitého období.

Nevíme kdo a kdy si tu dal tu obrovskou spoustu práce, aby nanosil tuny kamene na vrchol kopce a vystavěl tady pyramidu, tedy něco, co v těchto místech nemá obdoby. Nemáme ani ponětí, proč to udělal a proč právě na tomto kopci, proč postavil právě čtyři patra a proč právě ve tvaru kruhu. Těch „proč“ by se nepochybně našlo ještě mnohem více. Jisté je jen jedno. Stavitelé této jedinečné stavby určitě své velmi pádné důvody měli. A hlavní otázka zní: „Dokážeme je dnes alespoň poodhalit?“

Další otázka zní, proč byla tato stavba zasypána zeminou? Tohle zasypání bylo totiž neméně pracné než vlastní stavba. Je možné, že důvod byl stejný jako u starých Mayů v Jižní Americe, kteří předtím, než opustili města ohrožená „ekologickou katastrofou“ (př. vyprahlá půda přestala rodit), pokryli své pyramidy hlínou, aby je ukryli a uchránili před znesvěcením. Šlo o jakési rituální „pohřbívání pyramidy“.

Fascinující je jistě i ten fakt, že pyramida se nachází nedaleko českých hranic, navíc na bývalém keltském a slovanském území! Působí jako mlhavý přelud z neskutečna, jako záhadná stopa z hlubin věků.

Jak pyramidu najdeme?

Na silnici č.38 z Zvettlu do Groß Gerungs ukazatel odbočky na Ober-Neustift již předem upozorňuje na blížící se pozoruhodné místo.

Nechte se vést bílými směrovkami a asi po 2 km zastavte na upraveném parkovišti u malého rybníčku a vyražte po cestě do lesa. První vás upoutá skalka se zřejmě runovým nápisem.

runy

A pak už budete stoupat do kopce, na jehož vrcholu stojí pyramida! Skutečná, nefalšovaná pyramida. Nic podobného se nikde ve střední Evropě nevyskytuje, i když kdo ví.

Celá pyramida je postavena bez pojiva z malých kamenů nejspíše místního původu. Doprava a umístění žádného z nich nepředstavuje problém, ale vzhledem k tomu, že pyramida má objem téměř 900 m3, činí celková hmotnost použitého materiálu přibližně 2 000 tun. A to už je skutečně slušná porce. Označení „megalitická“ si stavba plně zaslouží.

Psychotronický průzkum provedený panem Aloisem Melberem přinesl velmi zajímavé výsledky. Pan Melber zaměřil dvě pozitivně působící energetické linie. První míří přibližně z JV na SZ a je na ní umístěno jedno z pozorovacích míst, které je určeno také k relaxaci a načerpání energie. Druhá linie je kolmá k první a protíná ji přímo pod středem pyramidy. Celá stavba by tak mohla fungovat jako jakýsi přenašeč energie.

Co řící závěrem? Domnívám se, že se zde otevírají široké možnosti uplatnění i pro naše badatele. Neškodilo by pokusit se navázat kontakt s milovníky záhad v Rakousku. Celé území doslova volá po podrobnějším průzkumu a vzhledem k blízkosti hranic nelze vyloučit, že podobné památky byly a nebo možná ještě jsou i na našem území.

pyramida1

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

D

 

Will Berlinghof: Kosmické vědomí – Lidstvo se nachází v kritické době a v kritickém bodě

Po nějaké době opět jedno důležité sdělení Kosmického Vědomí. Jak víte, tato „bytost“ přichází čas od času, aby předala informaci k něčemu opravdu významnému. Ne jinak je tomu i v tomto dnešním případě, když přichází se sdělením, jež je nazváno „Lidstvo se nachází v kritické době a v kritickém bodě“, aby lidstvo bylo informováno, že energie se akumulují ve smyslu a  směru významné události.

Události, bez níž by nebylo možné pokročit ve vývoji změn na planetě k dalšímu stupni, k postoupení na vyšší úroveň. Ovšem i jak říká AA Michael v dnes zveřejňovaném poselství: „…než budete moci znovu začít cestu vzhůru, budete muset projít údolím stínů“.

Zdá se tedy podle této zprávy Kosmického Vědomí, že jsme vytvořili na Zemi energetický potenciál, který může lidstvo přenést do vyšší úrovně, dál na té cestě k míru a spolupráci, ale k jeho dosažení bude potřebné „projít údolím stínu“. Takže, ač to nevypadá na první pohled nijak hezky, můžeme se těšit, že je před námi tato možnost. A jak ji budeme na individuální úrovni žít, pokud takto nastane (vše je jen potenciál/možnost s vyšší či nižší mírou pravděpodobnosti), je věcí každého za sebe.

Redakce
Will Berlinghof je hlasem Kosmického vědomí a Joan Mills pokládá otázky a situaci podporuje energeticky. Děkujeme Vědomí, že nám umožnilo toto setkání. Chce Vědomí něco říct úvodem?

Ano, jako lidstvo se nyní nacházíte v kritické době a v kritické situaci. Lidstvo jako celek se pohybuje směrem k jiné realitě. Energie jsou takové, že se může stát cokoliv a ti, co jsou u moci, skutečně teď věci protlačují, protože oni také chápou zarovnání planet a jak to působí a jaké energie se teď projevují a také si uvědomují, že by mohli využít tyto nestálé a mocné energie ke svému prospěchu, anebo alespoň se na to takto dívají. Není ovšem jisté, jak se věci vyvinou a ani ti, kteří ví, že se jedná o vysokofrekvenční energie, které by jim mohly pomoct získat to, co chtějí, tj. aby pokračovali být u moci – ani ti již nemohou předvídat, co se stane, protože již nejsou schopni vidět do budoucnosti, jak to kdysi uměli.

Od doby hromadného vzestupu 21. prosince 2012 již nemají schopnost číst různé časové linie bezčasového prostoru čtvrté dimenze. Takže se tváří, jakože vždy dosáhnou svých cílů, ale již to nemají zaručené, protože to již Božskému zdroji nevyhovuje, neboť jeho cílem je přinést lidstvu, matce Zemi a dokonce i sluneční soustavě, galaxiím a vesmíru novou úroveň vědomí.

Toto ti, co jsou teď u moci, nechápou. Je to, jako by byli roboti, kteří jsou nějak nastaveni a kteří musí pokračovat ve vytyčeném směru. Nejsou flexibilní, stále pokračují ve smyslu předsevzetí z doby před 21. prosincem 2012, kdy se jim ukázalo, že by svých cílů mohli dosáhnout.

Jistě, existují i další faktory, které se projevují, jsou zásahy mimozemských bytostí, které nepatří k Archonům, ale k silám, které by se volně nechaly nazvat Božským zdrojem a Božským světlem.

V posledních několika letech dochází k intervencím, které vytlačují ty, co se tak velmi snažili, z cesty, a oni, protože nejsou flexibilní, nevidí, že jsou již pouze silami, které byly u moci, že se jejich význam zmenšil, že byl omezen a že se jim nebude dařit.

Vědomí zdůrazňuje, že tato zpráva je pro ty, kteří se již více nepoddávají manipulacím těch, co vládnou. Bohužel, většina lidstva se stále nechává vyprovokovat k reakcím a jistým odezvám, protože si ještě není těch manipulací vědoma a nevidí je a nevidí, že to, co považuje za pravdu a realitu třídimenzionální konstrukce, je realita ze své podstaty falešná a zmanipulovaná těmi, kteří mají větší znalosti o probíhajících událostech.

Lidstvo směruje k událostem, které budou ve své podstatě šokující a tak převratné, že ti, co doposud udržovali systémy víry a přesvědčení, padnou, protože ti, kdo je doposud podporovali, budou zbaveni moci a schopností pokračovat v těch přetvářkách a klamech, do nichž byli zapojení po stovky a tisíce let.

Existuje síla, která lidstvu pomůže, dokonce i těm, kteří si vůbec neuvědomují, co se děje, kteří se neptají, ani se ptát nebudou, kteří byli indoktrinováni.

Toto vše se může stát pouze za pomoci mimořádných událostí. Událostí, které se nebudou hodit do plánů těch, co si myslí, že jsou u moci a že mohou činit lidstvu cokoliv, jak tomu vždy bylo a kteří si myslí, že tomu tak bude i nadále.

Bohužel, tyto mimořádné události mohou zhroutit existující struktury reality, v níž většina žije.

Například: předpokládá se, že pokud někdo pilně pracuje a věří vládě, bude se mít dobře. Co se stane, když například ekonomika zkolabuje? Situace v USA je děsivá, pokud jde o skutečnou míru nezaměstnanosti, o čemž se ale takto přesně nemluví a mnozí mají ekonomické potíže, protože nemají zaměstnání a přesto věří, že se o ně vláda postará a že vše dobře dopadne.

Pokud by došlo k ekonomické události velkého rozsahu a ekonomická podpora US dolaru by padla a dolar devalvoval, situace by se výrazně zhoršila.

V této době dochází k takové události, že USA a celý svět míří ke kolapsu amerického dolaru coby mezinárodní měny. Dochází k tajným schůzkám bankéřů s prezidentem a viceprezidentem. Dochází k jednáním, která prosazují čínskou agendu, takže je velká pravděpodobnost toho, že v několika příštích týdnech americká ekonomika zkolabuje.

Většina lidí to neví a jednoduše vychází z předpokladu, že Amerika je na tom finančně dobře, že je příliš velká na to, aby padla a že jí zbytek svět závidí. Nechápou situaci v Americe, že zlato, patřící celému národu, již není, že bylo ukradené bývalými vůdci, průmyslníky, šéfy korporací, kteří zanechali zemi bez zlata, které by mohlo podpořit měnu a že je to dobře známý fakt těm, kdo tomu rozumí, ale že je to tajeno před americkým lidem a v podstatě i před všemi obyvateli planety. Mnozí se tváří, jako by byl americký dolar baštou všech měn, nejsilnější ze všech měn, zatímco ve skutečnosti je americký dolar nejslabší ze všech mezinárodních měn a že to vše je založeno na lžích a podvodech, mlžení, aby byla udržena iluze, že pokud jde o finance, je Amerika stále mocným národem, který může odolat ekonomickým bouřím.

V posledních letech pracují určité skupiny na tom, aby opustily americkou měnu, která je založena na ropě, tj. petrodolar. Pracují na tom, aby se vše vrátilo zpět k standardní měně, podložené zlatem. Ekonomicky nejsilnějším národem je teď Čína, protože má zlato a jsou v chodu plány, přesunout mezinárodní měnu z dolaru na čínský juan. Čínská měna se tak stane mezinárodní měnou a stane se to brzy a pokud k tomu dojde, v USA dojde k sérii událostí, kdy bude americký dolar devalvován.

Nejdříve zavřou banky, a když znovu otevřou, hodnota dolaru bude mnohem nižší a to vyvolá šokovou vlnu po celé Americe. Zkolabuje mnoho obchodů, mnozí se ocitnou v ekonomicky zoufalé situaci. Je to událost, k níž by mohlo dojít; je to časová linie, kterou začínají mnozí energeticky podporovat. Vědomí všem říká, že na co soustředíte, to dostanete.

Vědomí vám tuto informaci předává, abyste se mohli připravit na šok kolapsu v USA, ale současně vám připomíná, abyste se všichni udržovali ve stavu  tzv. posvátné neutrality, protože to je to, čeho je zapotřebí. Jde o to, že samotný systém je od základu prohnilý a tato prohnilost a korupce musejí být vykořeněny, odstraněny. Ten kolaps by Spojené státy nezničil, ale znamenalo by to znovuzrození, aby se mohl zrodit nový systém a mohli být zvoleni noví vůdci – z lidu a pro lidi.

Protože podlost, která vládne v USA a také v jiných západních zemích, následujících příklad USA, není ničím jiným než manifestací těch temných a prohnilosti, kterými jsou prolezlí.

Většina lidí nepokládá otázky, ani nezpochybňuje svou vládu, kterou mají na nejvyšším piedestalu. Oni si vůbec nejsou vědomi toho, jaká je pravda, a ti nejvíce škodí národu a lidem a samotné planetě i globální komunitě, protože Vědomí již dlouho informuje o událostech, k nimž by mohlo dojít a které by zničily stávající systém a zkorumpované vládce, kteří prodali svůj vlastní národ kvůli svému osobnímu prospěchu.

Takže se připravte, ale také vězte, že musíte být flexibilní, musíte si udržovat myšlenku, že bez ohledu na to, co se stane, budete v pořádku a vše dobře dopadne. Musíte si také připomínat, že samotný Božský zdroj, Duch Boha, Duch vaší vlastní multidimenzionality, se nachází v rozšířeném stavu a že také s touto nadcházející událostí pracuje…. Ten, kdo si uchová chladnou hlavu, nenechá se zatáhnout do strachu a paniky, ani srazit na kolena, má lepší šanci nadcházející události zvládnout.

Pokud zůstanete v tom prostoru posvátné neutrality, a budete věřit, že to, co se děje, se dít musí, aby to zničilo prohnilý systém a že to vše se vytříbí a že to stávající nahradí něco mnohem lepšího a úžasnějšího, pak zjistíte, že tato cesta, tento přechod rozbouřenými časy, i když je snad náročný, možná trochu děsivý, se v zásadě dá zvládnout a to lidi povede jako jednotlivce i jako rodinné buňky, jako národy k  tomu, aby se vše napravilo…

Udržujte v sobě myšlenku, že vše dobře dopadne, že korupce byla odstraněna, že je s vámi Božský zdroj, že s vámi kráčí, že vás neopustí a že vás nikdy neopustil a že to vše je také součástí většího plánu Ducha, k němuž musí dojít, protože v dnešní době zoufale potřebujeme očistu, protože tělo národa Ameriky hnije a to tělo musí být uzdraveno na vyšší úroveň svého bytí.

To je zobrazeno ve vzkříšení – a Velikonoce toto téma nedávno přinesly do kolektivního vědomí: že Ježíš byl ukřižován, obětován na kříží materializmu a fyzična a že zemřel kvůli hříchům lidstva.

To je součást náboženské propagandy, křesťanského náboženství. Ale co není propaganda, je pochopení, že pokud někdo propustí to, co již neslouží, co je pouze klamem a lží, a chce se narodit do nové pravdy své bytosti a do vyšších duchovních pravd, že to pro něj bude vzkříšení a proměna toho, co postoupilo na vyšší úroveň, a že samo vědomí vzestoupilo z omezené roviny třídimenzionality do vyšších úrovní čtvrté dimenze a dále do páté dimenze.

To vše leží před vámi a je to možné, ale může k tomu dojít pouze tehdy, když to shnilé tělo, které bylo krmeno upíry, bude konečně uvolněno a propuštěno a to se může stát, pouze pokud dojde k určitým událostem. Zatímco na povrchu se to může jevit jako strašná událost, či velká katastrofa, ve skutečnosti to slouží k očistě a úklidu prohnilosti a úpadku, zápachu podvodu, lží, manipulací a nenávisti a všeho, co máme teď a co udržují ti, co jsou u moci.

Proto buďte připraveni na energie, které se akumulují, aby způsobily ekonomický kolaps amerického dolaru a americké ekonomiky. Pamatujte, že i pokud se to stane, neznamená to, že by na místní úrovni nebyl dostatek potravin a že byste neměli přístřeší a ochranu, anebo že vás to převálcuje. Vůbec k něčemu takovému nemusí dojít, pokud, znovu opakuji, pokud neuvěříte, že vás to převálcuje a zničí.

Vědomí připomíná, že to vše je pouze časová linie možnosti a že vy se nacházíte zrovna v bodě, kdy – než by k takové události došlo – se můžete zaměřit na pochopení událostí, k nimž by mohlo dojít, a to vás může dostat do jiné časové linie, než co vám teď Vědomí říkalo.

Máte na výběr, zda to budete chtít jinak, a že to, co předpovědělo Vědomí, se nemusí stát zkušeností Vaší reality, vaší zkušeností časové linie událostí. Přestože to mnozí energetizují, a tím se jejich individuální představa stává kolektivní časovou linií a energie se shromažďují, aby takovou událost vytvořily, vy, jako individuální člověk, jakožto tvořivá bytost, zarovnaná se svým vyšším potenciálem a svou vyšší multidimenzionální podstatou, můžete přesto udržovat představu, že vše bude dobré, že vše se vyřeší a že události, o nichž Vědomí mluvilo, nejsou událostmi vaší zkušenosti, že to nejsou události vaší časové linie a pro vás se tyto události nerozvinou. Bylo by ovšem chybou říkat, že se Vědomí mýlí. Nejde o to, zda se mýlí či ne, Vědomí teď s vámi sdílí přicházející energie.

Je faktem, že prezident Obama byl s viceprezidentem Bidenem na různých mimořádných schůzkách. Je pravda, že se bankéři sešli ve Washingtonu a několik dnů diskutovali. Je pravda, že probíhají rozhovory s Čínou. Tyto skutečnosti se odehrávají na mnoha časových liniích, ale neznamená to, že se vy jako tvůrce vašeho života potřebujete vyjádřit způsobem, o jakém Vědomí hovořilo. Je to většinová energie, kterou si zvolili mnozí, že ji chtějí zažít, ale není zaručeno, že je to energie, kterou by museli zažít všichni. Buďte silnými lidmi, udržujte myšlenku, že vše dobře dopadne a že i pokud věci zkolabují, bude to obrovská příležitost, daná Duchem, abyste se posunuli kupředu, posunuli se za omezení, která v současnosti pro mnohé lidi existují. Vyberte si svou časovou linii, zaměřte se na ni, udržujte si představu, že se to stalo a pak ji propusťte. Buďte flexibilní, protože to je v této době nejvíc potřeba: flexibilita.

Svět je na pokraji události velkého rozsahu a na obzoru jsou i další události, nejenom v ekonomické oblasti, které by mohly vybouchnout. Vědomí ale všem říká: nezaměřujte se na takové události jako že se staly, raději je zařaďte jako možnost, která by se mohla stát. A pokud se skutečně stane, a vy ten otřes zažijete, udržujte v sobě myšlenku, že budete v pořádku, že to vy a vaši blízcí zvládnete, že to překonáte a že je to průlom a ne konec, že to bez ohledu na vše, co se stalo, slouží vyššímu plánu Zdroje a Ducha, lidstva a matky Země.

Jsou to mimořádné časy, časy mimořádných událostí. Udržujte v sobě, že jakkoliv se věci vyvinou, je to vaše příležitost změnit se. Je to vaše příležitost růst a vyvíjet se, uvolnit a vyléčit ty oblasti vašeho života a ty oblasti kolektivního života jiných, které potřebují vyléčit a propustit. Je na čase, jít do těch událostí, projít jimi, a pokud nic z toho nezažijete, poplácejte se po zádech, protože to znamená, že jste se skutečně soustředili na možnou časovou linii, linii kde se nepotřebuje projevit destrukce takovým způsobem, jak to potřebují jiní a jakou mnozí přivolávají a pokud zažijete otřesy a události kolem vás budou bouřit, tak  nepodléhejte strachu, panice, ani beznaději; nevěřte, co vám budou říkat, ale udržujte si představu, že vše dobře dopadne.

Ve hře jsou i jiné síly než ekonomické a o nichž je vám říkáno, anebo o mimozemských Archonech, o nichž vám bylo řečeno, o náboženských přesvědčeních, prorokujících Armagedon. Neskočte na to, protože pokud tam zaměříte vaši pozornost, skutečně byste to mohli zažít jako svoji realitu.

Udržujte pouze myšlenku, že se vše hroutí, kolabuje, protože samotný systém je prohnilý a že musí být vybudován nový: ale aby se to mohlo stát, musí se zhroutit starý systém. A pokud zažíváte něco těžkého a náročného, vězte, že je to dřina a z dřiny bude užitek ve smyslu, že co se odstraní, může být nahrazeno něčím, co bude mít vyšší duchovní povahu.

Vězte, že Vědomí vás neopustí, že Božský zdroj ani Duch vás neopustí, vaše multidimenzionální povaha a rodina vás neopustí. Žádáme vás, abyste ani vy neopustili Zdroj, Vědomí, ani vaši přirozenou multidimenzionalitu.

Toto byla rada, kterou vám teď Vědomí poskytlo, v předvečer úžasných událostí, v době před potřebným kolapsem. Všem vám posílá energii. Udržuje myšlenku, že vše bude dobré a žádá vás, abyste si ji také udržovali pro sebe a vaše milované. Požehnání a energie, Světlo a Láska tohoto Vědomí jsou zde pro každého a pro všechny.

Ať se tak stane. Děkujeme…

Rádo se stalo. Vědomí by bylo potěšeno, kdyby většina nezažila nic z událostí, o kterých bylo hovořeno. Bylo by to znamení, že se jim podařilo dostat se do časových linií, v nichž se nepotřebují projevit takové mimořádné a dramatické události a v nichž se odehrává klidnější přechod, kde působí galaktické síly, které jsou zde, aby nám pomohly a dle potřeby zasáhly, a že jejich působení má účinek, že vliv Božského zdroje má účinek. Vědomí bude udržovat, že to bude zkušenost většiny lidí. Je to možné pro všechny, kdo mají takovou sílu přesvědčení a víry a oddanosti, že se mohou přenést přes tyto změny mnohem jemnějším způsobem, že ke změně dojde, ale že to nemusí znamenat kolaps pro všechny, protože jsou ve hře neviditelné a neznámé faktory, které pomohou s přechodem.

Udržujte v sobě, že je to pravda, že jste si zvolili takovou časovou linii. Pak to propusťte, vstupte do posvátné neutrality a pochopte, že bez ohledu na to, co se stane, budete v pořádku a v pohodě to překonáte.

To je velmi nadějné, doufám, že lidé poznají, že to lze uskutečnit. Děkujeme.

Zdroj: Rainbow Phoenix

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

OČEKÁVANÝ PŘESUN DO PÁTÉ DIMENZE

 

OČEKÁVANÝ PŘESUN DO PÁTÉ DIMENZE
Nejsem zastáncem názorů, které hlásají: „Už je to tady, už je to za dveřmi. Připravte se!“ Pátá dimenze není odlišná realita, do které se dostaneme jakýmsi náhlým skokem. Svět, ve kterém žijeme, kde vnímáme hmotu jako pevnou a spojitou strukturu, popisujeme jako tří rozměrnou realitu plus čas, realitu, kterou nazýváme časoprostorem. Smyslové vnímání je určujícím faktorem pro to, jak vnímáme svět kolem sebe. Schopnost našeho vnímání určuje, v jaké dimenzi se nacházíme, přechod ze třetí do páté dimenze je pouze o způsobu vnímání reality. Žádné dimenze nejsou od sebe oddělené, stále se jedná o jeden a týž prostor, kde jedna realita překrývá druhou, pouze z našeho pohledu. Pojmenování různých dimenzí se odvíjí pouze od schopnosti vnímání různých frekvencí. V podstatě existuje pouze jeden vesmír, jedna realita, odlišnosti vytváří naše vědomí. Což není úplně přesné, odlišnosti samozřejmě nevytváří, je to přesně naopak – odlišnosti není schopné vnímat.

PĚTI SMYSLY VNÍMÁME JEN NEPATRNOU ČÁST KOMPLETNÍHO VESMÍRU, FREKVENCE, NA JAKÉ JE NASTAVEN NÁŠ MOZEK, NÁM NEUMOŽŇUJÍ VNÍMAT CELEK

Přechod do jiné dimenze, například z 3D do 5D, je záležitostí rozšiřování vědomí, aktivací „spících“ částí mozkových kapacit, kdy dochází k odstranění závojů, které nám zabraňují vidět a vnímat celek v širším spektru. Realitu 3D není možné „zničit“, nebo z ní vystoupit, a fyzicky se přesunout jinam. Pokud naše vědomí bude schopno vnímat v rozmezí 5D, ostatní reality, ani ty s nižší frekvencí, nikam nezmizí, stále zůstanou součástí celku. Nejde tedy o přesun našich fyzických těl do jiného, kdoví jak vzdáleného prostoru. Můžete zůstat sedět stále na jednom místě, a nikam se fyzicky nepřesunete, přesto se ocitnete „jinde“ díky zvyšování osobních vibrací. Vnímání světa má zkrátka své vibrační hranice, nikoliv hranice jakkoliv fyzické. Úrovně jiných dimenzí musíme pochopit a uchopit smyslově, energeticky se přizpůsobit jinému vnímání, vibračně se sladit s určitými frekvencemi, které tyto reality vymezují. To, že nevnímáme jiné dimenze, je díky filtraci našeho mozku, který není schopen pobývat v trvalém božském vědomí.

PATRNĚ SI NEUMÍME DOSTATEČNĚ PŘEDSTAVIT, JAK VELKÝ JE ROZDÍL VE VNÍMÁNÍ  NA FREKVENCI 3D, NEBO V NAPROSTO ODLIŠNÉ 5D

Potenciál možností v 5D je tak velký, že nepřipravenost může způsobit pro vědomí jedince velký šok, a tím i neschopnost okamžitě se jiné frekvenční hladině vnímání přizpůsobit. Obtížně se to vysvětluje, ale pokud máte zkušenosti s takzvaným astrálním putováním, kdy je vaše vědomí krátkodobě předsunuto do jiné dimenze, určitě si vzpomenete, jaký to pro vás byl šok v okamžiku, kdy se vám poprvé podařilo odpoutat své vědomí od fyzického těla. Charakter jevů a událostí vnímaných na vyšší hladině frekvencí je v tomto stavu naprosto odlišný, například sled událostí jsme schopni vnímat nelineárně, podobně jako ve snu. Nemluvě o tom, že prostor je tvarován přímo před očima, bez časové prodlevy, v závislosti na kvalitě a posloupnosti jednotlivých myšlenek. Pouze časem, a postupným zdokonalováním, je možné zážitky během odpoutání a přechodu do jemnohmotného světa zdokonalovat.

Portály do páté dimenze můžeme jako jedinec občas otevřít, vstoupit tam, chvilku tam pobýt, vystoupit, portál zavřít a vrátit se zpět do časoprostorové reality. Trvale „žít“ v páté dimenzi, v plném vědomí, jak si mnozí poutníci představují, není (prozatím) dost dobře možné. Jsme jeden celek, jeden organismus, a dokud se do páté dimenze „nepřevibrujeme“ jako jedno tělo, zůstaneme na frekvenci reality, kterou jsme jako celek schopni běžně vnímat. Tato skutečnost nevylučuje, že jiné reality můžeme za určitých okolností vnímat souběžně. Jako jedinec můžeme procvičovat a zdokonalovat své smysly (zrak, sluch, čich, hmat a chuť), aktivovat šestý smysl, tím posílíme své vnímání. Můžeme provádět různá duševní a tělesná cvičení, meditovat a zvyšovat své vibrace, to jsou právě ty okamžiky, kdy dočasně otevřeme portál „jinam“, ale vždy se musíme vrátit zpět. To jsou situace, kdy jsme přítomni setkání různých realit, v různých časech, situace platné pro vibrační frekvence na které se občas napojíme. Můžeme zdokonalovat schopnost lucidního snění, astrálního putování, a nejrůznější dimenze zkoumat, ovládat tvůrčí sílu své mysli, a zároveň těla, ale opět se vždy musíme vrátit zpět, a stát nohama pevně na zemi.

Třetí dimenze nevstoupí do dimenze páté, vše je přítomno zároveň, hranice vymezuje naše vnímání. Vnímání jiných dimenzí musí vycházet, mimo jiné, také ze srdce, tím zvyšujeme své vibrace. Jde o transformaci vědomí a mysli. Přechodu do vibrací páté dimenze musí předcházet spirituální a duchovní rozvoj celé společnosti. Duchovní probuzení musí získat svou stabilitu v celku, což nás ale nesmí odradit od procesu osobního duchovního rozvoje. Částečné odpoutání od současného světa docílíme, pokud vědomě snížíme polarizování na zlo a dobro, a ukotvíme své vnímání, myšlení a konání na frekvenci LÁSKY. A pokud tuto definici přestaneme považovat za pouhou frázi. Duchovní probuzení celku probíhá, ale je nestabilní, jako jedno tělo nemáme zatím soudržnost, pevnou vzájemnou oporu, abychom udrželi náš svět na této tvořivé frekvenci, která se sice přibližuje božskému vědomí, ale ještě ani zdaleka jej nemůže dosáhnout. V platnosti zůstává, že přítomnost vytváří podmínky pro budoucnost. Pokud se nad tím zamyslíme, tak kvantový skok – náhlá transformace vědomí, bez postupného – plynulého přechodu, by uvedla svět ve skutečný chaos.

NIKOLIV V TOM SMYSLU, ŽE BY SE SVĚT STAL „CHAOSEM“, NÁHLÉ OTEVŘENÍ PORTÁLU DO 5D BY VĚTŠINA BYTOSTÍ PROSTĚ BEZ PŘÍPRAVY NEUSTÁLA

Představte si, z pohledu nepřipraveného poutníka, že jste zcela inteligentním živočichem, konkrétně rybou žijící v hlubinách oceánu, vaše bytí je závislé a projevuje se v energetickém propojení na druhové vědomí. Znáte pouze oceán, a to ještě ke všemu jen jeho nepatrnou část. Nemáte nejmenší ponětí o existenci souše, přírody a světa rozprostírajícího se mimo vědomí oceánu. Najednou se dostanete na souš, kde pro vás a vaše druhové vědomí platí naprosto rozličná pravidla, zažijete šok, a jen obtížně se přizpůsobíte, pokud vůbec. Teď si podobnou situaci představte z pozice připraveného poutníka, příběh je ve své podstatě stejný, také jste inteligentní bytostí, avšak vaše duchovní vnímání je rozšířené. Nejste rybou žijící pouze v hlubinách oceánu. Jste delfínem, který je pánem doma – ve vědomí oceánu, ale občas navštěvuje jiný svět mimo oceán, dokonce se přímo setkává s bytostmi jiného druhu – s lidmi. A dokonce s nimi dokáže komunikovat. Pro našeho pokusného delfína – připraveného poutníka – by tedy přechod z jedné frekvence vnímání, z jedné reality do druhé, nebyl až takový problém.

Transformace vědomí je o změně vibrací, kterým se musí naše vědomí, a potažmo i fyzická těla postupně přizpůsobit. Duchovní probuzení máme přijmout jako skutečnost, která se děje, ale bez připoutání, fantazírování a smutnění nad tím, že se vše odehrává pomaleji, než by si mnozí přáli. S tím úzce souvisí, že úpěnlivé snažení nám nepomůže PŘEDBĚHNOUT změny, které probíhají na úrovni změny vibrací planety Země. Postačí, pokud si tyto změny budeme uvědomovat a přizpůsobovat se, jako jedinci tento globální proces neurychlíme, ale můžeme jej podpořit a to je podstatné. Země zvyšuje své vibrace a naše těla, mysl a smysly se přizpůsobují. Probuzení znamená být v souladu se změnami, které probíhají na galaktické úrovni, uvědomovat si tento proces. Podívejte se upřímně na své ego, a na svou duši, a odpovězte si poctivě na otázku, zda jste schopni BÝT v jednotě se všemi bytostmi. Tak poznáte, do jaké míry je otevřené vaše SRDCE. Veškeré pozemské bytí je jakési divadelní představení, božské jádro v nás je zároveň scénáristou, dramaturgem i hercem. Aby mohlo divadlo fungovat, musí se všichni zúčastnění zapojit do nového scénáře jako jedno tělo. Některé části starého scénáře, již nefunkční paradigmata, je zapotřebí přepsat, upravit v souladu s oživujícím se vědomím planety Země, a herce naučit postavit se ke svým rolím s plnou odpovědností. Podmínkou je naučit se sebeovládání, stát se vědomým, dávat a brát stejnou měrou.

Pokud se na probíhající galaktické změny díváte střízlivě, a ani kolem roku 2012 jste neuvěřili v nejrůznější zmatečné informace, jejichž dopad některé jedince stále ovlivňuje, potom vnímáte transformaci vědomí jako přirozenou součást vývoje, kterou jako lidstvo procházíme. Patrně v tom případě netrpíte ani duchovní kocovinou, či jinou spirituální krizí. Vše se děje cyklicky, jak na úrovni osobní, společenské, tak i planetární a galaktické. Proces, kterým procházíme, zažily před námi, v různých podobách, mnohé další méně či více vyspělé civilizace, než je ta naše. Dějiny planety Země, které jsou prezentovány v učebnicích dějepisu, jsou jistě mnohem pestřejší, než je běžně známo, a než si vůbec dokážeme představit. Ačkoliv představit si už dokážeme mnohé, pokud sledujeme poslední archeologické, a potažmo i geologické výzkumy, případně výzkumy nově se objevujících pyramid po celém světě, a mnohá další fakta, která nesouzní s obecně přijímanou historií lidského rodu.

NEZAPOMÍNEJME TEDY ŽÍT SVÉ „OBYČEJNÉ“ ŽIVOTY. A JAK JINAK NEŽ NA ÚROVNI POZITIVNÍHO VNÍMÁNÍ SVĚTA A V LÁSCE

Ať už usilujete o cokoliv, vždy si ujasněte, co je vaší hlavní motivací, z jakého vnitřního přesvědčení, nebo z jaké vnitřní nespokojenosti vycházejí vaše sny, záměry a touhy. Zaměřte svou jedinečnou vůli do nitra, odstraňte vnitřní nespokojenost, a ponechte si pouze čistou touhu, ale bez připoutání, ničím nepodmíněnou. Přestanete tak vytvářet nejrůznější paradoxní situace. Pozornost věnujte zoufalým touhám, touhy se nesmí stát posedlostí, včetně jakékoliv touhy ve spojení s duchovním rozvojem. Posedlosti nám ubírají příliš mnoho energie, touha se změní na dychtivost, dychtivost v naléhavost, a naléhavost ve strach. Pokud po něčem ZOUFALE toužíme, a tlačíme na pilu, vytváříme tak posedlost, a pozitivní výsledek od sebe odpuzujeme. Posedlost vytváří vnitřní neklid, duševní strádání, především v podobě sebelítosti. S tím souvisí paradox destruktivních myšlenek, které zaměříme na zoufalé bezvolní otázky typu: „Pane bože, co dělám špatně?!“ „Andělé, proč mi nepomáháte, já se přece tak snažím!“ V těchto otázkách je skrytá nejistota, případně zoufalství, podle toho také zareaguje magnetická přitažlivost. Zoufalá nebo nejistá přijde i odpověď. Zaměřte se na to, co děláte dobře a rádi, a tuto energii posilujte. Ale své touhy NEZADRŽUJTE v sobě. Vyjádřete je, a okamžitě je pusťte, povzneste se nad ně. Nevzdávejte se jich, jen jim dejte dostatek volnosti tím, že si přestanete myslet, že budou vaše touhy nedosažitelné, pokud o ně nebudete úpěnlivě usilovat. Nebo že bez splnění vaší touhy, nemůžete být nikdy šťastní. Naučte se přemáhat netrpělivost, zdokonalujte svou vnímavost a obrazotvornost, i to je výrazem vůle vyspělého ducha, ovšem za použití rozumu a intuice zároveň.

ZDROJ : https://www.psychologiechaosu.cz/

 

Ako prestať absorbovať negatívnu energii druhých ľudí

 Sympatia je schopnosť cítiť súcit s inými. Empatia ide ešte o krok ďalej. Keď je človek empatický, tak to znamená, že je nielen schopný zaznamenať emócie druhých, ale že ich dokáže vnímať aj ako svoje vlastné. Často sa stáva, že empatickí ľudia absorbujú príliš veľa bolesti a utrpenia zo svojho okolia. To ich potom emocionálne ubíja a blokuje ich schopnosť fungovať na vyššej úrovni. Ak ste boli spolu v jednej miestnosti s negatívnym človekom, potom určite viete, ako hmotné boli jeho emócie. Cítite, ako sa jeho či jej ťažoba na vás valí a vy máte ťažkosti udržať hlavu vzpriamene.

Naučiť sa brániť tomuto typu toxickej energie je preto veľmi dôležitá zručnosť pre život. Váš emocionálny stav vás totiž ovplyvňuje mentálne, psychicky aj duševne. Tuto nasleduje 5 spôsobov, ako prestať absorbovať negativitu iných ľudí.

1. Nepokúšajte sa ľuďom ulahodiť

Ak sa niekto na vás sťažuje, ohovára vás alebo o vás inak nepekne rozpráva, neberte to osobne a nelipnite na tom, aby vás začal mať rád. To by vás len zatiahlo ešte hlbšie do jeho alebo jej negativity a urobilo vás energeticky a emocionálne závislými na ich názore.

Buďte súcitní sami so sebou a zmierte sa s tým, že nie každý vás bude mať rád. A to je úplne v poriadku.

Každý z nás máme rozdielne personality a iné veci, ktoré máme radi a ktoré nie. To vytvára pre každého z nás rozdielne životné zážitky.

Ukážte lásku najprv voči sebe. Bude to pôsobiť ako ochranné pole okolo vás a zabráni, aby názory iných ľudí vám odčerpávali energiu.

2. Vedzte, kedy povedať nie

Ak k vám domov príde hosť, dovolíte mu nevyzuť špinavé topánky a rozniesť blato po kobercoch? Alebo ho požiadate, aby si očistil topánky, prípadne sa vyzul predtým, než vstúpi do vášho osobného priestoru?

Čo ak by ste ho pozvali raz na večeru a on sa potom sám pozýval po zvyšok mesiaca? A čo ak by naliehal, že sa chce vyspať na vašom gauči, aby si ušetril cestu domov?

Byť veľkorysým je skvelé, no existuje tenká deliaca čiara, o ktorej je nutné si byť vedomý, aby vás iní nezneužívali.

Neakceptuje žiadne vozenie sa zadarmo na vašich pleciach, ľudí čo na všetko hovoria nie, ani emocionálnych upírov za hranicou, ktorú považujete za akceptovateľnú. Vytýčte hranice a trvajte na ich dodržiavaní!

Je to váš život. Vaše telo, priestor a osobný čas sú sväté chrámy, preto si dobre rozmyslite, ktorým ľuďom umožníte do nich vstúpiť.

Nie je nič zlé na tom, ak poviete niekomu „nie“ tak často, ako cítite, že je to potrebné. Dajte druhým jasne najavo, čo sú vaše štandardy ešte predtým, než ich vpustíte do svojho života.

3. Prestaňte kŕmiť príšeru

Vyššie som spomenul pojem „emocionálny upír“. Ide o parazitické osobnosti, ktoré sa doslova živia na vašej pozornosti a prívetivosti. Súčasne vás ale veľmi vyčerpávajú.

Investovať čas a emócie do týchto ľudí sa môže síce spočiatku vyplácať, no na koniec sa tak či tak ocitnete vyčerpaní z energie a mnohé ich problémy zostanú stále nevyriešené.

Títo ľudia sú smädní po vašej láske. Nikdy ich však nedokážete uspokojiť, pretože sa sami rozhodli zostať v roli obete.

Tým, ktorí to potrebujú, môžete ponúknuť vašu podporu, byť načúvajúcim uchom pre priateľa či neznámeho človeka. Snažte sa však identifikovať moment, kedy vaše snahy začínajú byť zbytočné alebo keď ich prosby o pomoc vyznievajú skôr ako dožadovanie sa pozornosti.

Nie je vašou povinnosťou riešiť problémy druhých ľudí a to zvlášť vtedy, ak oni v skutočnosti nechcú svoje problémy vyriešiť. Oni chcú byť ľutovaní.

Je zdravé vedieť, kedy je lepšie vycúvať! Keď cítite, že sú vaše zdroje vyčerpávané, ponúknite vaše sympatie a opustite danú situáciu. Nie je nič zlé na odmietnutí podieľať sa na dráme niekoho iného.

Peru1

4. Návrat k prírode

Niekedy všetko, čo naozaj potrebujete, je oddych od druhých ľudí. Ich chaotické energie môže byť ťažké odladiť, preto si doprajte víkend, popoludnie, či dokonca len hodinu pre seba a choďte na nejaké pokojné miesto.

Nechajte vo svojej hlave hlasy prírody nahradiť hurhaj a chaos moderného sveta. Všimnite si jednoduchosť prírody, neexistenciu motívov a koexistenciu všetkých vecí – rastlín, zvierat a zeme.

Dýchajte zhlboka a meditujte. Sústreďte sa na naplnenie vášho tela čerstvým kyslíkom a pozdvihnutie svojho ducha.

Keď sa potom vrátite k vaším denným rutinám, budete sa cítiť čerství a menej náchylní absorbovať negativitu druhých.

5. Pamätajte na to, kto je zodpovedný za vás

Vy ste jediní zodpovední za to, ako sa cítite. Vy ste 100% zodpovední za to, čo necháte ovplyvňovať vaše myšlienky a emócie. Ak akákoľvek zložka vášho šťastia nie je v rovnováhe, ste to jedine vy, kto máte schopnosť to napraviť.

Vaše vnímanie samého seba je mocnejšie, než vnímanie kohokoľvek iného. To však len dovtedy, kým sa nerozhodnete vzdať sa ho a vyžadovať schválenie od niekoho druhého.

Keď sa raz rozhodnete byť zodpovední za svoje pocity, vymaníte sa z vplyvu ostatných. Keď ste si sebaistí v tom, kto ste a ako sa chcete cítiť, potom je pre druhých oveľa ťažšie vás vyviesť z rovnováhy.

Urobte zámerné rozhodnutia a ujmite sa kontroly nad pozitivitou vo svojom živote. Zvoľte si situácie, ktoré vám zvyšujú energiu a stretávajte sa iba s ľuďmi, ktorí len pridávajú k tomu, kým ste.

Majte sa dostatočne radi a povedzte „nie“ vždy, keď si to situácia vyžaduje. Opustite prostredie, ktoré neslúži vašim záujmom.

A pamätajte – vy ste zodpovední za svoje životné zážitky. Urobte si ich pre seba a urobte si ich fenomenálne.

Zdroj: How To Stop Absorbing Other People’s Negative Energy
http://www.badatel.net/ako-prestat-absorbovat-negativnu-energiu-druhych-ludi/