Čtyři kroky k dosažení vašich snů

Každý chceme ve svém životě dosáhnout svých snů, ale mnozí z nás netuší, jak proměnit vize ve skutečnost. Mnoho knih a článků radí, že hlavní je představovat svůj sen a vidět ho před svýma očima. Nicméně dosažení snů se odvíjí i od toho, kolik úsilí a houževnatosti jsme pro naplnění svých snů věnovali. Abyste na své cestě za uskutečněním svých snů nic neopomněli, představujeme plán 4 kroků, které udrží váš správný směr! Sny se tak stanou realitou.

1. Přání
V první části je třeba vizualizování, tedy představování si svých snů. Čeho přesně chcete dosáhnout? Musíte mít zcela jasnou představu ve své hlavě a můžete si ji i sepsat, pokud vám to pomůže. Cílem není mít co nejvíce velkolepou představu (ale můžete, pokud chcete). Hlavním důvodem je mít něco konkrétního před sebou, za čím budete moct jít. Na velikosti přání přitom vůbec nezáleží. Ať už je vaše přání jakékoliv, mělo by pocházet z toho, co opravdu vnitřně chcete.

2. Výsledek
V další fázi si představujte, jak se budete cítit, až se vaše sny naplní. Určete, co je pro vás výsledkem dosaženého snu. Velmi často to bude nějaký pocit. Jakmile je výsledek definován, ponořte se do snění o své vizi. Této vizualizaci se přiměřeně věnujte stále.

3. Překážky
Tato část již asi není tak příjemná, ale je nezbytná, pokud chceme dojít procesem splnění snů až do konce. Pokud byste skončili ve fázi vizualizování přání, budou vám chybět zásadní nástroje. Bez vynaloženého úsilí se totiž nenaplní žádný sen. Přemýšlejte tedy nad reálnými problémy, které mohou vyvstat. Pak si položte otázku: „Co mě brzdí od prožití mého přání?“ Často se jedná o emoce a staré zvyky. Přemýšlejte o všech možných překážkách.

4. Plán
Nakonec potřebujete akční plán na překonání těchto překážek. Vytvořte si seznam možných problémů a ke každému najděte řešení. Jakmile porozumíte překážce, porozumíte i tomu, jak ji překonat. Nyní jste naplno připraveni realizovat svoje sny. Přejeme vám mnoho úspěchů!

1-7427222-300x200

Zdroj: Radostnezpravy.cz

Česká národní banka a její podraz na korunu! Ve službách finančních magnátů, ne občanů, ti jsou oproti Němcům a Rakušanům žebráci.

Náš čtenář, expert, píše prezidentovi

13.02.2016
Česká národní banka a její podraz na korunu! Ve službách finančních magnátů, ne občanů, ti jsou oproti Němcům a Rakušanům žebráci. Náš čtenář, expert, píše prezidentovi

Autor: ČNB

Popisek: ČNB, ilustrační foto

Ing. Josef Mrázek, CSc. není jen tak nějaký chlápek z Horní Dolní. Vystudoval ČVUT, fakultu elektroinženýrství, pak pracoval jako vědecký pracovník v oboru fyzika dielektrik a atmosférických výbojů. Angažoval se i v politice, je viceprezidentem Svazu pacientů ČR a delegátem za ČR v IAPO, věnuje se též politologii a teorii důchodových systémů. Jeho Otevřený dopis panu prezidentovi ve věci peněz nás občanů, jehož text publikujeme, začíná takto: „Sotva někoho překvapil výsledek srovnání kupní síly českých, německých a rakouských mezd a platů, které uveřejnily odbory, a vyšla nám zhruba polovina toho, co oběma sousedům. To mi připomnělo listopad 2013, kdy ČNB zaútočila na českou korunu.“

A inženýr Mrázek pokračuje: „A tehdy mne napadlo, že kdyby Rada ČNB skutečně chtěla zvýšit inflaci, mohla podpořit zvyšování příjmů obyvatel, které potřebuje startovní impuls větším zvyšováním mezd ve sféře státního vlivu a v návaznost na to i důchodů a sociálních dávek. ČNB ukázala, že pro ni není problém natisknout startovací kapitál a ten by v tomto případě účelně sloužil a nebyl umrtven v dluhopisech. Inflace je zájmem bank, ale mírná inflace vyvolaná podstatným růstem mezd a platů je v zájmu občanů a vedlo by to také k oživení hospodářských aktivit. Je nutné blíže vysvětlit, co v této věci občané potřebují od svého prezidenta a proč to požadují právem.

Podrobnější výklad je nutný, aby se o smyslu toho, co se napíše, nedalo pochybovat.

Zmínka o „hospodářském růstu“ nemusí být důvodem k radosti, když není uvedeno, co se růstem myslí a za jakou cenu nastal a komu prospěl.

Došlo-li „k úsporám“, jde o to, kdo uspořil a na čí úkor. Příliš často to nejsou běžní občané, ale nějaká korporace nebo bezdůvodný majitel toho, co by mělo být naše.

A pak tu máme slovo „odborník“. Tam je otázka na co odborník, a pro koho pracuje. To může radost úplně rozptýlit. Ale teď již k věci.

Jde o to, aby se již u každého záměru, a tím spíše při každém rozhodování, porovnával stav před změnou s tím, co bude po změně, a aby se změny, které směřují proti tomu, čeho má být dosaženo, nedělaly. Když, například, koruna zůstává dlouhodobě těžce podhodnocená a reálné mzdy poloviční, znamená to, že exportovat je sice snadné, ale orientace na export vede k obrovským ztrátám, za vyvezenou produkci dostáváme zpět jen mnohem menší hodnoty. Trvá-li to 25 let, jde o ztráty v řádu bilionů korun, daleko převyšující náš státní dluh. Je selháním našich vlád, že takový vývoj dopustily a ponechaly  korunu, aby se sama snažila a marně naznačovala, že ke zotavení touto cestou potřebuje desítky let. A neudělaly nic proti tomu, že zaměstnavatelé vyplácejí vinou špatné transformace ekonomiky běžným zaměstnancům jen asi 65% toho, co by byla mzda odpovídající produktivitě. Ale dopustily, aby se vybrané profese a manažeři utrhli od přiměřených platů.

A je ještě hůř! Místo toho, aby se podporovalo sbližování kursu směnného a kursu stejné kupní síly, to jest zhodnocování koruny, udělala ČNB na konci roku 2013 podraz na korunu tak, že „natiskla“ nepodložených 220 miliard korun s tím, že v tom bude pokračovat (do konce roku 2015 to bylo již asi 360 miliard Kč). Tak zhoršila směnný kurs zprvu o 10% na 27 Kč za euro a později o více procent, protože bez intervence by se zlepšoval, a navíc samo euro je Evropskou bankou také schválně oslabováno.

Svou akci ČNB nemohla srozumitelně vysvětlit, protože by musela sdělit, že se to hodí MMF a Světové bance a zejména držitelům amerických státních dluhopisů. A zároveň by musela vyčíslit, kolik ztratíme v zahraničním obchodě touto slevou o 10% a více . A skvěle placení „odborníci“ věc popsali  tak, že to je kvůli hrozbám, kterým nerozumíme. Ale méně placení odborníci to zpochybnili, což se potvrdilo. Například zvýšení inflace na 2%, což měl být hlavní cíl, nenastalo, a to zjednodušuje výpočet škod, které intervence způsobila, a dále je zvyšuje. Při inflaci 0.3 % za celý rok 2015 můžeme počítat, že ceny v korunách zůstaly skoro stejné, ale při prodeji do eurozóny představuje vnucený kurs 27 Kč za euro slevu asi 10%, protože bez intervence by směnný kurs nebyl horší, než 24.5 Kč za euro. A protože, například v roce 2014, byl objem exportu 3628 miliard Kč, zajistila ČNB pro zahraniční stranu jen v tom roce bezdůvodnou slevu 360 miliard korun. Zaplatili za ni naši spotřebitelé, o tolik menší hodnotu jsme mohli dovézt.

To ovšem nebyla jediná ztráta. I bez této slevy poměr směnného kursu koruny (24.5 Kč za 1 euro) ke kursu stejné kupní síly (17 Kč za 1 euro) byl 24.5 : 17.0 = 1.44, což přinášelo ztrátu 30.5%. Po intervenci (při 27 Kč za 1 euro) je tento poměr 27 : 17 = 1.59, ztráta 37%. Úhrnná ztráta podhodnocením koruny, jen v roce 2014, tedy byla 1342 miliard korun. K tomu je potřeba připočítat asi 500 miliard Kč, což je nevyplácená část odpovídajících mezd a platů, která většinou končí na kontech hlavně zahraničních, ale i domácích akcionářů, jako zisk navíc. Dohromady to je více než 1800 miliard za rok. Na jednoho obyvatele z toho připadá ztráta zhruba 15 000 Kč měsíčně, takže bez ní by kupní síla vztažená na jednoho obyvatele byla více než dvojnásobná, než je, a byla by na stejné úrovni, jako u našich stejně vyspělých sousedů.

Ing. Josef Mrázek, CSc

Rada ČNB se i nadále pokouší zdůvodňovat znehodnocování koruny svým hlavním záměrem, což má být dosáhnutí průběžného cíle tak zvané makro obezřetnostní politiky, za který označila 2% inflace. Občané nerozumí tomu, proč by se o něco takového mělo usilovat a vidí jen to, že jsou poškozováni a ČNB zajišťuje, aby náprava nenastala nikdy. Banka se dovolává účelově upraveného zákona o České národní bance, ale i ten hrubě porušuje. Například, určitě nejedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství (§2 odst. (1)), když násilně, nákladnými intervencemi, udržuje zhoršený směnný kurz koruny. A tím stejně nebylo dosaženo inflace slibované „odborníky“, protože domácí spotřebitelé okrádaní na mzdách a poškozovaní dražším eurem neměli možnost ani důvod vytvořit přebytek poptávky, a ani exportéři se nepokoušeli zvýšit ceny v obavě, že by narušili snadný prodej se slevou. Mírné zvýšení poptávky, vyvolané snížením cen vyjádřených v eurech, raději pokryli za použití kapacitních rezerv.

Údajného cíle, který vytýčila Rada ČNB ve službách pro zahraničí, nebylo dosaženo, ale škody byly způsobeny v plném rozsahu. Těch si média nevšímala, zato kdekdo chválil růst hrubého domácího produktu, ale bez uvedení, že je umožněn hlavně větším odbytem v zahraničí vlivem dumpingových cen. Ten vykazoval v roce 2015 meziroční nárůst 4.5% a u některých komodit dosáhl dokonce 7%. Zahraniční obchod však probíhá se slevou více než 10% díky stálému znehodnocování koruny intervencemi ČNB, a tak sice více vyrábíme, ale dostáváme za to v eurech dokonce méně, než za původní nižší produkci. Že nejde o skutečný hospodářský růst vidíme na statistických údajích – vzrostl hlavně objem toho, co se pod cenou vyveze, na druhé straně investiční činnosti, jako stavebnictví, rostly mnohem méně.

Podle Vašich nedávných prohlášení, pane prezidente, jste došel ke správnému závěru, že oslabování koruny prováděné ČNB není prospěšné. Ale chystáte se jmenovat pana Rusnoka guvernérem a předsedou Rady ČNB i přesto, že se netají odhodláním pokračovat ve zhoubném díle, které provozuje dosluhující guvernér Singer. Uvedl jste, že Ing. Rusnoka považujete za odborníka. To je v rozporu s tím, co je uvedeno výše. Spíše se jeví, že nehájí zájmy České republiky.

Vy, pane prezidente, ovšem musíte přihlížet k souladu jednání členů Rady ČNB se zákonem o České národní bance, který byl novelizován bez dostatečně kritického zájmu poslanců a zcela mimo pozornost veřejnosti. Tím se stalo, že aktuální znění je více poplatné mezinárodním finančním institucím a EU, než je pro Českou republiku zdrávo. Ale i přesto postup Rady ČNB vedené panem Singerem je ve zcela dostatečném rozporu s tímto zákonem, a jde tedy o pochybení, které Vám podle Ústavy ČR dává právo chybující funkcionáře odvolat a také nejmenovat jejich pokračovatele, kteří se ke stejným chybám hlásí.

Je na nás, občané, abychom pana prezidenta v této věci podpořili a spolu s ním usilovali o navrácení ČNB do služeb České republiky.“

Válcuje vás život, úřady, politici? Pošlete nám svůj příběh  na redakce@krajskelisty.cz.                           

Vložil: Anička Vančová

Učení Ježíše Nazaretského, které v bibli nenajdete (nalezeno okolo roku 1950 v Palestině)

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století……..

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory :

Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?

Usmál se a řekl :
Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života ?

Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

Proč nás pronásleduje neštěstí ?

Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak přemoci neštěstí ?

Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

Jak dosáhneme štěstí ?

Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti ?

Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

Jak žít ve světle ?

Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.


Jak dosáhnout harmonie ?


Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.

Jak dosáhnout dokonalého života ?

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

Jaká je podstata reality ?

,,Já“ je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?“, odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal :
„Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou.“

Staroveký čínsky liek považovaný za skutočný elixír života

cinsky-elixir-zivota

V roku 1971, v jednom tibetskom kláštore, našla expedícia UNESCO recept na starý čínsky liek.

Recept, pôvodne nájdený na starej hlinenej tabuli, bol preložený do mnohých svetových jazykov. Dohady hovoria, že prvý krát bol použitý už dvetisíc rokov pred Kristom.

Tento čínsky recept dokáže nasledujúce veci:

  • odstraňuje z tela toxíny
  • zlepšuje elasticitu ciev
  • chráni pred srdcovým infarktom
  • predchádza skleróze a dokonca i nádorom

Okrem toho tiež zlepšuje zrak a lieči bolesti hlavy.

Liek musí byť pripravovaný a konzumovaný výhradne podľa receptu a kúra by sa mala opakovať len raz za 5 rokov.

Ak urobíte chybu pri dávkovaní alebo ak jednoducho nedodržiavate správnu dennú dávku, môžete rovno prestať s jeho užívaním. Disciplína je tu totiž nevyhnutná.

Liek ale prináša neuveriteľné výsledky a aj preto ho ľudia považujú za elixír mladosti.


Postup prípravy

1. Očistite 350 gramov cesnaku a dôkladne ho na jemno rozpučte.

2. Pridajte 300 ml 96% alkoholu (ak nezoženiete taký koncentrovaný, môže byť aj 70%).

3. Nechajte túto zmes 10 dní odstáť v dobre uzavretej nádobe.

4. Potom tekutinu prelejte cez hrubú gázu a nechajte postáť ďalšie 2-3 dni.

Užívanie

Následne môžete podľa priloženej tabuľky začať liek užívať.

uzivanie-cinskeho-elixiru-zivota

Tento staroveký čínsky liek by sa mal užívať po kvapkách, ktoré by mali byť najprv rozmiešané v 50 ml mlieka o izbovej teplote.

(Cesnak môže dráždiť žalúdok, mlieko naopak žalúdok ukľudňuje.)

Užívajte ho každý deň na raňajky, obed i večeru. Počas prvého dňa by ste mali liek užiť tak, ako to naznačuje tabuľka – iba 1 kvapku lieku ráno, 2 na obed a 3 večer.

Dodržujte postupnosť uvedenú v tabuľke a od 11. dňa by ste mali začať užívať 25 kvapiek s každým jedlom.

Pite tento liek až dovtedy, kým vám vydrží pripravené množstvo elixíru (zvyčajne to potrvá 2 až 3 mesiace).

A nezabudnite, celá kúra by sa mala robiť len raz za 5 rokov.

 

Znížte si krvný tlak do 5 minút s týmto starým čínskym trikom

12/01/2015 autor:

čínsky trik na krvný tlak

Prírodné terapie vedia byť často veľmi účinné, vrátane tie určené na problémy s vysokým krvným tlakom.

Ich aplikácia je výhodná aj preto, že konvenčné lieky obsahujú veľa nebezpečných chemikálií, ktoré vyvolávajú závažné vedľajšie účinky.

 

Prírodné spôsoby liečby popísané v tomto článku môžu byť to jediné, čo na vaše problémy s tlakom potrebujete.

Príčiny a možné následky vysokého tlaku

Existuje mnoho príčin prispievajúcich k vysokému krvnému tlaku, ako napríklad časté nadmerné solenie, cukor, nedostatok bielkovín, málo pohybu a cvičenia, atď.

Zdá sa, že keď sa problémy už raz vyskytnú, je potom jedno čo robíte, váš krvný tlak je stále vysoký a dostať ho nazad dole je priam nadľudská úloha.

Nezúfajte, tieto ľudové terapie vám ho pomôžu dostať pod kontrolu do 5 minút!

Keď sú svaly preťažené stresom, stanú sa stuhnutými a cievy v nich sa stiahnu. To v nich potom vyvoláva vysoký tlak.


Poznáte najsilnejší antioxidant na svete? Spoznajte Čagu z Araratu. Čítajte viac tu.


Krvný tlak je vyjadrením sily, ktorou srdce pumpuje krv do zvyšku tela.

Hypertenzia alebo vysoký tlak je nebezpečný preto, lebo vyvoláva preťaženie srdca. To musí krv s ťažkosťami pumpovať, čo ho z dlhodobého hľadiska vyčerpáva.

Trik č.1

Na obrázku nižšie sú znázornené dva body – prvý pod koreňom ucha a druhý v jamke v blízkosti nad kľúčnou kosťou.

body-pre-znizenie-krvneho-tlaku

V prvom kroku prstami mierne prechádzajte po čiare medzi týmito dvoma bodmi smerom zhora nadol. Netlačte príliš, v tomto prípade nejde o klasickú akupresúrnu masáž, ale o jemnejšiu aktiváciu bodov.

Urobte to 10 krát na každej strane krku.

V druhom kroku masírujte miesto v okolí druhého bodu po dobu približne 1 minúty na jednej strane a ďalšej minúty na strane druhej.

 

Teraz už masírujte o niečo silnejšie, avšak nie tak, aby to vyvolávalo bolesť.

Keď skončíte, váš krvný tlak by mal spadnúť na normálnu úroveň.

Trik č.2

Pri tomto spôsobe pôjde opäť o masáž akupresúrnych bodov.

Tieto sa však nachádzajú v zadnej časti hlavy, tesne pod lebkou v malých priehlbinách na oboch stranách krku ako to zobrazuje obrázok dole.

gb20

V tradičnej čínskej medicíne sa označujú tiež ako body GB 20.

Masáž môžete vykonávať kedykoľvek v priebehu dňa, keď máte voľné ruky.

Najlepšie je robiť ju robiť pomocou palcov oboch rúk spôsobom, aký je uvedený na nasledujúcom obrázku.

masirovanie-gb20

Ak však z akýchkoľvek dôvodov nie je vhodné, aby ste mali ruky nad hlavou, je možné uvedené body masírovať aj rukami zospodu pomocou ukazováka a prstenníka.

Výhodou tohto druhého triku je, že pôsobí nielen na zníženie krvného tlaku, ale celkovo na jeho optimalizáciu. Teda aj na jeho zvýšenie v prípade, že je príliš nízky.