Zajímavé a tajemné místo – hrad Trosky

Vyrazili jsme na výlet do Českého ráje. Je to jedno z nejkrásnějších míst v Čechách. Již z dálky vidíme typické dvě věže hradu Trosky – Bábu a Pannu. Hrad Trosky je široko daleko viditelná dominanta Českého ráje.

Trosky

Našla jsem si nějaké informace o historii hradu. S jeho stavbou bylo započato někdy kolem roku 1380. Zakladatel hradu využil toho, že skála, která na tomto místě byla, tvoří dvě homole a vnitřní hrad postavil mezi nimi. Z jihu byl chráněný prudkým svahem, na severu předhradím. Boky zajišťovaly více než dostatečně  obě čedičové homole, které však nezůstaly nevyužity. Na obou nepřístupných vrcholech byly postaveny věže. Na nižší, zavalitější (relativní výška 47 metrů), nazývané „Baba“ se zvedala nižší, pětiboká věž. Na východní, štíhlejší homoli (relativní výška 57 metrů), která se snad pro svou nepřístupnost nazývá „Panna“, se tyčila vysoká, obdélná věž.

Po smrti zakladatele hradu, Čeňka z Vartenberka, připadl hrad králi Václavu IV. V roce 1398 získal hrad a celé panství od krále Ota z Bergova a po něm zdědil Trosky jeho stejnojmenný syn – Ota mladší. Ten, jako zarytý katolík, na sebe upoutal hněv lidových vojsk, která v roce 1424 Trosky oblehla. Hrad se jim však zdolat nepodařilo. V roce 1438 se hrad stal znenadání kořistí dvou záškodníků, Kryštofa Šofa zvaného z Helfenburka a jeho druha Švejkara. Podařilo se jim zmocnit se nejen hradu, ale zajmout tam i majitele, Otu z Bergova. Šof a Švejkar se stali postrachem celého kraje. V roce 1440 se východočeský landfrýd rozhodl k ráznému činu. Jeho vojska oblehla Trosky, ale hrad opět odolal. Obráncům prý pomáhala tajná chodba pod hradem.

 

Trosky

Pod hradem Trosky se ukrývá tajemné podzemí

V roce 1455 syn Oty z Bergova – Jan prodal Trosky s celým panstvím pánovi sousedního panství a hradu Kosti, kterým byl Jan Zajíc z Hazmburka. Pro Trosky to však v podstatě znamenalo konec živé existence. V roce 1469 byly Trosky dobyty královským vojskem. Hrad se stal už jen střediskem hospodářské správy a několikrát ještě změnil majitele. Ještě za třicetileté války hrad stál, i když už opuštěný a zpustlý. Bohuslav Balbín se ještě v roce 1681 dostal na vrchol Panny.

Tajemné podzemí hradu přitahovalo pozornost amatérských badatelů a dobrodruhů od 18. století. Pověst vypráví o staviteli Čeňkovi z Vartenberka, který nechal kvůli tajnému zásobování a možnosti úniku vybudovat podzemní chodby a jeskyně.

V chodbách je k vidění mnoho varovných nápisů, psaných dokonce i švabachem, které odrazují případné dobrodruhy k dalšímu pátrání. Podle svědectví obyvatel z doby před 2. světovou válkou chodba ústí k podzemnímu jezírku, které sloužilo jako zásobárna vody pro hrad. Skutečností je, že doposud nebyly na hradě nalezeny žádné stopy po studni. Za jezerem mají být nízké, železem pobité dveře vedoucí k nikdy neobjeveným pokladům.

Roku 1859 se čtyři studenti ze Sobotky po několika dnech prokopali úzkou chodbou do velké jeskyně, která byla dle jejich slov prostorná jako Malé náměstí v Jičíně. Šikmou chodbou se odtud studenti dostali do hlubokého sklepa, kde jim v dalším postupu zabránil obrovský balvan, na kterém bylo černou olejovou barvou napsáno: „Ani krok dále, sice tvoje smrt“.

V podzemí hradu by tak dodnes měly být ukryty cennosti loupeživých rytířů Šofa a Švejkara a také Oty z Bergova, který se roku 1415 podílel na vyloupení Opatovického kláštera. Vstup do podzemí z hradu je ale velmi dobře ukrytý, dodnes se jej nepodařilo objevit. Jediným přístupným místem je asi 500 metrů východně od hradu v příkré zalesněné stráni vchod do jeskyně.

Podzemí jsme nehledali, výhled do kraje je jedinečný. Hrad doporučuji navštívit, pokud je dobrá viditelnost.

Trosky1

Zákon přitažlivosti – v čem je jeho tajemství?

Publikováno 16.7.2012 | Autor: Pavla Heřmanovská

 

dumumore

Přitažlivost intelektu a mysli je jedinou sílou, díky níž můžeme s úspěchem vytvořit vše, co si přejeme, ať už je to cokoliv. Je to neměnný a bezpodmínečně tvrdý princip – Zákon přitažlivosti. Tento zákon je obecně přijímán jako obrovská tvořivá síla. To on rozhoduje, nakolik budeme prosperovat, jaký život povedeme, zda budeme finančně prosperovat, zda budeme milovaní a zdraví nebo ne.

Co nám tedy brání, abychom prosperovali v každé oblasti života? Proč někteří mají krásné domy, auta, oblečení – přesně to, po čem toužíme my sami? Odpověď je velice jednoduchá – brání nám v tom neznalost nejdůležitějšího zákona, který tomu napomáhá. Neznalost Zákona přitažlivosti.

Určitě jste si jako děti hráli s magnetem. Zkoušeli jste, jak přitahuje různé předměty, a všimli jste si, že na některé z nich nepůsobí. Magnetem zvednete jehlu, ale nezvednete gumový předmět. Magnet není uzpůsoben na přitahování věcí z odlišného materiálu. Nevědomky jste si vyzkoušeli Zákon přitažlivosti v praxi – podobné přitahuje podobné.

Jak tento zákon funguje ve skutečném životě, můžete pozorovat dnes a denně. Funguje nezávisle na tom, zda-li, o něm víte. I vaše myšlenky a přesvědčení, které se nacházejí ve vaší mysli, působí jako duchovní magnet. Zhmotní se do výsledků, které jim odpovídají. Tímto způsobem k sobě přitahujete hojnost a prosperitu nebo chudobu a neúspěch. Vytvoří se tak naprosto jedinečný řetězec událostí, které řídíte vy sami. Pokud máte sen a neúnavně přemýšlíte o tom, jak byste ho zrealizovali, pak vás úspěch nemine.

Roger Babson se ve své knize z roku 1920 – Základy úspěšnosti, zeptal argentinského presidenta, proč je Jižní Amerika, se všemi svými zdroji a divy, tak zaostalá za severní Amerikou ve smyslu pokroku a marketinku. President odpověděl: „Jižní Ameriku osídlili Španělé, kteří tam hledali zlato, zatímco Severní Ameriku osídlili Otcové Poutníci, kteří zde hledali Boha.“

Na co se soustředíte vy? Na peníze nebo na duchovno? Na cíle, které chcete dosáhnout nebo na ducha, který je přináší? Peníze jsou jenom symbol. Soustředíte-li se na energii, kterou představují, přilákáte je.

Před lety se 1500 lidí zúčastnilo studie Scrully Blotnick, kteří byli rozděleni do skupin A a B. Lidé se skupiny A uvedli, že nejdříve vydělávají a pak dělají to, po čem ve skutečnosti touží. Do této skupiny spadalo 1245 osob a pouze 255 osob patřilo do skupiny B. Tito lidé tvrdili, že v první řadě jdou za svými zájmy a věří, že peníze přijdou.

Co se stalo?

O dvacet let později bylo v celé skupině 101 milionářů. Jenom jeden z nich byl ze skupiny A. Skupina B chtěla jít za svou vášní a věřila, že peníze přijdou. A ony skutečně přišly. Na co se tedy soustředíte – na peníze nebo na vášeň?

Každý člověk v životě něco dostane. Nikoli to, oč se snaží a co by chtěl mít, ale to, čím žije, kam vkládá své emoce, co dominuje jeho myšlenkám.

Všechno, co se nachází kolem nás je výsledkem našich myšlenek a naší víry. To se projevuje v našem životě. Spousta z nás vůbec neví, jak Zákon přitažlivosti funguje a proto k sobě přitahujeme nežádoucí věci. Přemýšlejte o tom. Tajemství hojnosti a prosperity v každé oblasti života tkví ve tvořivém a konstruktivním myšlení – kdy člověk přitahuje to, co si přeje. Mnoho lidí netuší, že žijí chaoticky – podle náhodných a neuspořádaných myšlenek. Nevěnují pozornost rozdílu mezi konstruktivním a destruktivním myšlením. Vůbec netuší, že v životě dostanou vše podle toho, jaké myšlenky drží v hlavě.

V Bibli se říká: „Neboť kdož má, dáno bude jemu, a rozhojní se; ale kdož nemá, i to, co má, bude od něho odňato.“ (Evangelium sv. Matouše, 13:12)

Tento neobyčejný výrok je prostě jednoduchým vysvětlením Zákona přitažlivosti. „Kdo má, ten dostane“ – znamená, že používá mozek jako magnet na přitahování hojnosti a brzy bude mít ještě víc a „kdo nemá, tomu sebere i to málo, co má“ znamená, že myšlení takového člověka se ubírá nesprávným směrem. Takový člověk nemá, co potřebuje a nezřídka ztrácí i to málo, co má.

K dosažení vysněných věcí nejsou nutné žádné mimořádné schopnosti, ani vzdělání. A už vůbec nezáleží na prostředí, z jakého pocházíte. Musíte si jenom pečlivě hlídat své myšlenky a emoce. Hojnost se vytváří nejprve v hlavě, a teprve poté se zhmotňuje.

Co teď uděláte? Chcete-li hojnost ve všech oblastech – obraťte se zády k chudobě! Udělejte to hned! Vyčistěte si hlavu od nevhodných myšlenek, zbavte se strachů. Proměňte se v člověka, jakým toužíte být. Udělejte pro to vše, co je ve vašich silách. Není to jednoduché, ale je to určitě možné.

Nechte Zákon přitažlivosti pevně usídlit ve vaší paměti. Jste na světě proto, abyste měli hojnost těch nejlepších věcí. Jste na světě proto, abyste si vzali to, co si přejete.

schody

 

© Akemi Gaines 2009-11
http://reallifespirituality.com

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro

http://www.reiki-centrumpraha.cz  přeložila Lucka K.)

Zákon přitažlivosti – funguje vám v životě?

  1. 09. 2013 v 06:02 | Napsal(a): Pavla Heřmanovská
    Life after death, religious fantasy illustration

Zákon přitažlivosti je metafyzický zákon, který říká, že podobné přitahuje podobné. My všichni používáme zákon přitažlivosti, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Tím, že se soustředíme na pozitivní věci, dostáváme pozitivní výsledky. Když myslíme převážně negativně, přitahujeme do našeho života věci a události, které nejsou pro nás prospěšné. Je potřeba si uvědomit, že zákon přitažlivosti je neutrální: dává vám jenom to, co vysíláte.

Abyste ovládli zákon přitažlivosti, je potřeba přijmout zodpovědnost za všechno, co se vám v životě děje. Zodpovědnost za náš život je věc, kterou nikdy neztratíme, bohužel ji často popíráme tím, že si stěžujeme, obviňujeme druhé a i události v našem životě. Vzdáváme se své vnitřní síly, když vyčítáme druhým věci, za které si ve skutečnosti můžeme my sami.

Představte si, jak začínáte věřit sami v sebe a ve své nekonečné možnosti. Představte si, že věříte tomu, že si zasloužíte dostat v životě to dobré. Představte si, jak dostáváte v životě to dobré. Tajemství Zákona přitažlivosti učí, že přitahujeme do života cokoliv, na co se soustředíme. Kvantová fyzika učí, že všechno ve Vesmíru je vibrující energií. My sami jsme tvůrci Vesmíru. Když porozumíte Zákonu přitažlivosti, uvědomíte si, že nemusíte se cítit být uvězněni v životě, který není podle vašich představ.

Plaveme v moři energie a vytváříme svoji realitu svými vlastními myšlenkami. Energie je ovlivňována našimi myšlenkami. Se správným využitím zákona přitažlivosti můžete přeměnit své sny do reality. Žít naplňujícím životem v prosperitě je vaše právo, které máte od svého narození. Vesmír je nekonečně bohatý a Vesmír vás vždy podpoří ve vašich snahách zbohatnout.

Vaše převládající myšlenky mají tendenci se zhmotnit – co mysl očekává, že se stane, má tendenci se realizovat. Vy jste tvůrci svého života, strůjci svého štěstí a máte zodpovědnost za to, co se vám v životě děje.

Zákon přitažlivosti říká, že přitahujeme do našeho života to, na co nejvíce myslíme.

Problém je v tom, že většina našeho myšlení probíhá na podvědomé úrovni. Většina vašich myšlenek je automatická, jsou to stejné myšlenky, jako jste měli včera, minulý týden nebo minulý měsíc. K aktivování Zákona přitažlivosti je tedy potřeba naučit se techniky na pozitivní programování mysli.

Vaše podvědomí funguje na stejném principu jako elektronický počítač, pokud předáte svému podvědomí pozitivní programy typu: „Zasloužím si, aby se mi děly v mém životě dobré věci. Jsem dostatečně schopný k tomu, abych si vytvořil finanční svobodu. Je snadné vydělávat peníze. Zasloužím si lásku a respekt.“ potom se ve vašem životě začnou dít zázraky.

Bezesporu je nutné podpořit manifestaci zákona přitažlivosti akcí. Pasivně čekat, snít a představovat si by bylo hloupé. Pouze pozitivně myslet a snít s rukama v klíně je nebezpečný přístup. Když budete pasivně čekat, až se před vaším domem objeví vaše vysněné BMW, je pravděpodobné, že přijedou stěhováci a odvezou vám nábytek.

Já osobně zákon přitažlivosti chápu jako takový urychlovač mých přání, cílů a snů, nikdy by mě nenapadlo pouze čekat na to, co se stane. Vezměte zodpovědnost do svých rukou a aktivně pracujte na dosažení svých cílů.

Young couple practicing yoga on the beach at sunset

© Akemi Gaines 2009-11
http://reallifespirituality.com

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro

http://www.reiki-centrumpraha.cz  přeložila Lucka K.)

Peníze v našem životě

Peníze

V předešlém článku jsem se zabývala tím, abychom úplně změnili svůj život a dělali jen to, co nás baví. Peníze ale potřebujeme – někdo má hypotéku, popř. i jiné dluhy, naše děti potřebují peníze do školy, platíme za energie, nakupujeme jídlo, platíme nájem atd.

Peníze hýbou světem. Kolikrát denně o nich slyšíme, kolikrát denně na ně myslíme. Peněz máme málo, máme mnoho dluhů, nemůžeme si pořídit, co bychom chtěli. Navíc pracujeme mnoho hodin týdně, abychom dosáhly na peníze, které nám ale nestačí na uspokojení našich potřeb a přání. Toužíme být finančně nezávislí, abychom nemuseli chodit do práce, která nás často ani nebaví.

Co to vlastně je, nebýt závislý na zaměstnání a být finančně svobodný? Někteří lidé občas sní o tom, že budou ležet na pláži, popíjet drinky a užívat si sluníčka a nicnedělání, ale nemají vůbec tušení, co taková finanční nezávislost a finanční svoboda vlastně obnášejí.

Finančně nezávislý není vždy ten, kdo vydělává hodně peněz. Pracuje v nějaké zahraniční společnosti, šlapou po něm jeho zahraniční šéfové. Tito lidé žijí tzv. na vysoké noze, pořizují si drahé domy, auta, exotické zájezdy, luxusní zboží. Tento majetek jim nepřináší žádný zisk. Většinu tohoto majetku si pořídili na dluh. Tento život má daleko k životu člověka, který je finančně svobodný.

Ani vlastní bysnys, ve kterém trávíme 14 hodin denně, nemá s finanční svobodou nic společného. Nemáme sice šéfa, ale naším šéfem jsou klienti, a tak si sami sobě raději neschválíme dovolenou. Ti, co ve svém bysnysu nevydělávají, kolik by chtěli, ještě naříkají, že by raději v zaměstnání odpracovali svoje hodiny a šli domů.

Finanční nezávislosti dosáhneme v momentě, kdy naše pasivní důchody z našich aktiv, tedy věcí, které pro nás vydělávají peníze, nám zabezpečují stávající úroveň života, bez toho, abychom pracovali. Mohou to být nájem z pronajatých nemovitostí, dividendy z akcií nebo firmy.

Finanční svoboda je vyšší úroveň finanční nezávislosti. Taková, která nám dovoluje vést finančně nákladnější život, vlastnit pasiva, která máme pro radost a zábavu a která nás nezadlužují. Můžeme vyrazit na cestu svých snů nebo vlastnit jachtu.

Řada lidí sice mluví o tom, že by chtěli ležet na pláži s vědomím, že peníze přicházejí samy, ale nikdy se jim to nesplní. Nevěří tomu. Nikdy takového člověka ani nepotkali. Možná by je nezajímalo ani to, jak vytvořit v životě aktivum, které by jim pomohlo přežít, kdyby přišli o práci. Finanční klid a finanční bezpečí jsou první dva stupně před finanční nezávislosti a finanční svobodou. Nedají se obejít. Všechno má svůj řád. Od problémů s placením složenek, nákladů na domácnost, na dopravu přímo na pláž s vědomím, že peníze pravidelně docházejí na moje konto, se legálně dostat nelze.

peníze1

 

Změňte svůj život navždy

1-7427222-300x200

Změňte vnímání toho, co je úspěch, jk má fungovat Rodina, vzdělávání, vase zaměstnání. Změňte tradiční pohled a postoje, návyky a vlastně celý váš život.

V 90. letech minulého století jsem byla nadšená změnou , která nastala po roce 1989 a rozhodla jsem se dělat kariéru, vydělat hodně peněz, mít se dobře, být spokojená a šťastná. Myšlenka to byla hezká, ale skutečnost byla jiná. Začala jsem pracovat v jedné auditorské firmě. Můj plat v té době byl oproti jiným mým vrstevníkům vyšší, ale trávila jsem v práci 12 hodin a pak ještě jsem mnoho věcí řešila doma. Najednou jsem neměla na nic čas. Jen jsem pracovala a pracovala. Nakonec se mi nepodařilo udělat ani tu závratnou kariéru, začala jsem být nemocná, obtěžovali mě kolegové, kteří intrikovali, donášeli, znepříjemnovali ovzduší svojí závisti. Úplně mi tento svět znechutili. Měla jsem pocit, že musím jinam, kde určitě bude všechno lepší. Nebylo. Prošla jsem několik mnoho zaměstnání a bylo to čím dál horší. Myslím, že to bylo špatně hlavně kvůli vzorci, který jsem převzala po svých rodičích a který už dneska nefunguje. Je potřeba si přiznat, že doba se mění. Co fungovalo ve 20.století už nyní nepřináší žádný pokrok a ani naplnění – je to fakt, se kterým se je potřeba smířit a začít s ním v realitě něco dělat. To může být pro mnoho lidí citlivé místo. Něco dělat jinak, něco změnit a o něco se snažit proti většinovému proudu.

Chápu, že jen slovo změna může některé vyděsit.S těmi z vás, kteří se toho neděsí, se chci podělit o 6 kroků k práci ve 21.století , jak jsem je pochopila já:

  1. Zastavit a rozhlédnout se

Musíme se zastavit a s odstupem se podívat na to, co se mi v životě děje a kam směřuji já – můj cíl.

  1. Dělat co mě baví

Rozmyslet si, co chci dělat, aby mě to bavilo a dělal to s nadšením a láskou, utvořit projekty, realizovat nápady a své vášně, pojmenovat co měs láká do budoucna. Není důležité, co jsem dokázala v minulosti, ale upoutat budoucí spolupracovníky a obchodní partnery svou vizí budoucnosti a ne svou historií.

  1. Dostat se do povědomí ostatních

V dnešní době musíte být fakt dobří, v něčem vynikat a hlavně se o tom musí další lidé dozvědět. Proto pište svůj blog se svými postřehy, s tím, co žijete, co nového jste se naučili. Napojte se na sociální sítě, dejte o sobě vědět ostatním, podobně zaměřeným lidem. Pořiďte si webovou doménu se svým jménem, která vám bude tvořit renomé.

  1. Produkt

To, co umíte, co vás baví, v čem jste dobří, zabalte do produktu – může to být kniha, seminář, kurz nebo jiný specifický produkt (služba).

  1. Skupina podobně uvažujících lidí

Obklopte se lidmi, kteří věří ve stejné věci, se kterými se můžete navzájem podporovat a dostávat dopředu.

  1. Poperte se se svým strachem

Překonejte svůj strach, vyjděte ze svého pohodlí ven a pusťte se do toho! Doba se mění a mění se rychle a za nějaký čas už stejně nebude zbití. Začněte hned!

Najděte co vás baví a udělejte si z toho práci. Získáte svůj život a peníze taky.

cropped-1-8485786-300x95