Zděšení a šok ve FEDu: Německo potichu plánuje vstup do sdružení BRICS, které ovládá Rusko!

Obrovská rána, jako když spadne kredenc. Tak by se dalo charakterizovat naprosto šokující prohlášení, které oznámil finanční analytik Jim Willie [1]. Německo plánuje vstup do sdružení BRICS! A právě snaha Německa o vstup do skupiny ekonomického bloku „zlých a silně proti-dolarových a proti-amerických zemí“ způsobil, že USA skrze své tajné služby začaly špehovat německou kancléřku a její spolupracovníky. Nyní se ukazuje, že tragédie letu MH17 možná nakonec má ještě i jiný rozměr, ani ne tak nasměrovaný na rozpoutání války s Ruskem, ale prostě jenom k rozeštvání Ruska s významnými evropskými zeměmi a zejména Německem. Už včera Putin upozornil amerického prezidenta, když mu na dálku přes média vzkázal, že se Washingtonu nepodaří vrazit klín mezi Rusko a Evropu.

Podle všeho to prý vypadá, pokračuje analytik, že Německo naprosto bezprecedentně chce asistovat Rusku ve vykopnutí print-dolaru ze světových trhů. Německo hledá politický a finanční rámec, jak to udělat, aby se Německo mohlo ke skupině BRICS přidat. Tržní potenciál celého sdružení je připravený na obrovský růst. Všichni členové BRICS představují gigantické nenasycené trhy, které jsou hladové po nových technologiích, jsou to trhy, které jsou dostatečně nerozvinuté ve vybraných oblastech, jsou to země, kde je obrovský převis poptávky po investicích do reálných projektů fyzické a nikoliv virtuální ekonomiky. To je přesně to, co Německo potřebuje pro svůj udržitelný ekonomický růst.

Pryč od volného trhu s USA, vstříc obchodům s BRICS

A pozor, Německo je lídr! Za Německem dříve či později půjde do BRICS celá Evropa. Protože představa společného trhu EU spolu s BRICS je pro Německo totiž alternativou k velice nepopulární a právě teď projednávané zóně volného trans-atlantického trhu v EU parlamentu! Chápete, o co se tu hraje? Merkelová si dost možná zahrává s myšlenkou

kopnout „černého náčelníka“ za mořem do zadku, dát mu košem a místo volné zóny trans-atlantického obchodu s USA, na které by Německo a EU drasticky tratilo a USA naopak vydělávaly, raději vytvořit zónu volného trhu s Ruskem, Čínou, Brazílií, Indií a Jihoafrickou republikou. To je šok, naprostá nukleární bomba na finančních trzích, tohle nemá obdoby.

Nyní už dává smysl, proč byla Merkelová tak intenzívně sledovaná ze strany NSA, už dává smysl, proč to narafičené sestřelení letadla na Ukrajině, které by se hodilo na Rusy a které mělo pomoci vrazit klín mezi Kreml a Bundestag. Najednou se ukazuje, že obětování nevinných cestujících z letu MH17 mělo pomoci záchraně mrzkého amerického print-dolaru, záchraně trans-atlantické dohody volného trhu a mělo zabránit Německu vstoupit do skupiny BRICS.

USA jsou jako zloděj mezi slušnými obchodníky

Putin rozjel v rámci skupiny obrovské manévry na odklonění obchodu celého sdružení od dolaru a nastartoval změny vedoucí k odproštění se od západních bankovních systémů. BRICS založilo novou světovou rozvojovou banku [2], jakožto konkurenta FEDem ovládané Světové rozvojové banky. Putin rozjel v Rusku a nyní i v rámci celé skupiny také nový systém platebních karet, konkurence a náhrada Američany a Brity ovládaných systémů VISA, Master Card, American Express a několika dalších. BRICS se rozhodl vytvořit i vlastní oddělenou páteřní síť internetu [3]. Není divu, že vrcholový americký diplomat prohlásil, že Rusko zradilo Nový světový řád [4].

BRICS

Amerika de facto tlačí Německo do bezvýchodné pozice. Tlačí Německo do sankcí prot Rusku, které poškozují tisíce německých firem. Tyto firmy tlačí na Merkelovou a vyhrožují jí, že pokud se nepostaví USA na odpor na ochranu německého průmyslu, může jako kancléřka skončit. Merkelová je v obrovském lisu mezi tlakem Bílého domu a tlakem německého průmyslu a odborů. Jak je ale zřejmé, nakonec bude košile bližší než kabát a Merkelová se bude muset podvolit německému průmyslu a odkopnout zájmy USA do rohu. Každá další sankce proti Rusku ohrožuje Merkelovou v jejím kancléřském křesle. Nemůže jít donekonečna proti zájmům vlastní země. USA se ji však budou snažit dohnat dost možná i k sebevraždě nebo k rezignaci. USA můžou pádem dolaru v Evropě ztratit vše. Proto si troufám tvrdit, že USA ve svých komplotech a „false flag“ operacích v nasledujících měsících ještě přitvrdí, aby Merkelovou přivedly k rozumu (anebo jí o rozum připravily…).

Moje rada na závěr? Dávat si bacha v následujících měsících na veřejných prostranstvích, v metru, nelétat letadly ani nejezdit vlaky či loděmi. Američané zajisté přichystají nějakou další masovou vraždu civilistů, ze které obviní Rusko nebo Putina, ovšem nedivil bych se, že zvolí i nějaký diskreditační útok na samotnou Merkelovou, když zjistí, že s ní nepohnou.

Dojde k uzavření velkého osudového kruhu?

V lidském životě, ale i v dějinách národů přicházejí ,,osudové okamžiky“, které rozhodují o ,,další cestě“. Vznik takových zlomů nikdy není náhodný, i kdyby tak vypadal. Někdy lze vypozorovat příčinu, která vyvolá zlomový následek, jindy je příčina ukrytá, nebo nám jen unikají souvislosti a my ji nepostřehneme. Také mohou být příčiny zasunuty do hluboké minulosti a tam je nehledáme.

Ať tak, či onak – osud, nebo také z hlediska Orientu ,,karmické následky“, přinášejí příležitost a vyvolají určité ,,prostředí“, nebo formu pro možné naplnění. Ale vždy do toho vstupují postoje člověka, který může příležitost využít, minout ji, nebo ji zneužít-tedy sice ji využije, ale jinak, než ,,bylo zamýšleno“. Ve velkých vesmírných dějích jsou události zobrazovány v ,,energetických obrazech“, ze kterých je někteří nadaní jedinci dokážou, jako zvěstování či předpověď, vytušit a následně i sdělit ostatním lidem. Události, které nejsou člověkem, nebo národem správně využity se v nějaké periodě zopakují. Nemusí být potom ve vnější podobě již úplně totožné, protože nejen okolnosti se mění, ale i lidé se mění. Nicméně hlavní smysl je i při opakovaných událostech zachován a pozorný člověk jej může snadno nalézt. Takovému zopakovanému ději, který se konečně splní se říká ,,uzavření osudového kruhu dění“.

 

Boj mezi islámem a křesťanským chápáním světa prochází dějinami Evropy jako červená nit. Velká kolonizace Evropy Turky tu byla někdy před 300 lety a byla pro Evropu velmi bolestná. V evropských očích byli po staletí Turci viděni jako nájezdní barbaři a dobyvatelé. V evropském povědomí bylo do 19. století slovo Turek velmi úzce propojeno se slovem islám, který byl označován za turecké náboženství, Korán pak za tureckou Bibli a slovo Turek se stalo synonymem pro muslima vůbec. V některých českých pohádkách se Turci nezřídka objevují jako obecný motiv předznamenávající nebezpečí a nevyhnutelnost zlého osudu. Turci zde symbolizují vše nepřátelské, představují chaos proti řádu, šílenství proti rozumu.

Za vlády sultána Sulejmana I. Nádherného Osmanští Turci začali postupovat směrem na západ – v roce 1521 dobyli Bělehrad, v roce 1526 porazili českého a uherského krále Ludvíka II. Jagellonského v bitvě u Moháče a v roce 1529 poprvé obléhali Vídeň, kvůli blížící se zimě se však turecké vojsko stáhlo. Za vlády sultána Mehmeda IV. expanzivní politika Osmanské říše na západ pokračovala a v roce 1683 došlo k druhému obléhání Vídně. Velké obléhání Vídně v roce 1683 bylo historickým vyvrcholením tureckého tažení a představovalo jednu z hlavních bitev mezi Habsburky a Osmanskou říší.

Podíváme-li se na dnešní situaci se zaplavováním Evropy islamisty, pak nalezneme jasnou spojitost. Jistě, dnes je metoda obléhání mnohem sofistikovanější a je ,,převlečena“ za humanitární proces, nicméně výsledek, tedy že ve většině Evropských zemí má převládat muslimské obyvatelstvo, kterému to stávající postupně předává všechna práva a pravomoce – to je výsledek stejný, jako při jakékoliv předchozí kolonizaci. Na vnější formě nikdy nezáleží tolik, jako na cíli a výsledku. Konec konců paralela s Turkem také není od věci, když si uvědomíme, že nyní má být ,,řešením“ záplavy muslimů do Evropu ,,obchod“ s ,,hlavním Turkem“, jehož velkým přáním bylo a nejspíš i je obnovení velké Osmanské říše. A byla to právě tato Osmanská říše, která před třemi stoletími dobývala Evropu.

Osmanští Turci využili toho, že byly evropské státy vyčerpané dlouhou a náročnou 30letou válkou. Obsadili celý Balkánský poloostrov, více než polovinu Uher a v plánu měli zničit Rakousko.

To by pro Evropu znamenalo doslova katastrofu. Osmanům, kteří vyznávali islám, by se tak dostal do rukou poslední obraný val ve střední Evropě. Po pádu Vídně by následovalo obsazení jak celého Rakouska, tak i Českého království. Cesta do západní Evropy by byla volná.

Povšimněme si ,,osudového okamžiku“, kdy se v roce 1683 srazila Svatá liga /svaz zemí, které se rozhodly společně bránit nájezdníkovi/ s Tureckými jednotkami u Vídně a porazila je. V této Svaté lize byly státy Habsburské monarchie, Polsko Listevské a Říše Římské. Toto mezinárodní spojenectví jim umožnilo vítězství nad mocným protivníkem.

V letošním roce, kolem 11-12 září uplyne 333 let od této památné bitvy, která díky spolupráci různých států zachránila Evropu před pohlcením Tureckem a islámem.

Jak jsem již uvedl, některé významné děje se opakují, pokud nebyly zcela uzavřeny a naplněny. Jestliže se dnes situace podobným způsobem opakuje, pak je pravděpodobné, že osud přinese i opakování 11 září, jako příležitost k vítězství, nebo kapitulaci. V zákonu čísel /alespoň v tom, který používám/ znamená číslo 3 – Světlo. ,,Světlo ve tmách“, vždy znamenalo naději a příslib něčeho lepšího, spravedlivého. Tři trojky pak znamenají nejen násobení pojmu, ale i vyjádření uzavření dějů. Vynásobením pak dostaneme číslo 9, což je číslem víry. Víru nelze chápat jednostranně, jen jako víru ve Stvořitele, ale i jako pojem obecný – víra v dobro, spravedlnost a řád vesmíru – to vše pak u některých lidí evokuje i pojem Bůh. Můžeme je však nyní chápat jen obecněji – jako víru ve vítězství, víru v zachování řádu Evropy i když víme, že tento současný boj je i bojem mezi dvěma věroukami – křesťanstvím a islámem. A my patříme ke křesťanskému světu, ať už jsme církevně chápáno ,,věřícími“, či nikoliv.

Americká jasnovidka Elizabeth Joyce předpověděla ve svém proroctví k letošnímu roku, mimo jiné, i rozpad EU způsobený jejím selháním a zveřejněním podvodných praktik v řadách jejího vedení, které mají vyjít na světlo.

To vše nám ukazuje, že by mohly nastat okolnosti a situace příznivé pro vítězství, ale jen za předpokladu, že my lidé neselžeme, ale budeme sami intenzivně bojovat za tento cíl. Bojovat ve smyslu bdělosti, pozornosti k vývoji událostí, šířením informací, podporou všech smysluplných aktivit, posilováním lidí, kteří podléhají beznaději z budoucnosti…a v neposlední řadě – hledáním spojenců.

V určitých filozofiích je začátek září spojován s očistou, obnovením správného řádu vesmíru. To je dalším postřehem, který nás může podpořit. Nepodceňujme i moc myšlenek. I myšlenka je energie, která podléhá zákonu slučování a posilování. Jsou-li stejné myšlenky intenzivně lidmi prožívány a je-li těchto lidí mnoho, dochází k vytvoření silných energetických polí, které pak ovlivňují jednak lidi /kteří pak třeba udělají něco, co se od nich vůbec neočekávalo, aniž dokáží vysvětlit, proč to udělali/, ale spolupůsobí i k vytváření zdánlivě nahodilých situací, které podporují fyzické splnění.

Využijme tedy tuto příležitost, kterou nám vesmír nabízí, spojme naše úsilí a pomozme vytvořit děj, ať už jeho vnější forma bude jakákoliv, který přinese dobro pro Evropu a naši zemi…

-ZF-

http://cozivotdal.eu/

Ronna Herman: Archanděl Michael – Co je duch?

 vstřícslunci

Milovaní mistři, vy jste jednou Stránkou Stvořitelovy esence: Individualizovaným Atomem Božího Semínka. Je to vaše vědomí JÁ JSEM, spolu s vrozenou touhou vyjádřit a tvořit.Slovo Duch se nevztahuje k náboženskému dogmatu. Je to zaměření na pokrok ze současného stavu Bytí: fyzický, emocionální, mentální, intuitivní a sociální. Nese s sebou pročištění a zjemnění lidské instinktivní povahy a její přeměnu na rozvinutou Duchovní/Lidskou Bytost připravenou se přesunout do řidšího prostředí Páté Dimenze.

Zahalení se do vyššího vědomí vyústí do nového stavu vědomé pozornosti, což vede k novým zkušenostem, větším schopnostem a dalším přidaným talentům. Realizace Sebe je cílem dnešních pokročilých Duší.

Je životně důležité, abyste se naučili směřovat svůj osobní proud vědomí. Mysl přání ega se vine dolů labyrintem podvědomé mysli, následuje přitom nejsilnější vzorce iluzorní minulosti nebo náhodně vybírá kousky a úryvky bolestných nebo stresujících událostí, které jsou dostatečně silné, aby opustily trvalé myšlenkové formy. Nedílnou součástí získání mistrovství Sebe je kontrolovat okamžik po okamžiku švitoření své mysli. Abyste se stali rozumným myslitelem s čistou myslí, musíte se stát pozorovatelem a sledovat myšlenkové procesy mysli.

Vaše Duševní Já je ve Třetí a Čtvrté Dimenzi ZLOMKEM SVATÉ TRIÁDY SLUČUJÍCÍM SE S HMOTOU, aby zažilo mnohačetné (multi) hustoty stvoření. Prvotním motivem Duše je naplnit svou hostitelskou osobnost svým množstvím Boží Esence. Jejím cílem a největším přánímje prostřednictvím opakovaných cyklů „individuality vyjadřující sebe“ sloužit, s periodickými impulsy znovu vzestupovat do Duchovní formy a obdržet přitom moudrost z rozsáhlých sbírek vesmírných zkušeností.

U každé Svaté Triády byl zmenšen kvocient Světla, když se posunovala dále do prázdnoty a hustoty stvoření. Začátek, stav vědomé pozornosti Páté Dimenze, nejhustší, první podúroveň, započne zaměření se na mentální tělo a vstřebání a začlenění Andělské Vůle. Ke každé podpláni stejně jako ke každé úplné pláni vědomí se vztahují zvláštní vývojové zákony.

Jak se přesouváte do vibračních vzorců Páté Dimenze, vaše buňky, Éterické Tělo a Aurické Pole začínají zrychlený očistný proces. Tento proces usnadní natažení, download, mnoha Stránek vašeho Vyššího Já a počáteční fáze požadování vašeho Světelného Těla vyšší frekvence a nakonec v ně vyústí. Klidnost začíná na nejnižší úrovni Páté Dimenze a posiluje se exponenciálně. Získání božské moci a moudrosti vyžaduje, abyste se prostřednictvím mnoha Stránek svého Vyššího Já přesunuli za podmíněné vědomí do sladění s vesmírným vědomím. Je potřeba emoční stability a mentálního úsilí, aby člověk úspěšně prošel cestu osvícení. Existuje zákon rovnováhy, který platí v říších Páté Dimenze a výše.

Krátce, Šestá Dimenze je dimenzí, ve které opravdu zjistíte, že jste nesmrtelní. Budete ztělesňovat ohromně rozšířené vědomí ANDĚLSKÉHO PLÁNU, jak se budete postupně znovu spojovat s některými mocnějšími úrovněmi své Svaté Triády v tomto PodVesmíru.

Sedmá Dimenze je konečnou vývojovou hranicí pro lidské vtělení v rámci zkušenosti tohoto PodVesmíru. Budete mít konečnou formu; nicméně, bude pavučinová a tvárná.

První podúrovní (o nejnižší frekvenci) Páté Dimenze je Brána Nekonečna. Budete schopni čerpat z mnoha výhod, jak získáte schopnost přístupu ke každé další frekvenční úrovni, pročež začnou plynout do vašeho osobního sloupu Světla malinká množství více zjemnělého Božího Světla, a tím přidají Světlo vašemu Aurickému Poli a zářivost vaší Písni Duše. Plné zářivé tělo Duše na své domovské úrovni, Sedmé Pláni Čtvrté Dimenze, bylo starými mistry nazváno „Vyšším Příčinným Tělem“.

Jak se stáváte multidimenzionálními, vaše vnímání času se stává tekutější a koncepty vnímané vaším mozkem budou ucelenější a přesnější. Postupně vyvíjíte kontrolu nad nepřerušeným vědomím, což vyústí v jasnější a pravdivější duchovní vnímání.

Abyste rozvinuli nadsmyslové schopnosti, je životně důležité, abyste byli ochotni strávit čas nejen meditací a kontemplací, ale i v tichu. Jedním z prvních kroků v získání vědomé pozornosti sebe je kontrola a ztišení neustálého švitoření nižší vědomé mysli.

Při dokončení a překonání všech výzev a testů Třetí a Čtvrté Dimenze, čelí aspirující Duše konečné bariéře vedoucí ke vstupu (první podúrovni) Páté Dimenze. Všechny Zlomky Duše ve Čtvrté Dimenzi budou vyčištěny, vyrovnány a vstřebány do tělesných systémů čtyř nižších těl bytosti. Výsledkem toho se hledající stává harmonizovanou, vyrovnanou osobností naplněnou duší.

Oblast (koule) Příčinného těla, která zpočátku obsahovala všechny původní Zlomky Duše vyslané do Třetí/Čtvrté Dimenze tohoto PodVesmíru, je nyní stahována zpět nahoru do Páté Dimenze, první podúrovně Svaté Triády, ze které vznikla. Už teď není potřeba, neboť osobnost naplněná Duší – nyní Duchovní/Lidská Bytost – je připravena se přímo sjednotit se svou Svatou Triádou Páté Dimenze. Tato Svatá Triáda je další vyšší Stránkou svého původního Atomu Božího Semínka ve zkušenosti tohoto PodVesmíru.

Harmonizovaná emocionální říše Čtvrté Dimenze je nyní připravena se sloučit s první podplání mentální říše Páté Dimenze, což otvírá zcela nový svět zkušenosti a učení se.

Pro ty, kteří ještě neobjali tři božské kvality, ANDĚLSKOU VŮLI, ANDĚLSKOU LÁSKU A ANDĚLSKOU INTUITIVNÍ INTELIGENCI, není možné pochopit div budoucnosti. Vaše vědomí se samo zjemňuje, jak pokračujete dále v duchovní vědomé pozornosti, a také si rozvíjíte bystrou vědomou pozornost a citlivost, jak vibrace a rytmy Svaté Lásky prýští ve vašem Svatém Srdci. Svatá láska je klíčem, který otvírá bránu k další úrovni vyššího vývoje.Jako osobnost naplněná Duší se stanete pozemským Slunečním Andělem – zářivým Sluncem Boha.

Před mnoha lety jsme vám vysvětlovali, že: Existují Pyramidy Světla umístěné v každé Dimenzi a PodDimenzi po celém tomto PodVesmíru. Některé jsou velkými skladišti látky Vesmírného Světla, která jsou užívána při tvoření hvězdných systému, galaxií a slunečních systémů. Jsou ale také nesčetné menší Pyramidy Světla, které obsahují Éterické Repliky, kopie, všech zlomků Božích Jisker, které jste vytvořili na své cestě do hustoty.

„Jak jste cestovali dolů mnohačetnými dimenzemi tohoto PodVesmíru, lomili jste sami sebe na menší a menší Zlomky Božího Semínka. Od této základní úrovně Páté Dimenze přes všechny PodDimenzionální říše až po dimenzionální úroveň, ve které přebývá váš Atom Božího Semínka (Přítomnost JÁ JSEM), jste měli v Pyramidě Světla Svatou Triádu, která čekala na váš návrat.“

Jak procházíte přes podúrovně Páté Dimenze, existuje Svatá Triáda umístěná v každé ze Sedmi Poddimenzionálních úrovní, každá má menší velikost a Moc Světla než ta nad ní. Všechny Svaté Triády byly vyslány přímo z Jádra Srdce vašeho Atomu Božího Semínka a byly umístěny v každé Poddimenzioonállní úrovni i na úrovni Plné dimenze, po celé cestě do nejnižší, první podpláně Páté Dimenze.

Abyste získali přístup k vyššímu mentálnímu tělu a spojili se s ním, musíte se snažit o to, zůstat vystředěni, vycentrováni ve svém Svatém Srdci. Tento proces může být započnut, jakmile máte pevnou kontrolu nad svým fyzickým-emocionálním tělem. Vědomá mysl musí mít období ticha, aby bylo možné se naladit na jemné šeptání Duše a vašeho Vyššího Já. Získáte klid a mír mysli tím, že budete vědomě dýchat svým Svatým Srdcem (Nekonečný Dech), což se stane vaším přirozeným způsobem dýchání, jakmile zakotvíte Nekonečný vzorec do své fyzické loďky a budete praktikovat tuto techniku, dokud se nestane zvykem. Je životně důležité, abyste se naučili dýchat vědomě. Procesem záměřeného dýchání, následováním cesty dechu, si budete postupně vědomi různých částí svého těla. Znamení, signály, vašeho Elementálního Těla o nepohodlí nebo nemoci jsou zpočátku velmi jemná. Když na tato znamení nedáváte pozor, postupně se vyvinou v bolest a možná i ve vážnou nemoc.

Často jsme vám říkali, že vyjít ze své zóny pohodlí a struktur víry kolektivního vědomí je velmi odvážná věc. Odvážně jít vpřed, aby člověk hledal a žil svou vlastní pravdu, je první krok k tomu, aby si vzal zpátky svou osobní moc. Když uvolníte pouta a okovy minulosti a porozumíte tomu, že vy kontrolujete svou budoucnost, začnete proces probuzení ke svému potenciálu jako mistrovského spolutvůrce. Jak získáte moudrost a začnete si užívat pozitivních výsledků svého úsilí, začnete věřit sobě a svému úsudku. Bude se rozpínat a zesilovat své mnoha-smyslové vnímání a naučíte se vnímat jak pozitivní tak negativní výsledky svých voleb z vyššího úhlu pohledu, čímž budete postupně dělat rozhodnutí z úhlu pohledu vystředěného v srdci.

Proces stoupání do říší Vyšších Dimenzí většího Světla vyžaduje, abyste se snažili sjednotit své pozemské vědomí s každou vyšší vibrační úrovní Božího Vědomí. Velkého Plánu, který byl navržen, abyste znovu vstoupili do vyšších říší, bude dosaženo prostřednictvím vstřebání a začlenění Atomů Semínek Bílého Ohně uložených v Diamantovém Jádře Boží Buňky každé pokročilejší Stránky vašeho Vyššího Já. Po jednom, krok za krokem vstřebáváte moc vůle, moudrost, znaky a kvality každé rozsáhlejší Stránky své NadDuše. Jak rychle a snadno toho dosáhnete, je na vás, neboť vám byl dán darSVOBODNÉ VŮLE, který je důležitou součástí ve Velkém Plánu pro zkušenost tohoto Pod-Vesmíru.

Každá Stránka Stvořitelova Vědomí v tomto Pod-Vesmíru zažila fragmentaci Duše-tělo, a každá Duše, na každé úrovni a v každém stavu Bytí, je nyní v procesu léčení a sjednocování s mnoha Stránkami Sebe. Vstřebáte tolik Stránek Sebe, kolik je lidsky možné, když jste v této fyzické loďce, a proces bude pokračovat, jak budete procházet vyššími říšemi existence. Jste biologickými počítači s harmonickou resonancí. Každý z vás je úplná vibrační Bytost. Zvykli jste si na pomalejší, hustší energii Třetí/Čtvrté Dimenze; nicméně, jste v procesu vyrovnávání, harmonizace a pozvednutí vibrací svého pole síly, abyste vzestoupili do jemnějšího stavu Bytí Vyšší Dimenze. Musíte si pamatovat, že jste jedinečnou Stránkou Stvořitele a měli byste střežit svou jedinečnost, při tom když se snažíte vrátit se do Jednoty svého Andělského Já.

Pamatujte, jak budete pozvedat své vědomí a vracet se k vnitřní harmonii, budete vyzařovat jemnější vibrační vzorce, a tak budete k sobě přitahovat ty, kteří ztělesňují a vyzařují ty samé harmonické vzorce Světla. Sjednocovací proces s sebou nese znovu spojování mnohačetných Stránek Sebe, stejně jako znovu sjednocení s mnoha členy vašich nejbližších společníků Duše na cestě. Proces vzestupu je časem znovusjednocení na mnoha úrovních Božího Vědomí. Pamatujte, jsme jen na jeden úder srdce od vás. Zahalujeme vás do zářivé Svaté Lásky našeho Boha Otce/Matky.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Svobodná mysl

…..jak to s lidstvem naplánovali se dočtete níže….

 

král „Musíme zaměstnávat neustále jejich mysl, rozumíte?“

„A jak to chcete udělat?“

„Na co reagují lidské instinkty nejlépe? Na strach přece. Musíme je udržovat v neustálém strachu.“

„Strachu o co?“

„O holé přežití.“

„A jak to uděláme?“

„Pořádně je zaměstnáme. Ale zase přiměřeně, nemůžeme z nich naprosto vyčerpat všechnu jejich sílu. Přeci jen je potřebujeme. Viděl bych to tak na pět dnů v týdnu. Osm hodin denně. Minimálně ovšem. O víkendu se zregenerují. A můžou opět pracovat. A peníze. Musímepráce ekonomiku postavit tak, aby si každý vydělal jen tak, aby splatil své životní nároky a potřeby. Nic moc navíc, rozumíte.

S množstvím peněz roste svoboda a lidi by si mohli začít dělat, co by chtěli. Kdyby si moc našetřili, dokázali by opustit své zaměstnání a založili by si své vlastní podniky. To nemůžeme riskovat.“

„Proč?“

„Vy to nechápete? Potřebujeme dělníky přece! Potřebujeme poslušné, nepřemýšlející dělníky. Když je pořádně zaměstnáme a oni budou řešit pouze svoje problémy, nebudou mít čas se sami sebe ptát, co doopravdy chtějí, nebudou mít čas se dostat do prostoru za „myšlenky“, kde jak víme, je místo, pro čistý rozhovor s Bytím. A to jim nemůžeme dovolit.

Nastavíme ceny nemovitostí tak, aby si museli brát hypotéky. A to je naprosto upoutá k jejich práci a strach o jejich vlastní existenci je uzemní tak, že nebudou mít žádné myšlenky na to, aby se osamostatnili. Jakkoliv.

gmoTaké jim odřízneme přístup ke kvalitním potravinám. Obklopíme je chemií. To potlačí jejich vnitřní hlas a pomalu bude ničit i jejich těla. Z čehož nám opět poplyne spousta finančních prostředků.“

„Z jejich zničených těl? Jak?“

doktor leky„Ve skutečnosti to není chemie, co by ničila jejich těla. Jsou to jejich myšlenky, které právě používáním této chemie „onemocní“.  Oni nebudou vědět, že změnou myšlení můžou uzdravit své tělo. Naučíme je se spoléhat na chemii i v podobě léků. Vyškolíme lékaře, abynedoporučovali nic jiného. Rozsejeme jasnou nedůvěru v jakékoliv jiné alternativní způsoby léčení. To bude vynikající! A samozřejmě, školky a školy, musí být nastaveny tak, aby nám tyto poslušné zaměstnance produkovaly, rozumíte?“

„No, to chápu. Ale jak je chcete nastavit?“

„Naprosto jednoduše. Děti se učí a přijímají vše, co vidí. Takže, my v nich nesmíme probouzet zvídavost. Zasypeme je informacemi, které se budou muset naučit. Bez otázek. Bez vytváření si vlastního názoru. Nesmíme podporovat jejich jedinečnost, v tom by mohly najít sílu a vyniknout nad ostatními, a to nejde. Potřebujeme uniformitu, chápete? Takže se bude známkovat. Probudíme v nich soutěživost. A rivalitu. A to tak, že jim skolavsugerujeme, že na světě není ničeho dostatek. Že je potřeba za místo na slunci bojovat. Oni nebudou vědět, že pravdou je pravý opak! A budou se snažit být nejlepší. Ve všem. Budou se snažit dotahovat své nedokonalosti, ale budou tím pádem zapomínat se soustředit na to, v čem vynikají a nebudou podporovat svoji jedinečnost.

Zaměstnáme je honbou za studiem a získáváním informací natolik, že jejich jediným cílem bude pokud možno vystudovat vysokou školu a získat co? No? Ano! Přeci kvalitní zaměstnání! A máme ho tady! Hotového, našeho novodobého otroka. Chápete? No není to geniální?“

„Řekl bych, že naprosto! No, ale až budete mít toho zaměstnance a on se dostane po práci domů, tak, co bude dělat?“

strach

„Bude čučet na televizi přece! To je ten správný nástroj pro to, abychom jim všem lili do hlavy informace, které my sami chceme, aby oni zpracovávali! Takže jim můžeme podsouvat další strachy, či takové informace, aby vytvářeli jen negativistické myšlenky. Rozumíte? To je uzemní. V tom shonu a jejich neustále zaneprázdněné mysli nenajdou nikdy spojení se sebou samými. Nikdy neprocítí to stálé, opravdové štěstí, které osvobozuje. Jejich těla budou nemocná a jejich mysl také. Budou vždy bojovat. O pozornost, o energii, o lásku. Budou to vše chtít po druhých. A nebudou vědět, že oni sami už to dávno mají. V tom bude naše síla. A nejlepší na tom je, protože nebudou znát nic jiného, tak to budou opakovat stále a stále dokola. Budou to učit své děti. Systém, který se sám rozšiřuje a udržuje! No není to geniální?“

„Je. Naprosto!“

 

Zdroj článku: Petra Jánová ♡ Žijme svůj Život ♡/ www.zijmesvujzivot.cz

Slovanská vzájomnosť – II. diel

 

V súčasnosti dostáva slovanská vzájomnosť negatívny nádych alebo sa považuje za zbytočnú, či utopistickú, najmä kvôli početným vojnám, či vzťahom s Ruskom. Lenže nebolo tomu tak vždy. Toto je prehľad jednotlivých slovanských krajín a jej vývoja s panslavizmom rôzneho druhu v čase.

II. Diel: Krajiny bývalého Sovietskeho zväzu a Bulharsko


Zdroj: imgur.com

Ukrajina

Tamojšie územie tiež patrilo k tomu, kde bola pravlasť všetkých slovanských kmeňov, ktoré sa rozišli na tri smery, čiže východný, západný a južný. Neskôr Kyjevská Rus na území dnešnej Ukrajiny bola jednou z pravlastí, z ktorej sa rozvinuli štáty u východných Slovanov. Omnoho neskôr na prelome 19. a 20. storočia a v ňom boli k takzvanému ukrajinskému územiu rôznymi ruskými a sovietskymi činiteľmi pripájané rôzne územia, čo viedlo k rozdielom medzi západnou časťou a východnou a medzi tzv. Ukrajincami a Rusmi, napriek tomu, že po dlhé roky sa mnohí miešali a mnohí sa považujú za jeden národ.

Jej územie patrilo k veľmi skúšanému, keďže sa ním prehnali rôzne kmene a odohralo sa tam veľa vojen. Ukrajinský hladomor počas Sovietskeho zväzu, či masakre medzi Ukrajincami a Poliakmi, ale aj Čechmi a inými národnosťami, hoc aj Bielorusmi spôsobili veľkú nevraživosť, ktorá sa prejavila aj v nedávnej vojne na juhovýchode ich územia a viac než zánik myšlienok slovanskej vzájomnosti tu straší vyššia forma nacionalistických až neonacistických nálad.

Vylepšovanie vzťahov najmä s Ruskom bude trvať zrejme ešte dlho, čo v súčasnosti sa javí ako najväčšia prekážka zbližovania sa slovanských krajín a ešte viac prehlbuje už vzniknuté iné konflikty. Príkladom môže byť množstvo srbských a chorvátskych dobrovoľníkov, ktorí sa postavili proti sebe aj v tamojšej vojne, či výraznejšie zatiahnutie krajín ako Bulharsko, či Poľsko do týchto sporov.


Foto: Pamätník v Slovyanoserbsku s Rusom, Ukrajincom a Srbom s nápisom: „Neexistujú žiadne jasnejšie väzby než tie bratstva.“
Zdroj: Twitter – Richard de Boer

Mnohé slovanské krajiny sú dnes blízko úplného odtrhnutia svojich väzieb na Rusko a spojeniu sa v EÚ, či NATO paradoxne proti smerovaniu Ruska konfliktným spôsobom a pri prevzatí iných kultúrnych hodnôt pri zrieknutí sa tých svojich, čo Slovanov dostáva do zaujímavého dejinného momentu.

Na Ukrajine však v minulosti boli aj iné tendencie. Svojho času sa sformovala Cyrilometodská spoločnosť v rokoch 1846 – 1847 v Kyjeve, ktorá hlásala rovnosť slovanských národov a žiadala ich spojenie do jedného štátu pod ruským jazykom, pravoslávím a celoslovanským zhromaždením, ktorému mali podliehať jednotlivé slovanské samosprávne celky. Medzi účastníkov patril napríklad básnik Taras Ševčenko, no pre cársky režim to bolo ako symbol vzbury. Ešte skôr boli na toto územie pozývaní iní štátni príslušníci, takže sem prišli mnohí Srbi, čo je dodnes badať na názvoch miest, či priezviskách ľudí. Experiment Slavo-Srbsko s mestami ako Slovyanoserbsk zanechal po sebe aj monumenty ako ten v tom meste.

Rusko

Napriek tomu, že mnohé krajiny v ňom videli svoju spásu, v Rusku sa slavistické myšlienky využívali na podporu svojho vplyvu v krajinách na západe. Už pri prvých cestách propagátorov slovanskej vzájomnosti cári nenachádzali pochopenie pre tieto myšlienky. Rusko bolo vždy akoby samostatnou entitou vrámci slovanských krajín a preto mutácie panslavizmu v ňom boli veľmi zaujímavé.

Danilevského kniha v 19. storočí Rusko a Európa hovorila o úpadku západného germánsko-románskeho sveta a nastupujúcej slovanskej civilizácii pod ruskou hegemóniou, ktorá má mravné ideály pravoslávia. Skutočné vnímanie slovanskej vzájomnosti však bolo vidieť na ich zlých vzťahoch s Poliakmi. Neskôr vznikli iné kontroverzné diela ako Velesova kniha, ktorá u novopohanov hovorila o akejsi rusko-árijskej rase.

Neskôr sa panslovanských myšlienok pre svoje záujmy začali chytať rôzni neonacisti, antisemiti, či iní extrémisti, ktorí si začali vytvárať rôzne výbory, hovoriť o Slovanskej únii a zle prichádzajúcom z USA, či EÚ, čím uvrhli na myšlienky slovanskej vzájomnosti úplne zlý tieň vytvárajúci nevraživosť, hlásanie akoby jediných správnych myšlienok, čím vzájomné kultúrne obohacovanie sa príbuzných krajín dostalo trhliny.

19. storočie však okrem negatív, ktoré ako v celej epoche vnímania panslavizmu v Rusku, malo aj svoje pozitívne momenty. Čajkovskij zložil Slovanský pochod, milenec Anny Kareninovej po jej smrti odišiel bojovať do Srbska, čomu predchádzali takzvaní slavianofili a ruská vojenská pomoc v slovanských krajinách bojujúcich za nezávislosť.

Slavianofili v Rusku vznikli ako negatívna reakcia na názory Petra Jakovleviča Čaadajeva, pričom sa neskôr ukázalo, že on sám napriek kritike, ktorú uštedroval svojej krajine, tak ju mal svojim spôsobom aj v úcte. Na neho nadviazal Alexander Semionovič Šiškov, no medzi mnohých patrili napríklad aj Ivan Sergejevič Aksakov, jeho brat Konstantin, Alexej Stepanovič Chomjakov, Ivan Vasilievič Kirejevský, Jurij Fiodorovič Samarin a ďalší. Tí zas ovplyvnili Dostojevského, Tolstoja, Solženicyna, Berďajeva, Sergeja, či Vladimíra Solovyova, Ivana Ilyina, Konstantina Leontieva a ďalších vrátane mnohých neskorších emigrantov.

Slavianofili vykazovali mesianistické rysy, kedy chceli po vzore Ruska obracať celý svet, najmä idea sobornosti v pravosláví, kde mala byť rovnováha medzi slobodou človeka a božskou autoritou im bola vlastná. Kritickí boli k národným hnutiam Poliakov, Ukrajincov, či Bielorusov, naopak sami si vyslúžili kritiku nielen od svojich konkurentov takzvaných západníkov, ale aj napríklad od srbského realistu Svetozara Markovića. Neskôr sa nimi zaoberal aj Masaryk. Sami sa podieľali na reformách cára Alexandra II., ktorý paradoxne premenil Rusko na priemyselnú veľmoc a zliberalizoval ruské samoderžavie.

K významným slavistom v Rusku patril aj Izmail Ivanovič Sreznevskij, ktorý venoval veľkú časť svojich prác Ukrajine a Slovensku. Do Ruska roky chodili rôzni učenci zo slovanských krajín študovať, taktiež množstvo dobrovoľníkov im pomáhalo v rôznych konfliktoch, napríklad Bulhari pri Krymskej vojne, no slovanské krajiny na Balkáne si definitívne na dlhú dobu získalo zapojením sa do konfliktu s Osmanmi v rokoch 1877 – 1878, ktorých nepriamo podporovali Briti, ktorá je známa aj ako bulharská oslobodenecká vojna.

Spolu so Srbmi, Čiernohorcami, Bulharmi, Rumunmi, ale aj mnohými inými národmi, napríklad Gruzíncami, či zakaukazskými národmi zvíťazili a dosiahli najprv Sanstefanskú mierovú zmluvu, 13 kilometrov od Konštantínopolu, kde boli nútení sa Rusi zastaviť pod hrozbou britského námorníctva, neskôr upravenú na kongrese v Berlíne, čím sa vytvorilo Bulharské kniežatstvo ako závislý štát pod tureckým sultánom a ďalej vznikla Východná Rumélia, kde však Bulhari získali určitý vplyv. Neskôr tieto územia aj zjednotili. Ich zničené mesto, kde Turci vyvraždili tisíce ľudí, Starú Zagoru pomohol znovuvybudovať český architekt Ljubor Bayer.

Uznala sa nezávislosť Rumunska, Srbska a Čiernej Hory a na Bosnu a Hercegovinu získalo Rakúsko-Uhorsko možnosť legálnej okupácie, neskôr ju aj anektovalo, podobne Britom prisúdili Cyprus a zväčšilo sa aj územie Grécka, či samotného Ruska.

Rusko prišlo slovanským krajinám na pomoc aj neskôr v I. svetovej vojne a jeho občania sa výrazne zaslúžili aj o oslobodenie krajín v II. svetovej vojne. Pri jeho zlyhaní priaznivo či vôbec nejak zasiahnuť, keď proti sebe viedli vojny juhoslovanské krajiny, kríze na Kosove, či nedávno pri vojne na Ukrajine, pri rôznych špiónskych aférach a dedičstve bývalého socialistického režimu nemá v súčasnosti dobrú povesť u mnohých Slovanov. Lenže počty slovanských inštitúcií, podujatí na túto tematiku, ľudí uvedomelých ohľadom nej je tam dosť a pri niektorých akciách, či už športových alebo iných, najmä čo sa týka vzájomnosti napríklad so Srbmi sú vidieť.


Foto: Študenti počas konfliktov Rusov a Ukrajincov na Ukrajine
Zdroj: Pressenza.com

Rusko síce razí úplne iné stratégie, no tá časť, ktorá by chcela tieto myšlienky rozvíjať by si mala ujasniť ako bude voči ostatným krajinám vystupovať, pretože politické územné riešenia nenachádzajú odozvu u nich doma, to sa už razia skôr euroázijské teórie a ďalšie a ďalšie a také mocenské vystupovanie a využívanie na splnenie nejakých účelov je ľahko odhadnuteľné a míňajúce sa s myšlienkami iných slavistov v Európe.

Napriek tomu, že sa hovorí, že panslavizmus pretrval ešte trochu najmä v Srbsku a Rusku, tak zatiaľ ním nie je možné dosiahnuť výraznejších pohybov v politike, akurát dostáva volnejšie a slobodnejšie možnosti k realizácii v kultúre a iných oblastiach života oproti minulosti. Ľudia z takýchto krajín si môžu navzájom pomáhať, vymieňať skúsenosti, zjednotene vystupovať pri svojich podobných požiadavkách voči iným, čím nie sú nútení hrotiť túto vzájomnosť do extrémizmu, ale naopak si ňou volne pomáhať v rôznych oblastiach života, nielen vďaka podobnosti jazykov, histórie, výzoru, či správania, ale aj iných záležitostí.

Bielorusko

Panslavizmus v Bielorusku je spätý skôr s rozširovaním ruského impéria. Mnohí Bielorusi sa považujú za Rusov, no boli obdobia, kedy živili svoje národné povedomie, spolupracovali viac s Poliakmi, či Ukrajincami, či keď na ich území ako partizáni bojovali juhoslovanské alebo československé jednotky. Síce sa Bielorusko v tomto považuje za krajinu, ktorá sa snaží spájať rozhádané slovanské krajiny, kde panslavizmus v istom zmysle ešte viac pretrváva, no výraznejšie osobnosti, či udalosti tu nie sú, respektívne niektoré sú späté skôr s ruským vnímaním panslavizmu.

Bielorusko v OSN viackrát podporilo napríklad Srbsko, či Rusko a snaží sa vystupovať ako most medzi východnými a západnými krajinami, no samé pre svoje režimy v posledných desaťročiach púta pozornosť skôr iným spôsobom, od masakrov, ktoré boli na nich spáchané v II. svetovej vojne, cez príslušnosť k Sovietskemu zväzu, ktorý mal na svedomí mnoho potlačených povstaní a obrodení v slovanských krajinách, cez utrpenie ľudu po výbuchu v Černobyľe až po súčasný kontroverzný režim pod vedením Lukašenka.


Foto: Pamätník priateľstva v gomeľskom regióne a festival stretnutia slovanských ľudí v roku 2013
Zdroj: belarusfacts.by

V Bielorusku sa konajú mnohé festivaly, ktoré živia slovanskú vzájomnosť, samo sa zapája do rôznych podujatí, no ako v mnohých krajinách prepojenia typu Bielorusko-Bulharsko alebo Bielorusko-Slovinsko, či Bielorusko-Macedónsko sú stále skôr bezvýznamné až nulové. Krajiny sú za mnohé storočia už od seba aj kultúrne v niečom vzdialené a malé spojenia napríklad v jazykovej oblasti tvoria to posledné, čoho sa môže mladá generácia ešte chopiť, ak chce oživiť spoluprácu medzi Slovanmi.

Bulharsko

Bulhari sa k Slovanom začali počítať, keď slovanské kmene sa zmiešali s turko-tatárskymi kmeňmi na týchto územiach a Bulhari postupne prijali mnohé kultúrne a náboženské prvky, ktoré mali Slovania.

Rusko sa stalo ich spojencom v mnohých vojnách, najmä im pomohlo sa oslobodiť od Osmanov v 19. storočí v rokoch 1877 – 1878, keď predtým v roku 1876 prebehlo neúspešné a veľmi krvavo potlačené povstanie proti Osmanom.

V Bulharsku hrala dôležitú úlohu pravoslávna cirkev, no jeho národné obrodenie začalo výraznejšie po vydaní diela Slovanskobulharská história Paisijom Chilendarskim v roku 1762, kde boli vyzdvihované mnohé prvenstvá Bulharov medzi slovanskými národmi. V 19. storočí sa prejavil Sofronij Vračanski, ktorý začal písať v dovtedy rozšírenom jazyku a nie v zmesi staroslovienčiny a bulharčiny, ktorá bola zrozumiteľná len malému počtu ľudí.

Významnými literátmi boli napríklad Ivan Vazov, ktorý pod vplyvom ruského rodáka Partineja Belčeva prejavil záujem o ruskú poéziu, neskôr našiel útočisko v ruskej Odese, kritizoval balkánske vojny z rokov 1912 – 1918, kedy kritizoval aj účasť Bulharska v I. svetovej vojne.


Foto: Vlajky Ruska a Bulharska s nápisom bratské krajiny na pamätníku sovietskej armády v roku 2014
Zdroj: channelnewsasia.com

Iný významný Bulhar Christo Botev bol v Rusku získavať financie na povstanie. Ďalší Georgi Rakovski pomáhal vyháňať Osmanov z Belehradu. Iný Petko Karavelov študoval na Lomonosovovej univerzite v Moskve, začal slúžiť v ruskej armáde a neskôr sa stal niekoľkonásobným predsedom vlády, či regentom v Bulharsku, kde sa orientovali na Rusko spolu so Stefanom Stambolovom.

V 20. storočí však Bulhari bojovali proti slovanským krajinám v mnohých vojnách, prišli napríklad aj okupovať Československo ako súčasť vojsk Varšavskej zmluvy a tak sa stali pre mnohých Slovanov významní skôr ako dovolenková destinácia. V súčasnosti si dosť spretŕhali vzťahy aj s Rusmi kvôli NATO. Všeslovanská vzájomnosť je u nich badať, no so Srbmi, či Macedóncami by potrebovali tiež určitý reštart vzťahov najmä pre mladú generáciu. Zlá hospodárska situácia v tejto krajine je príležitosťou pre ostatné slovanské krajiny sa tu podieľať na investíciách a opätovnom pozdvihnutí krajiny, ktorej rapídne ubúda bulharské obyvateľstvo.

Autor: Marek Kopilec